Anasayfa Kitap Cevapları
21 Nisan 2024, 20:43 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 182-183. Cevapları MEB Yayınları

5.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları

5. ÜNİTE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 182-183. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları


B. Aşağıda harflerle gösterilen kavramları ilgili oldukları yargılarla eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları


C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

-Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında
“Millî egemenlik düşmanlığı, benzersiz bir saygı ve şeref düzeyine sahip bulunan bir milletin her şeyine, bir anda kastetmek suçundan başka bir şey değildir.” sözünü söylemiştir. Musatafa Kemal Atatürk “millî egemenlik düşmanlığı” ifadesiyle hangi rejimin tehdit edildiğini vurgulamıştır? Yazınız.

Cevap: Cumhuriyet rejiminin tehdit edildiğini vurgulamıştır.

2-Mustafa Kemal, İzmir’de suikast girişimi sonrasında şu sözü söylemiştir:
“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
Mustafa Kemal’in bu sözü, onun hangi kişilik özelliğini yansıtır? Yazınız

Cevap: Devletin çıkarlarını kendi çıkarlarından ileri tuttuğunu ve vatan sevgisini gösterir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 186-187-188-189. Cevapları MEB Yayınları

3-Mustafa Kemal bir konuşmasında Fethi Bey’e “Ben bunun çaresini buldum. Memlekette muhalif bir fırka kurmak lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse mecliste münakaşa da serbest olur. Mesela siz böyle bir fırkanın başına geçerseniz bildiklerinizi mecliste serbestçe söylersiniz. Bu suretle uygulamada görülen birçok hatanın da önünü almak mümkün olur.” sözünü söylemiştir.
Mustafa Kemal’in çok partili hayata geçmek istemesinin sebebi nedir? Yazınız.
Cevap: Demokratik bir devlet yapısının oluşmasını istediği için çok partili siyasi hayata geçmek istemiştir.

4- Farklı görüş ve düşüncelerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmesinin önemi nedir? Yazınız
Cevap: Bu sayede demokratik bir devlet yapısı oluşacak ve aynı zaman da farklı görüşler ile düşünce özgürlüğü doğup devletin ileriye gidilmesi sağlanacaktır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

5. Mustafa Kemal’in (…) sözlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam taşımaktadır?
Cevap: D) IV

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 222-223. Cevapları MEB Yayınları

6-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya yönelik tehditlerden biri değildir?
Cevap: D) Doğal afetler

7-Mustafa Kemal’e yönelik suikast girişiminde bulunanla (…) gibi amaçlardan hangilerine ulaşmak istemişlerdir?
Cevap: C) I ve II

8-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?
Cevap: A) Ordunun siyasetten ayrılmasını sağlamak

9-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in “Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.” sözüyle bağdaşmaz
Cevap: A) Mebusan Meclisinin kapatılması

10. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu beklentilerinden biri olamaz?
Cevap: A) Saltanatın devam ettirilmesi

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap