Anasayfa Kitap Cevapları
21 Eylül 2022, 1:48 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 222-223. Cevapları MEB Yayınları

7. ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları

7. ÜNİTE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 222-223. Cevapları MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
Cevap:

1- 20 Kasım’da Ankara’ya getirilen Atatürk’ün naaşı Etnoğrafya Müzesi’nde hazırlanan geçici kabre konuldu.
2- Atatürk’ün ölümünden sonra 1938 yılında İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçildi.
3- İtalya Habeşistan’a saldırması, dış güvenliği tehlikeye düşen Türkiye’yi ittifak arayışlarına yönlendirmiştir.
4- Nüfus Mübadelesi Yunanistan ile Türkiye arasında sorun olmuştur
5- Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sorunların barışçı yollarla çözülmesi için İtilaf Devletleri tarafından Milletler Cemiyeti kurulmuştur.


B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız ve cevaplarınızı boşluklara yazınız.

6-Metinde geçen “o günler” ifadesiyle hangi olayın geçtiği yıllar anlatılmaktadır?
Cevap: II. Dünya Savaşı Yılları anlatılmaktadır.

7-Türkiye II. Dünya Savaşı’nda yer almış mıdır?
Cevap: Tarafsız kalmıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 159-160. Cevapları MEB Yayınları

8-Seferberlik nedir? Açıklayınız. Metinde buna benzer bir durum var mıdır?
Cevap: Bir ülkenin dış tehditlere karşı askeri ve ekonomik gücü hazır hale getirmesidir.

9-Metinde, insanların yaşadıkları başlıca sıkıntılar nelerdir?
Cevap: Temel ihtiyaçları yönünde sıkıntı çekmişlerdir


C. Aşağıdaki soruyu metne göre cevaplayınız.

10-Bilimsel buluşlar her zaman insanlığın yararına mı kullanılır? Yukarıdaki metinde bunu gösteren olayı açıklayınız. Günümüzde buna benzer başka örnekler var mı? Yazınız.
Cevap: Hayır her zaman insanlığın yararı için kullanılmaz. II. Dünya savaşında bu bilimsel çalışmalar ile üretilen atom bombası ile birçok insana zarar verilmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki tabloda Atatürk’ün eserleri verilmiştir. Bu eserleri, ilgili oldukları alanlara (X) işareti koyarak ilişkilendiriniz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

16-Türkiye’de en düşük nüfus artış hızı 1940-1945 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu durum
I. Kadınlara siyasal haklar verilmesi
II. Ekonomik sıkıntı nedeniyle doğumlara önlem alınması
III. II. Dünya Savaşı’nın çıkması sonucu erkeklerin silah altına alınması nedenlerinden hangisi ya da hangileriyle açıklanabilir?

Cevap:  C) II ve III

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 143. Cevapları Dersdestek Yayınları

17- II. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda sivil ölmüştür. Ayrıca savaş sonrası dünyada ekonomik ve toplumsal sorunlar yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında yer almaz?
Cevap: C) Doğu ve Batı Bloku’nun oluşması


18-II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan gelişmelerden hangisi uluslararası barışın sağlanmasında etkili olmuştur?
Cevap: B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması


19- 7 Ocak 1946’da Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından Demokrat Parti kuruldu. Türkiye’de çok partili hayata geçildi. Bu durum aşağıdakilerden hangisine zemin oluşturmamıştır?
Cevap: A) Ulusal bağımsızlığın güçlenmesine


20- (…) Atatürk’ün ölümünden sonra söylenmiş bu sözlere bakılarak çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  D) Atatürk, Türkiye’de ve dünyada değer verilen bir liderdir

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap