Anasayfa Kitap Cevapları
26 Aralık 2022, 15:54 - Betül Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85-86-87. Cevapları MEB Yayınları

2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları

2. ÜNİTE MİLLİ UYANIŞ 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 82-83-84-85-86-87. Sayfa MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıda I. Dünya Savaşı’yla ilgili bazı doğru ve yanlış bilgiler verilmiştir. İlk bilgiden başlayıp doğru (D) veya yanlış (Y) olduğuna karar verdiğinizde okları takip ederek ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz.
Cevap:
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

B.Aşağıda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler verilmiş ve bu cephelere ait özellikler sorulmuştur. Bu sorularla ilgili cevaplarınızı boşluklara yazınız.
Cevap:
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları2


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

C.Aşağıdaki soruların cevaplarını sözcük avı bulmacasından bularak boş bırakılan yere yazınız.
Cevap:
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları2

 


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

Tablodaki harflerle gösterilen olayları ilgili alanlara yazınız.
Cevap:
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

E. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

45-Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Sınırların denetlenmesi ve iç düzenin korunması için gerekli olan kuvvetler haricinde Osmanlı ordusu derhal terhis edilecek, ordunun savaş gemilerine, silah ve cephanesine el konulacak. kararının alınmasıyla İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni hangi haktan yoksun bırakmayı amaçlamışlardır? Yazınız.
Cevap: Osmanlı devletinin kendini korumasını engellemeyi amaçlamıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 68-69. Cevapları Dersdestek Yayınları

46-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması sonrasında başlayan işgallere karşı İstanbul Hükûmeti teslimiyetçi bir politika izlemiştir. Halk, işgaller karşısında silahlı direniş örgütleri kurarak mücadele etmiştir. Dağınık ve düzensiz olan bu milis kuvvetler yer yer başarılar elde etmiş olsalar da düşmanı yurttan atacak güce sahip değildi. Yukarıdaki paragrafta söz edilen milis kuvvetlere ne ad verilir? Yazınız.
Cevap: Kuvay-i Milliye adı verilir.

47-Türkler hakkında dünyada yapılan haksız propagandaları engellemek ve işgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuştur. Basın, yayın yoluyla Millî Mücadele’ye destek olan bu millî cemiyetin adı nedir? Yazınız.
Cevap: Milli Kongre Cemiyeti


 f.  Aşağıda harflerle gösterilen kavramları ilgili oldukları gelişmeyle eşleştiriniz.
Cevap:
1)c
2)b
3)a
4)ç

I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerin adlarını haritada ( ) sembolüyle gösterilen yerlere yazınız.
Cevap:
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

H.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
48-Yukarıdaki tabloda yer alan başlıkların altındaki bilgilerin doğru olması için hangilerinin yerdeğiştirmesi gerekir?
Cevap: B) 2 ve 4

49-Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği ile elde ettiği görev ve yetkilerinin İstanbul Hükûmeti tarafından geri alınmasında Amasya Genelgesi’nin özelliklerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?
Cevap: D) Millî egemenliğe vurgu yapması

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 128-129-130 Cevapları MEB Yayınları

50-(…)  Parçaya göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
Cevap: A) En zor şartlarda bile mücadele azmini hiç yitirmediğine

51-(…) Bernard Lewis’in sözünü ettiği bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Sevr Antlaşması

52-(…) Aşağıdakilerden hangisi BMM’nin aldığı bu önlemlerden biri değildir?
Cevap: C) Kuvâ-yı Millîye’nin kurulması


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

53-“Siyasi yalnızlıktan kurtulmak, mevcut topraklarını korumak ve yakın dönemde kaybettiği toprakları geri almak isteyen Osmanlı Devleti …” Verilen paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamamlanabilir?
Cevap: A) İttifak Devletleri’nin yanında I. Dünya Savaşı’na girdi.

54-(…) Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Cevap: D) Osmanlı yönetiminin milletin beklentilerine aykırı hareket ettiğine

55-(…)  Wilson İlkeleri’nin hangi maddesi bu yargıyı desteklemektedir?
Cevap: C) Devletler arası açık diplomasi uygulanacak.

56-(…) Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, Osmanlı yönetiminin işgallere karşı duyarsız kalmasının nedeni verilmiştir?
Cevap: B) II

57-Mustafa Kemal’in 8-9 Temmuz 1919 tarihinde askerlik görevinden istifa etmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin sonrasında ve öncesinde gerçekleşmiştir?
Cevap: C) Amasya Genelgesi sonrası, Erzurum Kongresi öncesi

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap