Anasayfa Kitap Cevapları
21 Aralık 2023, 18:07 - Sena Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-17. Cevapları Berkay Yayıncılık

Pozitif Tam Sayılar Cevapları

1. ÜNİTE Sayılar ve İşlemler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 14-15-16-17. Sayfa Berkay Yayınları

Pozitif Tam Sayıların Pozitif Tam Sayı Çarpanları ve Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarını, Üslü İfadelerin Çarpımı Şeklinde Yazma Cevapları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Berkay Yayıncılık

Öğretmeni, Ahmet’ten panoda kullanmak üzere alanı 20 cm² olan bir dikdörtgen oluşturmasını istiyor. Ahmet, kenar uzunlukları birbirinden farklı doğal sayı ve birimi cm olmak koşuluyla kaç farklı dikdörtgen oluşturabilir? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  3 dikdörtgen oluşturur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34-35-36. Cevapları MEB Yayınları

20’nin çarpanları → 1, 2, 4, 5, 10, 20
Oluşturabileceğimiz dikdörtgenler;
1 . 20 = 20
2 . 10 = 20
4 . 5 = 20


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Berkay Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Verilen pozitif tam sayıların asal çarpanlarını bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Berkay Yayıncılık


2. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulunuz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Berkay Yayıncılık1


3. Verilen pozitif tam sayıları üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Berkay Yayıncılık2


4. Bir beldede 544 adet araba vardır. Beldedeki araba sayısının asal çarpanlarını bulunuz. Sayıyı üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Berkay Yayıncılık4


5. (– 2)³ · (– 5)² · 3 · (– 1)⁷ işleminin sonucunu üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız.
Cevap:

(– 2)³ · (– 5)² · 3 · (– 1)⁷
(-8) . 25 . 3 . (-1) = +600

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 123-125-126. Cevapları MEB Yayınları

600 = 2³ . 3 . 5²


6. 2250 sayısı 2Δ · 5 □ · 3☆ olarak üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılıyor. Buna göre Δ· ( □ + ☆) işleminin sonucu kaçtır?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Berkay Yayıncılık3

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap