Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:34 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73-74-75-76. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Değerlendirme Cevapları

2. ÜNİTE: Veri Analizi: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 73-74-75-76. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

1. √105 sayısı aşağıdaki hangi tam sayılar arasındadır?
Cevap: B) 10 ile 11

100 < 105 < 121 ise √100 < √105 < √121 olup √105 sayısı 10 ile 11 arasındadır.


2. √45 sayısı hangi doğal sayıya daha yakındır?
Cevap: C) 7

36 < 45 < 49 ise √36 < √45 < √49 olup √45 sayısı 6 ile 7 arasındadır.
46 – 36 ) 9 ve 49 – 45 = 4 olduğundan √45 sayısı √49= 7’ye daha yakındır.


3. 3√3 . 2√6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 18√2

3√3 . 2√3 = 6√18
= √18 = 3√2
= 6 . 3√2 = 18√2


4. Alanı 60 cm² olan bir karenin çevresi kaç cm’dir?
Cevap: C) 8√15

a² = √60
√60 = 2√15
2√5 . 4 = 8√15


5. √19 ile √149 arasında kaç tane tam sayı vardır?
Cevap: A) 8

5² = 25
6² = 36
7² = 49
8² = 64
9² = 81
10² = 100
11² = 121
12² = 144


6. 7√2 – 4√2 + 3√2 – √2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 6√2

7√2 – 4√2 + 3√2 – √2 =  6√2


7. √58+√40-√11+√25 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 8

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


8. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinirse √147 nin yaklaşık değeri bulunabilir?
Cevap: B) √3

√147 = √7.7.3 = 7√3 → √3’ün yaklaşık değeri bilinirse √147’nin yaklaşık yeri bilinir.


9. -3, 6/7, 7/0, √1, √5, 15, π, 0 sayılarından kaç tanesi irrasyonel sayıdır?
Cevap: B) 3

7/0, √5, π


10. √120 ÷ √6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 2 √5

√120 ÷ √6 = √20
√20 = 2 √5


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

Bir şehrin her ayın 1’inde ölçülmek üzere beş aylık hava sıcaklığındaki değişim yukarıdaki grafikte verilmiştir. 11. ve 12. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

11. Verilen grafiğe göre 2. ay ile 3. ay arasındaki sıcaklık farkı kaç derecedir?
Cevap: A) 5

20 – 15 = 5

12. Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Havanın en soğuk olduğu ay 3. aydır

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 206-208-210. Cevapları MEB Yayınları

Havanın en soğuk olduğu ay 1. aydır.


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

13. Yandaki daire grafiği, maaşı 1440 TL olan asgari ücretli bir işçinin aylık harcama dağılımını göstermektedir. Bu verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D şıkkı olamaz. Çünkü toplamı 350 TL yapmaktadır. Gelir ise 1440 tl’dir.


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

14. (…) Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) Ocak ve şubat aylarına ait elektrik faturalarının toplam tutarı, su faturalarının toplam tutarından düşüktür

50 + 150 = 200 Elektrik toplamı
100 + 150 = 250 Su parası toplamı


15. 1, 5, 9, 18, 25, 35, 75, 100, 121
Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi tam kare sayı değildir?
Cevap: B) 4

5, 18, 35, 75


16. √10/√2 ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur?
Cevap: B) √20

√10/√2 = √5
√5 . √20 = √100 = 10

17. 1/√0,36 + 1/√0,04 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 20/3

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları


18. Aşağıdaki sayılardan hangisi rasyonel sayı değildir?
Cevap: D) √200

√9 → 3
√49 → 7
√169 → 13
√200 → kökten çıkamaz.


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

19. (√0,64 + √0,36) ÷ √0,04 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 7

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73-74-75-76. Cevapları MEB Yayınları


20. Bir karınca √180 metrelik bir yolun √125 metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır?
Cevap: D) √5

180’in çarpanları → 2 . 2 . 3 . 3 . 5 = 6√5
125’in çarpanları → 5 . 5 . 5 = 5√5
6√5 – 5√5 = √5 yol almıştır.


21. Kenarlarının uzunlukları 3√6 metre ve 2√3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 1 metrekaresi sulanırken bir yılda√ 2 metreküp su kullanılmaktadır.
Buna göre bu bahçenin tamamını sulamak için bir yılda kaç metreküp su gerekir?
Cevap: B) 36

3√6. 2√3 = 6√18 m2
6√18 . √2 = 6√36 = 6. 6 =36m3


22. Kenarlarından birinin uzunluğu √44 cm olan bir dikdörtgenin alanı santimetrekare cinsinden bir doğal sayıdır. Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: B) √33

√44 →  2√11
A-) √11 → 2√11 . √11 = 22
B-) √33 → X
C-) √99 → 3√11 . 2√11 = 66
D-) √176 → 4√11 . 2√11 = 88


23. √12 + ▖ = √75 – √3 Bu eşitliğe göre ▖ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır?
Cevap: B) 2√3

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları KOZA Yayınları

√12 → 2√3
√75 → 5√3
2√3 + ▖ = 5√3 – √3
5√3 – √3 = 4√3
2√3 + ▖ = 4√3
4√3 – 2√3 = 2√3
▖ → 2√3


24. √80 metre uzunluğundaki bir telin √20 metresi kullanılıyor. Buna göre geriye telin kaçta kaçı kalmıştır?
Cevap: B) 1/2

√80 → 4√5
√0 → 2√5
4√5 – 2√5 = 2√5 yarısı kalmıştır. → 1/2


25. √0,81 + √1,44 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları


26. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: C-) √72 = 6√2

A-) √40 = 4√10 → 2√10
B-) √48= 2√6 → 4√3
C-) √72 = 6√2
D-) √99= 9√2 → 3√11


27. Aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangisi √35 ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır?
Cevap: B) B

√35 → 25 < 35 < 36 ise √25 < √35 < √36 olup √35 sayısı 5 ile 6 arasındadır.
35 – 25 = 10 ve 36 – 35 = 1 olduğundan √35 sayısı √36= 6’ya daha yakındır.


28. Yukarıdaki şekilde görülen LMNP karesinin alanı 32 cm² ve KLPR dikdörtgeninin alanı 56 cm² ise KMNR dikdörtgeninin çevresi kaç cm’dir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları


29. Aşağıda numaralandırılmış kareköklü ifadeleri, yanlarında harflerle verilen kareköklü ifadelerle çarpımı sonucu bir doğal sayı olanları eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

30. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başlarına “D”, yanlış olanların başlarına “Y” yazınız.
Cevap:

(.D.) Farklı cinsten verileri karşılaştırırken sütun grafiği kullanılması daha uygundur.
(.Y.) Verilerin zaman içerinde değişimlerini göstermek için daire grafiği kullanılır.
(.D.) Bir ilin günlere göre hava sıcaklığını göstermek için çizgi grafiği kullanılması daha uygundur.
(.D.) Bir okulun öğrencilerinin kız ve erkek öğrenci sayılarını göstermek için daire grafiği daha uygundur.
(.Y.) Bir bitkinin aylara göre boyundaki uzama miktarlarını göstermek için sütun grafiği daha uygundur.


31.√216 sayısının birbirinden farklı  a√b biçiminde ifadelerinde a’nın ve b’nin alabileceği değerleri yanına yazınız. Hangisinin kullanılmasının daha doğru olacağını belirleyiniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap