Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 22:51 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-14-15-16-18-19 Cevapları MEB Yayınları

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları

1. TEMA Erdemler: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-18-19 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

“İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Evet katılıyorum. Bizler her zaman iyimser olmalıyız. Atalarımızın dediği gibi “bir nusibet bin nasihattan iyidir.” Durum ne olursa olsun her zaman iyi düşünmeli ve iyi olması için uğraşmalıyız.

Sonraki Ödev:  İyimser İnsan Her Felakette Bir Fırsat, Kötümser İnsan Da Her Fırsatta Bir Felaket Görür. Düşüncesine Katılıyor Musunuz Neden?

İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: İyimserlik bir durum karşısında olumsuzda olsa olumlu bakabilmek ve pozitif olabilmektir. Kötümserlik ise tam tersi bir durumdur.

Sonraki Ödev:  İyimserlik ve Kötümserlik Kavramlarıyla İlgili Ne Düşünüyorsunuz? Açıklayınız?

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

İÇTENLİK

Tahminim : Bir şeyi severek, isteyerek yapma.
Sözlük anlamı : içten, yürekten gelen davranış.

YANIT

Tahminim : Bir soruya verilen cevap.
Sözlük Anlamı : Cevap kelimesinin eş anlamlısı.

SORUMLULUK

Tahminim : Bir insanın sorumlulukları.
Sözlük Anlamı : Bireyin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi.

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

GÖZE ALMAK

Anlamı : Bir durumu sonuçlarına rağmen kabul etmek.
Cümlem : Babam olacakları göze alarak bu işe girdi.

BATAĞA SAPLANMAK

Anlamı : Çok kötü durumlara düşmek
Cümlem : Son olaylardan sonra Bata saplandılar.

GÖZ ARDI ETMEK

Anlamı : Bir şeyleri bilmezden gelmek.
Cümlem : Babam son olayları göz ardı etti.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları MEB Yayınları

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?
Cevap: Hayat boyunca yaşadıkları deneyimler olabilir.

2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?
Cevap: Yazara göre iyimserlere ihtiyaç duyarız.

3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.
Cevap: Güler yüzlü, güzel konuşan, olumlu düşünen insanlardır.

4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: İyimser insanlar daha faydalı işler yaparken kötümserler kötüyü düşünerek bir şeyler yapmaya çalışır.

5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?
Cevap: Ülkenin ekonomik durumu, aile durumları etkileyebilir.

6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.
Cevap: Aile bireylerim iyimser insanlardır.


a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

( D ) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.
( D ) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.
( D ) Öğretici bir metindir.
( D ) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.
( Y ) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma,
tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.
( Y ) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü: Öğretici bir metindir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

Metnin Konusu : İyimser ve Kötümserlerin özellikleri.

Metnin Ana Fikri : İyimser olmanın kötümserlikten farkları.

Metnin Yardımcı Fikirleri : İyi ve kötülüğün kaynağını bu şekilde belirleye biliriz.


Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.

Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz. ( Ö )
Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. ( N )
İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. ( Ö )
Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. ( Ö )
Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir. ( N )
İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. ( Ö )
“Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. ( N )
İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. ( N )


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

a) Aşağıdaki koyu yazılan sözcükleri inceleyiniz. Bu sözcükler isim midir, fiil midir? Açıklayınız.

• Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu.
• Balık tutmak Kuzey’i çok mutlu ediyordu.
• Kuzey balık tutunca çok seviniyordu.
• Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu.

Cevap:

Fiil olanlar : Tutmak, tutuyordu, tuttuğu. Çünkü kelimenin köküne -mek -mak eki getirilince anlam bozulmuyor.

İsim olanlar : Balık.


b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız
Cevap: Sevgi kelimesinin bana çağrıştırdıkları ;

– Aşk
– Saygı
– Anlaşma
– Hoş Sohbet
– muhabbet


Gelecek Derse Hazırlık

Ömer Seyfettin’in bir hikayesini okuyunuz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.