Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2024, 21:21 - Sanyie Önal Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 289-290-291 Cevapları Ferman Yayıncılık

Harezmi Dinleme Metni Cevapları

8. Tema: Bilim ve Teknoloji: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 289-290-291 Cevapları Ferman Yayınları

Harezmi Dinleme Metni


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 289 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Geçmişte yaşamış dünyaca ünlü bilim insanlarımız kimlerdir? Araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 

  • Albert Einstein: En iyi fizikçi olarak özel görelilik ve genel görelilik kuramları
  • Thomas Edison: İlk ampulü bulan bilim adamıdır.
  • Isaac Newton: Kütle çekim yasasını bulan fizikçidir.

 1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz
kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Şöhret
Cümlem: Yaptığı ve beğenilen resimleri sayesinde şöhret oldu.

Kelime/Kelime Grubu: Tabakat
Cümlem: Tabakat kitabında bir çok dil vardı.

Kelime/Kelime Grubu: Atıf
Cümlem: Yanlış bir hareket yapacaktı ki son anda atıf ettim.

Kelime/Kelime Grubu: Gözlem evi
Cümlem:Eski zamandan kalan gözlem evlerine gezi düzenleniyor.

Kelime/Kelime Grubu: Dönence
Cümlem: Türkiye yengeç dönencesindedir.

Kelime/Kelime Grubu: Cebir alanı
Cümlem: Matematik de yapamadığım tek konu cebir alanıydı.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 275-277-278-280-281 Cevapları Ferman Yayıncılık

Kelime/Kelime Grubu: Usturlap
Cümlem: Usturlaplar bir nevi saat görevi görmektedirler.

Kelime/Kelime Grubu: Çağdaş
Cümlem: Çağdaş bir toplumda yaşamaktayız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 290 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Harezmî nerede doğmuştur?
Cevap: 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde doğmuştur.

2. Harezmî hangi bilim alanlarında çalışmalar yapmıştır?
Cevap: Matematik, coğrafya, gökbilim ve algoritma alanlarında çalışmalar yapmıştır.

3. Astronomi alanında Harezmî’nin yaptığı çalışmalar nelerdir?
Cevap: Teleskobun gökyüzü gözlemlerinde kullanıldığı döneme kadar temel amacı astronomi alanında Bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bu amaçla gereksinim duyulan gözlem araç ve gereçleri bulunan gözlem evlerinde çalışmalar yapmıştır.

4. Avrupa, 1’den 9’a kadar olan sayı sistemini ve sıfır sayısını ne zaman kullanmıştır?
Cevap: Harezmi’nin eserinin Avrupa dillerine çevrilmesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır.

5. Yazar neden Harezmî’yi çağdaşlarından çok daha ileri seviyeli bir bilgin olarak tanımlamıştır?
Cevap: Avrupa’ya nazaran Harezmi bugün kullandığımız ondalık sistemi ve sıfırı etkin bir şekilde kullanıyordu. Çift katlı denklemlerin çözüm sistemlerini kuruyordu. Buradan yola çıkarak yazar Harezmi’yi çağdaşlarından çok daha ileri seviyeli bir bilgin olarak tanımlamıştır.


3. ETKİNLİK

Aşağıya dinlediğiniz metinle ilgili üç soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza sorarak onlardan cevaplamalarını isteyiniz. Arkadaşlarınızdan aldığınız cevapları soruların altlarına yazınız.
Cevap:

1. Soru: Kimin kütüphanesinde görev yapmıştır?
Cevap: Beytül Hikme’nin kütüphanesinde görev yapmıştır.

2. Soru: Teleskobun gökyüzü gözlemlemesine kadar aslında temel amacı nedir?
Cevap: Astronomi alanında bilimsel araştırmalar yapmaktır.

3. Soru: İlk dönence gözlemi hangi tarihte ve kim tarafından yapılmıştır?
Cevap: Yahya İbn Mahsun tarafından 828 yılında yapılmıştır.


4. ETKİNİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Harezminin hayatı ve çalışmalar yaptığı bölümlerdir.

Metnin Ana Fikri: Harezmi astronomi ile ilgilenen ve hemen her bölümde araştırmalar yapmış en iyi bilim adamlarındandır.


5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne uygun bir başlık bularak bu başlığı aşağıya yazınız.
Cevap:  İlk Harita


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 290 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Aşağıya sıfırın matematikteki önemi konusunda daha önce belirtilen yazma sürecine uygun bilgilendirici bir metin yazınız. Metinde günlük hayattan örnekler vermeye çalışınız. Yazdığınız metne anlatımı destekleyici tablo ve grafikler ekleyiniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Matematiksel olarak, negatif ve pozitif sayıları ifade eden bir rakamdır. Örneğin, -3, sıfır ve 5 sayıları arasında yer alan bir sayıdır. Sıfır, bu durumda bir merkez noktası olarak iş görür. Matematik günümüzdeki matematik problemlerinde olmazsa olmaz bir yere sahiptir. Mimari çalışmalarda, bilimsel formüllerde, mühendislik çalışmalarında ve tasarımlarda sıfır önemli bir yere sahiptir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap