Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 20:19 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44-45-46-47-48-49. Cevapları Ferman Yayıncılık

1. Tema Ölçme ve Değerlendirme Aslan İle Fare Metni Cevapları

1. Tema Erdemler: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44-45-46-47. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları “Aslan ile Fare” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Metinde hangi değerler üzerinde durulmuştur?
Cevap: Metinde üzerinde durulan değerler saygı, merhamet ve yardımlaşmadır.


2. Metinden nasıl bir ders çıkarmalıyız?
Cevap: Çevremizde kim olursa olsun onlara her zamana saygı duymamız ve yardım da bulunmamız gerekir.


3. Okuduğunuz metnin türü nedir? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Metnin türü şiirdir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Ferman Yayıncılık

B. Aşağıdaki cümleleri, harf ile verilen söz sanatlarıyla eşleştirerek harfleri yay ayraçların içine yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Ferman Yayıncılık


C. Aşağıdaki cümlelerin öznel yargı mı yoksa nesnel yargı mı olduklarını yanlarına yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?
Cevap:
A) Açıklayıcı anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Öyküleyici anlatım
D) Tartışmacı anlatım


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. Ayşe Öğretmen’in tahtada yazdığı sorulardaki söz sanatlarını öğrencilerinden bulmalarını istedi. Öğrencilerin cevapları sırayla aşağıdaki gibidir. Öğrencilerin yüzde kaçı söz sanatlarını doğru şekilde sıralamıştır?
Cevap:
A) %20
B) %40
C) %60
D) %80

Sonraki Ödev:  Destanların Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri İle İlgili Düşüncelerinizi Anlatınız

3. Minimini kasabanın balkonlu, kuleli gazinoya benzeyen kocaman bir konağı vardı. Lakin ikmal edilememişti. Sıvanamayan kerpiç duvarlar yer yer açılmış, kumrulara yuva olmuştu. Üst kat penceresiz, sıvasız, tahta örtülerle bekleniyordu.
Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimine başvurulmuştur?
Cevap:
A) Açıklayıcı anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Öyküleyici anlatım
D) Tartışmacı anlatım


4. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?
Cevap:
A) Hepsinin gözleri güzeldir.
B) Gözleri korku doluydu.
C) Gözden düşmemek, çalışmayı gerektirir.
D) Adam birdenbire gözden kayboldu.


5. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?
Cevap:
A) İster istemez sözlerine dikkat etti.
B) Sadece bir çay alacağım.
C) Soluk soluğa kalmıştı.
D) Senin geldiğini görmemişti.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. Aşağıdakilerden hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?
Cevap:
A) Onu görmeyeli uzun zaman olmuştu.
B) Yukarıya kadar hızlı hızlı koştu.
C) Parayı kimse almayacaktı.
D) Sabah, erkenden orada olurum.


7. Verilen cümlenin fiilimsi türünü doğru bulan öğrenciler bir alt basamağa geçmeye hak kazanacaklardır. Alt basamakta doğru sonuca ulaşan öğrenci kaç numaralı öğrencidir?
Cevap:
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9


8. Aşağıdakilerden hangisi bu görselleri anlatan bir metnin başlığı olabilir?
Cevap:
A) Hayvan Sevgisi
B) Hayvan Sağlığı
C) Sadakatli Hayvanlar
D) Hayvanların Merhameti


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Ferman Yayıncılık

9. Bu broşürdeki bilgilerden gıda israfıyla ilgili hangisine ulaşılabilir?
Cevap:

A) İsrafı önlemek için neler yapılması gerektiğine
B) İsraf edilen ekmek ile iki milyon insanın doyabileceğine
C) İsraf edilen yiyecekle kaç kişinin doyabileceğine
D) Bir yılda on sekiz milyon ton ekmeğin çöpe gittiğine

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 266-272-273-274 Cevapları Ferman Yayıncılık

10. Akıllı isen gariplerin gönlünü avla;
Mustafa gibi ülkeyi gezip yetim ara;
Dünyaya tapan soysuzlardan yüz çevir;
Yüz çevirip, deniz olup taştım işte.
Ahmed Yesevî
Yukarıdaki dörtlükte kaç fiilimsi vardır?
Cevap:

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Ferman Yayıncılık

Mevlanâ’nın “Sevgiden acılar tatlı olur. / Sevgiden bakırlar altın olur. / Sevgiden tortular berrak olur. / Sevgiden dertler şifa bulur. / Sevgiden ölüler dirilir. / Sevgiden padişah köle olur. / Bu sevgi de bilginin sonucudur.” dizelerinden ve bu temada edindiğiniz bilgilerden yararlanarak insan sevgisi konulu bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap:

Mutluluğun Formülü

Sevgi, insana veya başka bir canlıya karşı hissedilen bir duygudur.
İnsanlar sevgi duygusunu tatmayı ister ve hak ederler. İnsanların birlik içinde olup mutlu ve huzurlu yaşamlarını sağlayan bir duygu da sevgidir. Sevgi, bir mutluluk büyüsü gibidir. Sevgi girdiği zaman o ortam her zaman huzurlu ve mutlu bir ortam olur. Bizler mutluluğun formülünü arayıştayken sevgi ile dolu insanlar mutluluğun formülünü bulmuşlar.
Çevremizdekilere karşı her zaman sevgi dolu olalım ki onların da mutlu olmasını ve tebessüm etmelerini sağlayalım.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap