Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mayıs 2024, 11:47 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-33-34-35-36-37. Cevapları Ferman Yayıncılık

Türkçenin Söz Denizinde-Sevmek Metni Cevapları

1. Tema Erdemler: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-35-36-37. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

İnsanların konuşurken kullandığı kelimeler bize o kişi hakkında ne tür bilgiler verir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: O kişinin ahlakı, üslubu, saygısı ve dil bilgisi hakkında bizlere bilgi verir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız.
Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: sevi
Cümlem: Ona karşı sevi ile bağlılığını gösteriyordu.

Kelime/Kelime Grubu: ar
Cümlem: Yaptığı hareketten ar oldu.

Kelime/Kelime Grubu: lehçe
Cümlem: Dil bilimci adam konuştuğu lehçeyle bizleri şaşırttı.

Kelime/Kelime Grubu: yavuklu
Cümlem:  Yavuklusunun askerden dönmesini bekliyordu.

Kelime/Kelime Grubu: köken
Cümlem: Kökenlerimiz Osmanlı Devletine dayanmaktadır.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Sevgi ile ilgili kimlerin sözüne yer verilmiştir?
Cevap: Yunus Emre’nin, Karacaoğlan’ın ve Sait Faik’in sözüne yer verilmiştir.


2. Dilimizde sevgi mesajı veren atasözlerini TDK Güncel Türkçe Sözlükten araştırınız.
Cevap:

  • Deniz dalgasız olmaz gönül sevdasız olmaz.
  • Gülü seven dikenine katlanır
  • kalp kalbe karşıdır

3. Yunus Emre, “Sevelim sevilelim,/Dünya kimseye kalmaz.” dizeleriyle sizce ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Dünya geçici bir yerdir. Birbirimize bu kısa zaman da kırmanın, üzmenin gereği olmadığını sevgi ile birbirimize bağlanalım demek istemiştir.


4. “Sev-” sözcüğünden türeyen kelimeleri ve anlamları söyleyiniz.
Cevap: Sevgili, sevinç, sevgi kelimeleri “sev” sözcüğünden türeyen kelimelerdir. Sevgi bağını ifade eden kelimelerdir.

Sonraki Ödev:  “Bacasız Sanayi” Sözünü Hiç Duydunuz Mu? Bu Söz Ne Anlama Geliyor Olabilir?

5. İçinde “sevgi, sevmek” gibi sözcükler geçmese de bu anlamlarda kullanılan sözcük grupları nelerdir? Anlamlarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap:

Kara sevda: karşılık göremeyen sevgi
Aşk:
Karşılık göremeyen sevgi
Bağlılık:
sevgi ile duyulan yakınlık
Mutluluk: 
sevinçli olmak


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız. Neden bu başlıkları tercih ettiniz? Açıklayınız.
Cevap: Metinde sürekli olarak sevmenin nasıl olduğundan, nasıl sevildiğinden, en çok kimlerin sevdiğinden yoğunlukla bahsettiği için bu başlıkları tercih ettim.

Sevginin Tarihçesi
Sevginin Tanımı


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Yanlışlığı ya da doğruluğu kişiye göre değişmeyen, kanıtlanabilen cümlelere “nesnel yargı bildiren”; yanlışlığı ya da doğruluğu kişiye göre değişen, yorumlanabilen cümlelere “öznel yargı bildiren” cümleler denir.
Yukarıdaki açıklamadan yararlanarak yazarın metinde kullandığı öznel ve nesnel yargı bildiren cümleleri tespit ediniz. Aşağıya bu cümlelerden örnekler yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Ferman Yayıncılık


5. ETKİNLİK

Aşağıda, okuduğunuz metinden bir paragraf verilmiştir. Yazar, bu paragrafta anlatım biçimlerinden biri olan açıklayıcı anlatımdan yararlanmıştır. Siz de okuduğunuz metinden açıklayıcı anlatım örneği bularak örneğinizi noktalı alana yazınız.
Cevap:

Arapça kökenli aşk sözünün Türkçe karşılığı sevidir. Yunus Emre’nin de kullandığı bu söz
aşırı sevgi ve bağlılık duygusu anlamındadır
Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’e göre sevmek sözü Türkiye Türkçesinde ‘Sevgi ve bağlılık duymak.’, ‘Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek.’, ‘Çok hoşlanmak.’, ‘Okşamak.’, ‘Yerini, şartlarını uygun bulmak.’ gibi beş ayrı anlamda kullanılmaktadır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazarın kullandığı düşünceyi geliştirme yollarını (tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, benzetme) belirleyiniz. Seçtiğiniz düşünceyi geliştirme yolunu örnekleyen paragrafı noktalı alana yazınız.
Cevap:

Tanımlama → Arapça kökenli aşk sözünün Türkçe karşılığı sevidir.
Örneklendirme → Edebiyatımızdan pek çok başka örnek verilebilir… Sayısız sanatçımızın, sayısız eserinde sayılamayacak kadar çok kullandığı sevi…
Tanık Gösterme →Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’e göre sevmek sözü…
Karşılaştırma → İlk yazılı kaynaklarımızda seb- biçiminde geçer bu sözümüz… Eb sözünün ev, sab sözünün sav olması gibi seb- sözü de Türkiye Türkçesinde de sevmek biçiminde değişmiştir
Sayısal verilerden yararlanma → ‘Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek.’, ‘Çok hoşlanmak.’, ‘Okşamak.’, ‘Yerini, şartlarını uygun bulmak.’ gibi beş ayrı anlamda kullanılmaktadır.
Benzetme → ‘Sevilmeyen, hoşa gitmeyen bir davranışta bulunan kimseler’ için alay yollu söylediğimiz söz de sevsinler biçimindedir

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Herhangi bir hazırlık yapmadan sınıfınızda “sevginin gücü” konulu bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan yaptığınız konuşmayı değerlendirmelerini isteyiniz.
Cevap: Sevgi insanları bir arada tutan bir bağdır. Annenin çocuğuna olan sevgisi, bir kişinin hayvanlara karşı olan sevgisi gibidir. İnsanların huzur içinde yaşamasını sağlayan, insanların yardımlaşmasını, gülmesini sağlayan sevginin gücüdür.


8. ETKİNLİK

Defterinize 2. etkinlikte araştırdığınız atasözlerinden biriyle bir hikâye yazınız.
Yazacağınız metinde öncelikle zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyiniz. Ardından yazacağınız hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarınızı planlayınız. Metni yazarken yazım kurallarına uymaya özen gösteriniz.
Cevap: Uzak bir köyde iki aşık Ali ve Ayşe adında genç yaşarmış. Ayşe’nin babası kızını öyle kolay kimselere vermek istemezmiş. Eli yüzü düzgün, edepli, hak hukuku bilen ve kızına bakabilecek biri olsun istiyormuş. Ali bunları bilerek ailesini alıp Ayşe’nin evine gitmiş. Ayşe’nin babası sert duruşuyla Ali’yi korkutmuş. Ali kızını sevdiğini ve ona çok iyi bakacağını söylemiş. Ayşe’nin babası Ali’yi beğenmiş fakat sınava sokmak istenmiş. Ali’ye güçle ilgili yarışlar yaptırmış. Sonucunda kazanan Ali gülü sevdiği için dikenine katlanmış ve Ayşe ile evlenmiş.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 36-37 Cevapları Ferman Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Aşağıda Eleanor H. Porter (Elenor H. Portır) tarafından yazılan Pollyanna (Polyanna) adlı eserin iki farklı çevirmen tarafından yazılmış, iki farklı baskısından bölümler yer almaktadır. İki metni dil, anlatım ve içerik yönünden karşılaştırınız. Metinlerin farklı ve benzer yönlerini yazınız.

Farklı Yönleri:

  • Anlatım Biçimleri
  • İlk metinde betimleme yapılmıştır. İkinci metinde ise yapılmamıştır.

Benzer Yönleri:

  • Öznel bir dille anlatımdan yararlanılmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap