Anasayfa Kitap Cevapları
16 Şubat 2024, 3:02 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128-132-133-134-135. Cevapları Ferman Yayıncılık

Duatepe Metni Cevapları

4. TEMA: Milli Mücadele Ve Atatürk: 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133-134-135. Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Millî Mücadele yıllarında yaşananlarla ilgili neler biliyorsunuz? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla arkadaşlarınızla paylaşınız. 
Cevap:

Millî Mücadele yıllarında yaşananlar, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönemlerinden biridir. Bu dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonlarına doğru başlayan ve milletimizin kendi geleceğini belirleme kararını ortaya koyduğu bir dönemdir.

Millî Mücadele’nin kökenleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisi sonrasında başlar. Osmanlı İmparatorluğu, savaştan yenik çıkınca büyük bir toprak kaybına uğramış, ekonomik olarak zor duruma düşmüş ve işgal altına alınmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’nin en önde gelen diğer liderleriyle beraber. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak mücadeleyi başlatmış ve Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongrelerde gibi önemli kararlar alarak millî iradeyi güçlendirmeye çalıştı.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Tümen
Tahminî Anlamı: Birlik
Cümlem: 4. Tümen görevlendirme için hazırlıklarına başladı.

Kelime/Kelime Grubu: Zorba
Tahminî Anlamı: Kaba ve bir şeyleri dayatmaya çalışan
Cümlem: Çok zorba hareketler sergiledi.

Kelime/Kelime Grubu: Harekat
Tahminî Anlamı: Askeri eylem.
Cümlem: Doğu harekatı başladı

Kelime/Kelime Grubu: Nefer
Tahminî Anlamı: Asker
Cümlem: Yola çıkan son nefer de yetişmiş.

Kelime/Kelime Grubu: Siper
Tahminî Anlamı: Korunacak alan, yer.
Cümlem: Askerler siperlerinde yerlerini aldı.

Sonraki Ödev:  Kahvenin Topraktan Fincana Gelene Kadar Geçirdiği Aşamaları Araştırınız.

Kelime/Kelime Grubu: Yaver
Tahminî Anlamı: Yardımcı
Cümlem: Aslan gibi bir yaveri vardı.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metinde adı geçen komutanlar kimlerdir?
Cevap: Atatürk, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve Kazım Bey’in adı geçmektedir.

2. Yazar Duatepe hakkında hangi bilgileri veriyor?
Cevap: “Önümüzdeki bir ova, karşımızda çepeçevre. İç içe sarı, kızıl, mor ve dumanlı dağlar. En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ.” diyerek bilgi veriyor.

3. Duatepe’den neden yanardağ gibi dumanlar çıkıyormuş?
Cevap: Mermiler patladığı için yanardağ gibi dumanlar çıkıyormuş.

4. Duatepe’de düşmanın arkası çevrilince neler yaşanmış?
Cevap: Mağlup edilmişlerdir.

5. Kumandan nasıl bir haber almış ve bu haberi alınca ne yapmış?
Cevap: Düşman askerinin arkasının çevrelendiği haberini alıp Allah’a şükrediyorlar.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin Konusu: Duatepe’de olan savaş.

Metnin Ana Fikri: Birlik ve beraberliğin önemi.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin aşağıdaki bölümlerinde kullanılan anlatım biçimlerini yanlarına yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Ferman Yayıncılık


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinde benzetme içeren cümleleri tespit ederek aşağıya yazınız.
Cevap:

  • Duatepe’nin üstü birkaç ağızlı yanardağ gibi dumanları da gökte!
  • Coşkun ve sonsuz bir gümbürtü ortasında renk renk dumanlar, beyaz kandiller gibi uçuşan şarapneller, bu semavi teranenin sahnesidir. Bu bir dev dünyasına benziyor.
  • İsmet Paşa’nın siyah gözleri sabit birer ateşe benziyor.
  • Fevzi Paşa’nın omuzları dua eder gibi bütün bütün eğilmiş.
  • Karapınar’dan geçerken çadırlar ve evlerden küçük kızlar ve örtülü kadınlar sarı gergin yüzlerle, soru işaretine benzeyen gözlerle bize bakıyorlar.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerden herhangi bir eylemin yapıldığını ya da yargının gerçekleştiğini belirtenlerin yanına “olumlu cümle”, eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlenin yanına “olumsuz cümle” yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Ferman Yayıncılık


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “Millî Mücadele yıllarında yaşananlar” konulu bir tartışma yapınız. Tartışma sırasında düşüncelerinizi ifade ederken arkadaşlarınıza karşı saygı ve anlayış içerisinde olmaya, onların sözünü kesmemeye, konu dışına çıkmadan konuşmaya özen gösteriniz. Tartışmanın ardından aşağıda verilen değerlendirme formunu doldurunuz.
Cevap: 

Millî Mücadele yıllarında yaşananlar, tarihimizin en kritik dönemlerden biridir. Bu süreç, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşanan çöküşün ardından ortaya çıkan kaos ve işgal tehditlerden meydana gelir. Millî Mücadele, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük hayallerini gerçekleştirmek için verdiği mücadelelerdir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

Millî Mücadele’nin başlamasıyla birlikte halkımız, savaşın zorluklarına karşı bir araya gelerek milli bağımsızlık ruhu oluşturdu. Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk milleti, Anadolu’da işgalci güçlere karşı yoğun bir direniş gösterdi. Bu direniş sürecinde halk, silahlı mücadele verirken aynı zamanda ekonomiyi ayakta tutmaya çalıştı. Meclisin Ankara’da kurulmasıyla beraber yeni bir devlet yapısı oluşturuldu ve halkın desteği ile beraber bir devlet kurulmuş oldu.


8. ETKİNLİK

“Sakarya Savaşı” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sırasında yararlandığınız bilgi kaynaklarının adı, yazarı, basım yılı, basım yeri, yayınevi; genel ağ üzerinden yapacağınız araştırmalar için de genel ağ adresi, genel ağ adresine erişim tarihini not ediniz. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri yazılı hâle getirmeden önce bir taslak hazırlayınız. Hazırladığınız taslakta giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer veriniz.

Hazırladığınız taslağa bağlı kalarak metninizi oluşturunuz. Metni hazırlarken yararlandığınız kaynakları alfabetik sırada metnin sonunda oluşturacağınız kaynakça bölümüne yazınız.
Cevap:

Sakarya Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli dönüm noktalarından biridir. 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen bu savaş, milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını göstermiştir.

Sakarya Savaşı, Türk ordusunun Büyük Taarruz öncesindeki son savunma hattıdır. Yunan ordusuyla yapılan bu savaş, Türklerin kendi topraklarında başlattıkları büyük bir direnişin simgesi olarak bilinir. Türk ordusu, Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü paşaların komutasında, düşmana karşı cesaret ve azimle savaşmıştır.

Bu savaşın sonucunda, Türk ordusu, Yunan kuvvetlerine büyük bir yenilgi yaşatmıştır. Bu zafer, milletimizin özgürlük mücadelesindeki inancını artırmış ve milli birlik ruhunu güçlendirmiştir. Sakarya Savaşı’nın sonucunda, Türk ordusu üzerindeki baskılar kırılmış ve Kurtuluş Savaşı’nın zaferi için yol açılmıştır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap