Anasayfa Kitap Cevapları
8 Mart 2022, 20:39 - Mehmet Yazdı

İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir? Açıklayınız.

İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir? Maddeler halinde

İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir

1. Dünya savaşına Osmanlı devleti İttifak devletleri arasında girmiştir. Osmanlı devletinin savaşa sonradan dahil olması ile birlikte bir çok farklı cephe oluşmuştur. Bu cephelerden en önemlisi Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan ilk boğaz olan Çanakkale boğazıdır. İtilaf devletleri bu boğazları savaş boyu ele geçirmek için bir çok savaş gemisi ve asker ile buraya saldırmıştır. Bunun bir çok nedeni vardır.

İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir? Maddeler halinde

– Denizlerde hakimiyet kurmak istemişlerdir.
– Boğazları ele geçirerek burada ticareti kontrol altına almak istemişlerdir.
– Başken İstanbul’u kolayca ele geçirmek istemişlerdir.
– Boğazları geçerek Rusya’ya yardım götürmek istemişlerdir.


Kurtuluş Savaşı İle İlgili Kompozisyon Örneği

1918’de Birinci Dünya Savaşı’nın mağlubiyeti üzerine itilaf devletlerinin Anadolu’yu paylaşım yerlerini işgal etmeleri üzerine halk kurtuluşun mücadelesini göstermesidir.

Sonraki Ödev:  Nüfusu fazla olan iller hangileridir? Sizce bu durumun sebebi nelerdir?

19 Mayıs 1919 ile 29 Ekim 1923 tarihleri arasını kapsayan bu süreçteki ilk tepki halkın kendi kendini ellerindeki imkanlar dahilinde gösterdiği direnişle savunmasıdır. Halk itilaf devletlerine geçit vermemeye çalışırken Mustafa Kemal kongreler düzenleyerek düzenli örgütler kurmuştur. Halkın büyük ilgisi ve çabası eşliğinde birlikte hareket edilmiştir. Kurtuluş savaşındaki zorluklar destansı konular olmuştur. Her atamızın yaşadığı ayrı ayrı bir dramı, kahramanlığı ve zorluğu mevcuttur. Bir çok milletin hayranlığını ifade ettiği bir mücadeleye sahne olmuştur.

Beş sene boyunca adım adım işleyen bu süreç Anadolu halkının zaferi ile neticelenmiştir. Geriye kalan bu toprakların şehit ve gazilerimizin, atalarımızın kanını taşıyacak değerde olmasıdır.


Kurtuluş Savaşı büyük bir imeceye benzetilebilir mi? Niçin? Kısaca bilgiler veriniz

İmece, kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliği ile bir kişinin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, harmanını kaldırmak, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesi anlamına gelir. Kurtuluş savaşın da Türk halkının birlik kurarak orduya yardım etmesi bir nevi imeceye benzetilebilir.

Sonraki Ödev:  Kuranı Kerim

Türk askerleri ve halkı hiçbir çıkar göstermeksizin sadece vatanı için canlarını hiçe sayıp ellerinden ne geliyorsa, varını yoğunu ortaya koyarak devletine vatanına nasıl sahip çıkılacağını göstermiş oldular. Burada kurdukları bağ el ele vererek güçlendi ve savaşı almamıza zaferle yurdumuzu düşmanlara teslim etmememize vesile oldu.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap