Anasayfa Kitap Cevapları
20 Kasım 2023, 15:43 - Mehmet Yazdı

Peygamber ve Vahiy Kavramları Ne Anlama Gelmektedir? Açıklayınız.

Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir?

Sonraki Ödev:  Hz. Adem’in Hayatını Kısaca Özetleyiniz.

Peygamber ve Vahiy Kavramları Ne Anlama Gelmektedir Açıklayınız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 27-28-29-30. Cevapları FCM Yayıncılık

Peygamber: Allah tarafından seçilen ve İslam dinini yayan kişilerdir.
Vahiy: Allah tarafından bir emrin ve düşüncenin peygambere bildirilmesi

Vahiy kelimesi Allah’ın dilediği emir, bilgi ve hükümleri Peygamberlerine bildirmesi anlamına gelmektedir. Sözlükteki anlamına değinilecek olursa hızlı ve gizlice söylemek, ilham etmek ve işaret etmek anlamındadır. Allah’ın bir emri, hükmü ya da bilgiyi Peygamberine gizlice bildirmesidir. Peygamber ise Allah’tan vahiy ile aldığı bilgileri insanlara iletmek, muhataplarını dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kişidir.

Peygamber haber getiren anlamında olup Allah’ın emrettiği şekilde emirleri ve bilgileri, öğütleri insanlığa getirmektedir. Bu iki kavramda birbirine o kadar bağlantılıdır ki ikisinden birini duyduğunuz anda diğeri de çağrışım yapmaktadır. Bu nedenle de vahiyler Allah tarafından Peygambere gelir ve onlar sayesinde insanlara aktarılır. Bu da Allah’ın emirlerini, hükümlerini öğrenmeyi sağlar.

Sonraki Ödev:  Peygamberlerin ne gibi görevleri vardır? Bilgi veriniz.
Sonraki Ödev:  Allah’ın vahiy göndermesinin insanlara ne gibi faydaları olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap