Anasayfa Kitap Cevapları
15 Nisan 2024, 14:45 - Zülal Güneş Yazdı

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178-179-180-181. Cevapları MEB Yayınları

Şekillerin Kenar Sayılarına Göre İsimlendirilmesi Cevapları

5. ÜNİTE 1. BÖLÜM – GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER: 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178-179-180-181. Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

Selim odasında babası ile bir uçurtma yapar. Selim’in odasındaki eşyaları inceleyelim. Eşyaların kenar sayıları ile ilgili ne söyleyebiliriz? Düşünelim.
Cevap:

Uçurtma ⇒ altıgen
Avize ⇒ silindir
Saat ⇒ sekizgen
Çerçeve ⇒ dikdörtgen
Yerdeki kutu ⇒ beşgen


ETKİNLİK

Oluşturduğunuz kare ve dikdörtgenlerin kaçar tane kenarı vardır?
Cevap: Kare ve dikdörtgenin 4 kenarı vardır.

Dört kenarı olan geometrik şekilleri nasıl isimlendiririz?
Cevap: Dörtgen olarak isimlendiririz.

Tahta üzerinde yeni bir kare oluşturunuz. Oluşturduğunuz karenin kenar sayısını bir arttırarak yeni şekiller oluşturunuz. Oluşturduğunuz yeni şeklin kaç kenarı oldu? Oluşturduğunuz bu yeni şekli nasıl isimlendirebilirsiniz?
Cevap: Oluşan şekil beş kenarlı olduğu için beşgen olarak isimlendirebiliriz.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215-216-217-218-219-221. Cevapları MEB Yayınları

Tahta üzerinde yeni bir kare oluşturunuz. Oluşturduğunuz karenin kenar sayısını iki arttırarak yeni şekiller oluşturunuz. Oluşturduğunuz yeni şeklin kaç kenarı oldu? Oluşturduğunuz bu yeni şekli nasıl isimlendirebilirsiniz?
Cevap: Şekil altı kenarlı olmuştur. Altıgen olarak isimlendirebiliriz.

Tahta üzerinde yeni bir kare oluşturunuz. Oluşturduğunuz karenin kenar sayısını dört arttırarak yeni şekiller oluşturunuz. Oluşturduğunuz yeni şeklin kaç kenarı oldu? Oluşturduğunuz bu yeni şekli nasıl isimlendirebilirsiniz?
Cevap: Oluşan şekil sekiz kenarlı olmuştur. Sekizgen olarak adlandırabiliriz.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

Yapalım

Aşağıdaki geometrik şekilleri kenar sayılarına göre isimlendirelim.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

BÖLÜM DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki geometrik cisimleri inceleyiniz. Geometrik cisimlerin köşelerini kırmızı, ayrıtlarını mavi, yüzlerini de yeşil boyayla boyayarak belirtiniz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları


2. Aşağıdaki ifadelerin önüne doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Küp, dikdörtgen prizma ve kare prizmanın köşe sayıları eşittir.
(Y) Küp ile kare prizmanın bütün yüzleri karedir.
(Y) Dikdörtgen prizma ile kare prizmanın en az 4 yüzü dikdörtgendir.
(D) Küp ile dikdörtgen prizmanın ayrıt sayısı eşittir.
(Y) Kare prizma ile dikdörtgen prizmanın bütün yüzleri birbirine benzer.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28-30-31-33. Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdaki noktalı yerlere kutu içinde verilen ifadelerden uygun olanını yazınız.
Cevap:

• Kare ve dikdörtgen prizmanın 8 köşesi vardır.
• Küp ile kare prizma kare tabanlıdır.
• Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın 12 ayrıtı vardır.
• Dikdörtgen prizma ve küp ayrıtlarının uzunluğu bakımından birbirinden farklıdır.
• Dikdörtgen prizma ile kare prizmanın taban yüzleri birbirinden farklıdır.


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

4. Aşağıdaki kutularda verilen yönergeleri uygulayınız
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları


5. Aşağıdaki alana cetvel kullanarak bir kare ve bir dikdörtgen çiziniz. Bu geometrik şekillerin köşegenlerini renkli kalemle belirleyiniz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları


6. Aşağıdaki görselleri benzedikleri geometrik şekillerle eşleştiriniz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap