Anasayfa Kitap Cevapları
25 Şubat 2024, 20:42 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 123-124-125-126-127-128. Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Matematik 3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 123-124-125-126-127-128. Sayfa MEB Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

1. A. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan ifadenin doğrusunu alt satırına yazınız.
Cevap:
3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


2. B. Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz. İşlemleriniz için aşağıdaki alanı kullanabilirsiniz.
Cevap:
a) 260 x 5: 1300
b) 90 x 76: 6840
c) 108 x 100: 10800
d) 40 x 1000: 40000
e) 175 x 20: 3500
f) 50 x 846: 42300
g) 374 x 60:22440
h) 100 x 605: 60500
ı) 6600 ÷100: 66
i) 700 ÷10: 70
j) 11000 ÷100: 110
k) 1400 ÷100: 14
l) 1000 ÷10: 100
m) 43000 ÷10: 4300
n) 7100 ÷ 100: 71
o) 5400 ÷100: 54


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

3. Aşağıdaki boş kutulara bölme işlemi yaparak çarpma işlemlerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap:
a) 254 x 7: 1178
Sağlaması: 1778/7: 254

b) 900 x 10: 9000
Sağlaması: 9000/10: 900

c)134 x 82: 10988
Sağlama: 10988/82: 134

d) 3012 x 9: 27108
Sağlaması: 27108/9:3012

e) 603 x 12: 7236
Sağlaması: 7236/12:603

f) 93000 x 10: 930000
Sağlaması: 930000/10: 93000


D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili bölüme yazınız.

4. Bir halk otobüsünde günde ortalama 300 tam biletli, 400 indirimli biletli yolcu taşınmaktadır. Bu otobüsle 1 hafta boyunca yaklaşık kaç kişi seyahat edecektir?
Cevap:
300 x 7: 2100 tam biletli
400 x 7: 2800 indirimli bilet
2800+2100: 4900 kişi


5. 23 kişilik 4/A sınıfı, gideceği piknik için aşağıdaki ihtiyaç listesini hazırladı. Buna göre her bir öğrencinin payına düşen para miktarını bulunuz.
Cevap:
18+120+35+34: 207
207/23: 9 TL düşer

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 265-267-268-269. Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

6. Saatteki hızları 87 ve 94 km olan iki araç aynı anda, aynı noktadan, ters yöne doğru hareket etmiştir. 3 saat sonra iki araç arasındaki mesafe kaç km olacaktır?
Cevap:
87 x 3: 261 km
94 x 3: 282 km
282-261: 21 km mesafe olur


7. Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tören kıyafeti diktiriyor. 4. sınıflar 3 şubedir ve sınıfların öğrenci sayıları eşittir. Kıyafetler 2268 TL tutmuştur. Her sınıfın ödemesi gereken miktarı bulunuz.
Cevap:
2268/3: 756 TL öderler


8. Tablodaki verilere göre çarpma işlemi içeren problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.

Problem: Domates salçası yapacak olan Ayşe teyze 5 kasa domates, torunları için 2 kasa üzüm ve 1 kasa limon almıştır. Buna göre kaç TL öder?
Çözüm:
Domates: 22 x 5: 110 kg
100 x 3: 330 TL
Limon: 25 x 5: 125 TL
Üzüm: 18 x 2: 36 kg
36 x 7: 252 TL
330+125+252: 707 TL öder


9. Yandaki verilerle bölme işlemi içeren problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.

Problem: Ahmet bey karne hediyesi olarak çocuklarına tabloda verilenleri almıştır. Her biri için 12 ay taksit yaptırdığına göre, ayda kaç TL öder?
Çözüm:
Bisiklet: 450/12: 37,5 TL
Paten: 90/12: 7,5 TL
Futbol topu: 36/12: 3 TL
37,5+7,5+3: 48 TL öder


E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

10. Aklımdan tuttuğum iki sayının çarpımı tahmini olarak 1400’dür. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?
Cevap: B) 24 x 67


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

11. Bir kalem 250 kuruştur. Boya setinin fiyatı ise bir kalemin fiyatının 3 katından 100 kuruş fazladır. İki boya seti alan bir kişi kaç kuruş ödemelidir?
Cevap: D) 1700
250 x 3: 750
750+100: 850
850 x 2: 1700


12. AB x (27 x 23) = 23 x (36 x 27) eşitliğinde A x B kaçtır?
Cevap: B) 18
AB: 36
3 x 6: 18


13. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 62 x 20 = 1220


14. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?
Cevap: A) 5 x 136 = 680


15. Bir çiftlikte 86 koyun, koyunların 6 katı kadar da tavuk vardır. Tavukların toplam ayak sayısı kaçtır?
Cevap: A) 1032
86 x 6: 516 tavuk
516 x 2: 1032 tavukların ayak sayısı

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41-42. Cevapları ADA Yayıncılık

16. “Her vagonunda 82 kişilik koltuk bulunan 6 vagonlu bir trende bilet fiyatları 28 TL’dir. Trendeki tüm biletlerin toplam tutarı kaç TL olur?” probleminin çözümü için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılamaz?
Cevap: D) (82 + 6) x 28


17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) 502 x 100 = 50 020


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

18. 268 ile 74 sayılarının çarpımı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında hangi sayıyı elde ederiz?
Cevap: C) 19 800
268 x 74: 19.832⇒19.800


19. 534 x 48 < A ifadesinde “A” yerine yazılabilecek en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 25 634
534 x 48: 25.632 ⇒ 25.632<25.634


20. Yanda verilen bölme işleminde bölüm kaç basamaklıdır?
Cevap: C) 2 basamaklı
546/7: 78⇒ 2 basamaklı


21. Tabloda verilen bölme işleminde kalan kaçtır?
Cevap: D) 1


22. Tabloda verilen bölme işlemine göre A x B kaçtır?
Cevap: A) 160
A: 2000/1000: 2
B: 8000/100: 80
80 x 2: 160


23. Yanda verilen bölme işleminde bölümün işlem sonucu ile tahmini sonuç arasındaki fark kaçtır?
Cevap: B) 5
Tahmin: 380/20: 19
384/16: 24
24-19: 5


24. Yanda verilen bölme işleminde kalan en fazla kaç olabilir?
Cevap: D) 62


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

25. Aşağıda verilen bölme işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır?
Cevap: B) 710 ÷ 10 = 710


26. Aşağıdaki eşitliğin sağlanması için Δ yerine sırası ile hangi işlem sembolleri gelmelidir?
Cevap: C) -, ÷, x 


27. Bir bölme işleminde bölen sayı 9’dur. Bölünen sayı 84 ise kalan sayı kaçtır?
Cevap: A) 3
84/9
Bölüm: 9
Kalan: 3


8+5 ≠ 12-4 işleminde eşitliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur?
Cevap: D) İlk işlemden 5 çıkarılıp ikinci işleme 6 eklenir.


Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap