Anasayfa Kitap Cevapları
4 Nisan 2024, 18:01 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125-126-127-128. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Ünite Değerlendirme Cevapları

4. Ünite Zaman İçinde Teknoloji: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:
1. Garanti belgesi ile kullanım kılavuzu aynı içeriğe sahiptir. (Y)
Hayır birinde ürünün garanti koşulları bulunurken, diğerinde kullanma talimatları bulunur.

2. Alexander Graham Bell, telefonu icat eden mucittir. (D)

3. Ürün geliştirme sürecinin ilk aşaması sonuçların raporlanmasıdır. (Y)
Hayır ilk aşaması duyulan ihtiyaç ya da yaşanan problemle ürünün belirlenmesidir.

4. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, düşünce özgürlüğüyle yakından ilişkilidir. (D)

5. Röntgen ve tomografi gibi cihazlar, hastalıkların erken fark edilmesini sağlar. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.
ihtiyaç- temizlik- icat- mağaralarda- sigorta

 1. İnsanlığın ilk dönemlerinde yiyecek ve içecekler serin kalmaları için mağaralarda tutulmaktaydı.
 2. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve ütü gibi teknolojik ürünler alanında temizlik kullanılmaktadır.
 3. Bir ürün sigorta edildiğinde, ürünün ileride karşılaşabileceği zarar önceden ödenen ücret karşılığında giderilir.

C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Pille çalışan teknolojik ürünlerin uzun ömürlü olması için alınması gereken önlemler nelerdir? Araştırınız. Ulaştığınız sonuçları yazınız.
Cevap: Uzun süreli kullanılmayacaksa pillerini çıkartarak ve sürekli pilleri kontrol ederek önlemler alınabilir.

2. Çevre dostu ulaşım araçları hangileridir? Araştırınız. Ulaştığınız sonuçları yazınız.
Cevap: Çevre dostu ulaşım aracına vapur gibi deniz araçlarını örnek verebiliriz. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarını kullanarak daha az çevre kirliliğine sebep olabiliriz.

3. Bir ürün geliştirilirken en önemli aşamalarından biri ürünü geliştirmemize yarayacak bilgileri araştırdığımız aşamadır. Bu aşama için çevrenizde hangi merkezler var? Bu merkezlerin ve bilgi kaynaklarının listesini oluşturunuz.
Cevap: Bu gibi konuları araştırmak için çevremizde kütüphaneler bulunur. Kütüphanelerde kitaplar, ansiklopediler ve bilgisayarlardan bilgiye ulaşabiliriz.

Sonraki Ödev:  Ailenizde ve çevrenizde bayramlar nasıl kutlanıyor?

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi evlerde kullanılan teknolojik ürünlerden biridir?
Cevap: A
A) Elektrik süpürgesi
B) POS cihazı
C) Röntgen makinesi
D) Ultrason cihaz


2. Aşağıda ürün tasarlama süreci öncesindeki işlemler verilmiştir.
Problemi belirleme-                    – Benzer ürünleri inceleme-Planlama yapma-
İşlem döngüsünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap: B
A) Denemeler yapma
B) Kaynakları araştırma
C) Ürünü tanıtma
D) Malzemeleri alma


3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan teknolojilerden biridir?
Cevap: A
A) Etkileşimli tahta
B) Steteskop
C) Radyo
D) Ütü


4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumlu sonuçlarından biridir?
Cevap: B
A) Trafik tıkanıklığı artmıştır.
B) Mesafeler kısalmıştır.
C) Bazı canlıların nesli tükenmiştir.
D) Bazı sağlık sorunları artmıştır.


5. Eda sıcak yaz günlerinde giyilmek üzere klimalı kıyafetler tasarlamıştır. Bu kıyafetlerin içinde nanoteknoloji kullanılmıştır. Eda’nın bu tasarımına sıcak ülkelerden çok fazla talep olmuştur.
Eda’nın bu tasarımı yapma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C
A) Boş vakitlerini değerlendirmek için
B) Teknolojiyi sevdiği için
C) İhtiyaçlara önem verdiği için
D) Ünlü olmak istediği için


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. Teknolojinin insanlara ve çevreye pek çok zararı bulunmaktadır.
Aşağıda verilenlerden hangisi teknolojinin insanlar arası iletişime verdiği zararlardandır?
Cevap: B
A) Ürünlerin radyasyon yayması
B) Sosyal ilişkileri etkilemesi
C) Taşıtların gürültüye yol açması
D) Atık ve çöplerin artması


7. Sporcuların kullandığı akıllı teknolojilerin birincil kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A
A) Nabız ve uyku düzeninin izlenmesi
B) Sosyal medyanın taranması
C) Fotoğrafların ve videoların düzenlenmesi
D) E-postaların ve belgelerin yönetilmesi


8. Aşağıdakilerden hangisi ilk kişisel bilgisayarların birincil kullanım amacıdır?
Cevap: C
A) Genel ağa erişim sağlamak
B) Video oyunları oynamak
C) Hesap tabloları ve belgeler oluşturmak
D) Fotoğraf ve video çekmek


9. Bir ürün geliştirilirken karşılaşılan sorunu çözmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Cevap: D
A) Vazgeçilerek yeni bir ürünün geliştirilmesine başlanır.
B) Ürün sorun yokmuş gibi tanıtılır.
C) Üründeki sorunun kendi kendine çözülmesi beklenir.
D) Yakın çevredeki bilgili ve deneyimli bireylerden yardım istenir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-108. Cevapları Ferman Yayıncılık

10. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi çevre dostu bir şekilde kullanmanın bir yoludur?
Cevap: B
A) Elektronik cihazları kısa bir süre sonra çöpe atmak.
B) Eski elektronik cihazları çöpe atmak yerine geri dönüştürmek.
C) Dijital kopya yerine kağıt kullanmayı tercih etmek.
D) Elektronik cihazları gece gündüz açık bırakmak.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Zımba başka hangi alanlarda kullanılıyor olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Okul, iş yerleri gibi kurumsal alanlarda belgelerde kullanılıyor olabilir.

2. Ahmet’in yaşadığı durumu siz yaşıyor olsanız neler yapardınız? Söyleyiniz.
Cevap: Ahmet’in yaşadığı durumu ben yaşıyor olsaydım, kağıtlarımı dosyalardım.

3. Zımbanın tarihsel süreç içinde gelişimi nasıl olmuştur? Araştırınız. Ulaştıklarınızı maddeler hâlinde yazınız.
Cevap:

 • 18. yüzyılda el yapımı olarak icat edilmiştir.
 • 19. yüzyılda kağıt kullanımının artmasıyla zımbaya daha çok ihtiyaç duyulmuştur.
 • 1866 yılında daha modern zımbalar üretilmiştir.
 • 1900’lü yılların başında zımbalar çeşitlendirildi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Ferman Yayıncılık

E. Aşağıdaki bulmacada verilen kavramları bularak işaretleyiniz. Ardından bu kavramlarla ilgili öğrendiklerinizi defterinize yazınız. Aşağıda olmayan ancak bulmacada keşfettiğiniz kelimeyi altta verilen boşluğa yazınız.
• Kullanma klavuzu • Ulaşım
• Teknoloji • Mucit
• İletişim • Sigorta

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Ferman Yayıncılık

Kelime: KÜTÜPHANE


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Ferman Yayıncılık

F. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.
Cevap:

Zaman İçinde Teknoloji:

Teknolojiyi bilinçli kullanıyorum:

 • Bağımlı olmaktan uzak duruyorum.
 • İletişim, bilgiyi araştırma gibi yararlı durumlarda kullanıyorum.
 • Enerji tasarrufuna dikkat ediyorum.

Teknolojik ürünlerin geçmişi ve bugünü:

 • İletişimi kolaylaştırmış.
 • Bilgi ve habere ulaşma kolaylaşmıştır.
 • Ulaşım kolaylaşmıştır.

Teknolojik ürünlerin gelişim aşamaları:

 • Şekil değişiklikleri.
 • İşlev değişiklikleri.
 • Daha kolay kullanım imkanı.

Teknolojik ürünlerin mucitleri:

 • Alexander Graham Bell
 • John Logie Baird
 • Willis Haviland Carrier
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap