Anasayfa Kitap Cevapları
20 Şubat 2024, 10:45 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları

4. Ünite: Madde ve Değişim: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112. Cevapları SDR Dikey Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

1. ( D ) Naftalinde süblimleşme görülür.
2. ( Y ) Buharlaşma belli bir sıcaklıkta, kaynama ise her sıcaklıkta gerçekleşir.
3. ( D ) Kaynama noktası, ayırt edici bir özelliktir.
4. ( D ) Katı hâldeki maddelerin ısı alarak direkt gaz hâle geçmesine kırağılaşma denir.
5. ( Y ) Yoğuşma, maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesidir.
6. ( D ) Erime noktası, saf katı maddelerin ortak özelliklerinden biridir.
7. ( D ) Isı, bir enerji türüdür.
8. ( Y ) Sıcaklık, kalorimetre kabıyla hesaplanır.
9. ( D ) Isı alan demirin hacmi artar.
10.( D ) Gazlarda genleşme ve büzülme görülmez


B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım

5.Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 109 Cevapları

1. Sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru ISI AKIŞI gerçekleşir

2. Bir cismin sıcaklığı TERMOMETRE ile ölçülür.

3. Maddenin ısı alarak hacminin büyümesine GENLEŞME denir.

4. Gaz hâldeki bir maddenin ısı vererek direkt katı hâle geçmesine KIRAĞILAŞMA denir.

5. Maddenin ısı vermesi sonucunda hacminin azalmasına BÜZÜLME denir.

6. Sıvı hâldeki bir maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesine BUHARLAŞMA denir.

7. Isı birimi JOULE ya da KALORİ dir.

8. Genleşen bir telin BOYU uzar.

9. Su, ısı verir ise sıvı hâlden KATI hâle geçebilir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

10. Kaynama süresince sıcaklık SABİT kalır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Bir saf maddenin farklı fiziksel hâlleri A, B ve C şeklinde gösterilmiştir.

5.Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 110 Cevapları

1, 2, 3 ve 4 numaralı değişimlerden 2. nin buharlaşma olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) B, maddenin katı hâlidir.
B) 3. değişim erimedir.
C) C maddesi buharlaşma sonucu oluşur.
D) 1. değişim donmadır.
Cevap: C Şıkkıdır.


2.
I. Isı ve sıcaklık enerji türüdür.
II. Isı, kalorimetre kabıyla hesaplanır.
III. Sıcaklığın birimi joule ya da kaloridir.
IV. Isının birimi °C ile gösterilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) II ve IV
B) I ve III
C) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV
Cevap: C Şıkkıdır.


3.
I. Donma noktası
II. Erime noktası
III. Kaynama noktası
IV. Kütle
Yukarıdakilerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir?

A) II ve IV
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Cevap: D Şıkkıdır.


4.
I. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.
II. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur.
III. Buharlaşma sıvının her tarafında olur

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Cevap: C Şıkkıdır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5.
I. Erime III. Kaynama V. Buharlaşma
II. Donma IV. Yoğuşma VI. Süblimleşme

Yukarıdaki olayları maddelerin ısı alma ve verme durumlarına göre sınıflandırırsak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?

Isı Alarak ————- Isı Vererek
A) I, III, IV, V, VI —-> II, VII
B) I, III, IV, V ——–> II, VI
C) I, III, V ————> II, IV, VI
D) I, III, V, VI ——–> II, IV
Cevap: D Şıkkıdır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96-99-100. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5.Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 111 Cevapları

Yukarıdakilerden hangisinde ya da hangilerinde genleşme ve büzülme görülür?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Cevap: D Şıkkıdır.


7. Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir?

A) Her sıcaklıkta olur.
B) Sıvının her yerinde olur.
C) Belli bir sıcaklıkta olur.
D) Sıcaklık sabit kalır.
Cevap: B Şıkkıdır.


8. Isı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Isı, bir enerjidir.
B) Isı birimi olarak kalori ya da joule kullanılır.
C) Isı alan maddenin sıcaklığı sürekli yükselir.
D) Isı alan bir maddenin hacmi artabilir
Cevap: D Şıkkıdır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

9. Özdeş ve ağzı açık kaplarda, ilk sıcaklıkları eşit olan eşit miktardaki saf A ve B sıvıları, özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

5.Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 112 Cevapları

A) Isıtma işlemi sonucunda kaplardaki sıvı miktarları eşittir.
B) Her iki sıvı da hâl değişimi görülür..
C) Her iki kaba eşit ısı verilmiştir.
D) Kaplarda, başlangıçta aynı cins sıvılar bulunmaktadır
Cevap: C Şıkkıdır.


10.
Yanda verilen kavanozun kapağını açamayan İbrahim;

I. Kavanoz camını ısıtır, kapağı soğutursa kapağı açar.
II. Kavanoz camını soğutur, kapağı ısıtırsa kapağı açar.
III. Sadece kavanozun kapağını ısıtırsa kapağı aça

Bu durumlardan hangisinde veya hangilerinde kavanozun kapağı açılabilir?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Cevap: C Şıkkıdır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap