Anasayfa Kitap Cevapları
25 Aralık 2023, 21:13 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140-141-144-145-146-148-149. Cevapları MEB Yayınları

Işığın Yansıması Cevapları

5. ÜNİTE Işığın Yayılması: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140-141-142-143-144-145-146-147-148-149. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 140 Cevapları

1. Durgun bir su birikintisine eğilip baktığınızda ne görürsünüz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  Yansımamı bulanık bir şekilde görürüm.

2. Işık tüm yüzeylerde aynı şekilde mi yansır? Söyleyiniz.
Cevap: Hayır tüm yüzeylere aynı şekilde yansımaz. Yansıyan maddenin düz ve pürüzlü olmasına göre değişiklik gösterir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 141 Cevapları

Durgun bir su birikintisine, bir aynaya ya da bir mağaza camına baktığımızda kendi görüntümüzü görürüz. Peki, bu yüzeylerde görüntümüz nasıl oluşur?
Cevap:  Bu yüzeylerde görüntümüz yansıma sayesinden oluşur.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114-116-118-119. Cevapları MEB Yayınları

Peki, ayna karşısında kendimizi net bir şekilde görürken duvarın karşısında kendimizi neden göremeyiz?
Cevap: Duvar pürüzlü olduğu için yansıma dağınık olur. Ayna pürüzsüz olduğu için yansımamız net olur.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 144 Cevapları

1. Durgun sudaki görüntünüzle hareketli sudaki görüntünüz arasında ne fark vardır? Bu durumun sebebi nedir? Yazınız.
Cevap: Durgun sudaki görüntümüz düzgün hareketli sudaki yansımamız bulanıktır. Bu durumun sebebi ise pürüzlü ve düz ortamda yansımanın değişmesidir.

2. Yaptığınız etkinlikten yola çıkarak düzgün yansıma ve dağınık yansımayı kısaca tanımlayınız.
Cevap: Dağınık yansıma ışığın yüzeye bir çok açıyla gelmesidir. Düzgün yansıma ise ışık ışınlarının birbirine paralel olmasıdır.


Sıra Sizde

Aşağıda farklı yüzeylere gelen ışınlar gösterilmiştir. Yüzeyin pürüzlülük durumuna göre yansıyan ışınları örnekteki gibi çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 144 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 145 Cevapları

Yorumlayınız

1. Ayna ve düzgün alüminyum folyo üzerine gönderdiğiniz ışınlar nasıl yansıdı? Söyleyiniz.
Cevap: İki ışında düzgün bir şekilde yansıdı.

2. Kâğıt ve buruşturulmuş alüminyum folyo üzerine gönderdiğiniz ışınlar nasıl yansıdı? Söyleyiniz.
Cevap: Dağınık bir şekilde yansıdı.

3. Ayna, kâğıt, düzgün ve buruşturulmuş alüminyum folyolar üzerinde elde ettiğiniz görüntüler nasıldı? Yazınız.
Cevap: Ayna ve kağıtta düzgün yansıma görüntüleri oluşurken, buruşturulmuş alüminyum folyolarda dağınık yansıma görüntüleri oluştu.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 23-26-27. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 146 Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıdaki yüzeylerde ışığın hangi yansımaya uğradığını belirleyerek örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 146 Cevapları


Yansıma Kanunları Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 148 Cevapları

Yorumlayınız

1. Aynaya gönderilen ışınların gelme ve yansıma açıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazınız.
Cevap: Gelme açısı ve yansıma açısı eşittir.

2. Kareli kâğıda çizdiğiniz çizgi üzerinden gönderilen ışın aynadan nasıl yansıdı? Yazınız.
Cevap: Aynı kare sayıları üzerinden yansıdı.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 149 Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda verilen yansıma olaylarındaki gelme ve yansıma açılarını bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 149 Cevapları


Sıra Sizde

Aşağıda düzgün ve pürüzlü yüzeyler verilmiştir. Bu yüzeylere gelen ışınları ve yüzeyden yansıyan ışınları çizerek gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 149 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap