Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 18:03 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112. Cevapları ATA Yayıncılık

2.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

2. Ünite Kesirlerle İşlemler: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 109 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

1. Aşağıdaki sayı doğrusu eş aralıklara ayrılmıştır.
Kutucuktaki ifadede verilen noktalı yere uygun sayıyı yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 109 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


2. Aşağıdaki termometrelerden hangisinin belirttiği sıcaklık, negatif bir tam sayı ile ifade edilir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 109 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 109 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

3. Yandaki tabloda, bazı illerin bir günlük ortalama hava sıcaklıkları gösterilmiştir.
Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: D) Erzurum, Eskişehir’den daha soğuktur.


4. Mutlak değeri 4’ten küçük olan tam sayıları, sayı doğrusunda gösteriniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 109 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


5. Kutucuklardaki tam sayılardan hangisinin sayı doğrusunda 0’a olan uzaklığı, diğerlerinden daha fazladır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 109 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. |– 3|, |– 6|, |0| ve – 2 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Cevap: A) -2 < 0 < |-3| < |-6|

|-3| = 3
|-6| = 6
|0| = 0

-2 < 0 < |-3| < |-6|


7. 3/5 , 1/2 , 6/11 kesirlerini, büyükten küçüğe doğru sıralayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


8. Kutucuklardaki karşılaştırmalarda verilen noktalı yerlere “= , > , < ” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


9. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
Cevap: B)

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-108. Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


10. Yukarıdaki birim kesirlerden hangisi diğerlerinden daha küçüktür?
Cevap: Verilenlerin arasından en küçük olan birim kesir 1/18’dir.


11. Tahtadaki sıralamada verilen ▲ yerine kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


12. Dört farklı kesri defterinize yazınız. Kesirleri karşılaştırınız, büyükten küçüğe doğru sıralayınız ve sayı doğrusunda gösteriniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


13. Kutucuklardaki işlemlere göre ▲/▉ kesrini bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


14. İşlemler ile işlemlerin sonuçları eşleştirildiğinde hangi kesir açıkta kalır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

15. Yandaki kutucuklarda verilen kesirlere göre

a) Birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız
Cevap:  1/5 > 1/7 > 1/8 > 1/12

b) A ile C kutucuklarında verilen kesirleri karşılaştırınız.
Cevap:

A → 4/7
C → 3/20
4/7 > 3/20

c) E, F, G ve I kutucuklarında verilen kesirleri, küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 1/7 < 2/9 < 6/11 < 3/4

ç) G ile H kutucuklarında verilen kesirleri karşılaştırınız
Cevap:

G → 3/4
H → 1/8
3/4 >  1/8


16. ▲ + 5/12 = 2/3 olduğuna göre ▲ yerine hangi kesir yazılmalıdır? 
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


18. 1/4 · 2/3 işlemi aşağıdakilerden hangisinde modellenmiştir?
Cevap:

1/4 . 2/3 = 2/12  olur

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


19. 3/4 ÷ 1 5/12 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


20. 2/3 + 1/2 ÷ 3/4 işleminin sonucunu bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


21. Yanda hangi işlem modellenmiştir?
Cevap: A)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 112 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

22. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 112 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


23. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 112 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


24. 12 tane 1/18 ’in toplamı, 10 sayısının 1/5 ’inin kaç katıdır?
Cevap:

1/18 . 12 = 12/18
10 . 1/5 = 10/5 = 2

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 46-50. Cevapları ATA Yayıncılık

12/18 ÷ 2/1 = 12/18 . 1/2 = 12/36
12/36 = 1/3


25. Kutucuktaki ifadede verilen noktalı yere kaç yazılmalıdır?
Cevap:

16’nın içinde ……………….. tane 1/8 vardır.

16 ÷ 1/8 = 16/1 . 8/1 = 128 tane 1/8 vardır.


26. 1/24 kesrinin çeyreği kaçtır?
Cevap:

1/24 . 1/4 = 1/96 olur.


27. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemleri açıklayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 112 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


28. Ali Bey’in 1200 TL’si vardır. Ali Bey, parasının önce 1/3 ’ini, sonra kalan parasının 3/4 ’ünü harcıyor. Ali Bey’in kaç TL’si kalmıştır?
Cevap:

1200 . 1/3 = 400 TL
1200 – 400 = 800 TL

800 . 3/4 = 600 TL
800 – 600 = 200 TL’si kalmıştır.


29. 240 sayfalık bir kitabın önce 1/4 ’ini, sonra kalan sayfaların 1/5 ’ini okuyan Ahmet, kitabın kaç sayfasını okumuştur?
Cevap:

240 . 1/4 = 60 sayfasını okumuş
240 – 60 = 180 sayfa kalmış

180 . 1/5 = 36 sayfasını daha okumuştur.
Toplamda 36 + 60 = 96 sayfa okumuştur.


30. Bir pastanın 4/7 ’ü, 8 öğrenciye eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre her bir öğrenci, pastanın kaçta kaçını alır?
Cevap: 4/7 ÷ 8 = 4/7 . 1/8 = 1/14

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap