Anasayfa
Ara Bul
9 Ekim 2021, 1:01
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187-188-189 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 187-188-189 MEB Yayınları Sayfa Ölçme Ve Değerlendirme

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Cevap:

1. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim olmak üzere üçe ayrılır.
2. Topraklar, sular, ormanlar ve madenler doğal kaynaklardır.
3. Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen yeridir.
4. Dağlık ve otlakların olduğu yüksek yerlerde büyükbaş hayvancılık hayvancılık yapılır.
5. Deterjan, boya ve kimya sanayilerinde, jet ve roket yakıtı yapımında bor madeni
kullanılmaktadır.
6. Sıcak su buharı ile elektrik üreten santrallere jeotermal enerji enerji santrali denir.
7. Ayçiçeği, zeytin ve mısırın yetiştirildiği yerlerde yağ sanayisi gelişir.
8. Alışveriş yaptığımız iş yerlerinden alışverişimizin sonunda mutlaka fiş/fatura almalıyız.
9. Yaptığı mesleğin eğitimini almış, işinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişiler nitelikli insan gücü oluşturur.

Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

 


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

16. Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap:

Yenilenebilen enerji kaynakları: Rüzgar enerjisi, Hidrojen enerjisi, Jeotermal enerjisi, Hidroelektrik enerjisi

Yenilenemeyen enerji kaynakları: Doğal gaz, kömür, petrol

17. Mesleğimizi seçerken kendimize sormamız gereken sorular nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:

 1. Hobilerimize uygun olup olmadığı
 2. Severek yapabileceğimiz bir meslek olup olmadığı
 3. Karakterime uygun olup olmadığına
 4. Yeteneklerime uygun olup olmadığı

18. Vatandaşlık görevi olan vergilerimizi düzenli olarak vermediğimizde ne tür sorunlarla karşılaşabiliriz? Açıklayınız.

Cevap: Vergiler sayesinde devlet vatandaşların eğitim, sağlık, yol gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu sayede devlet gelişme gösterir. Eğer biz bu vergileri vermezsek ihtiyaçlarımızı devlet karşılayamaz

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. – Yüksek sıcaklık ve nem ister,
– Sulak alanları sever.
– Ülkemizde en fazla Edirne’de yetiştirilir.
Verilen bilgiler aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine aittir?

Cevap: A

A) Çeltik (pirinç) B) Mısır C) Pamuk D) Zeytin

20. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanı diğerlerine göre
daha fazladır?

Cevap: A

A) Buğday B) Çay C) Pamuk D) Turunçgiller


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

21. Yenilenemeyen enerji kaynakları yandıklarında karbondioksit gazı açığa çıkarırlar. Bu zararlı gazların atmosferde birikmesi küresel ısınma ve asit yağmurları dediğimiz olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Bu olumsuz durumların yaşanmaması için çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi alternatif enerji kaynakları içinde
yer alır?

Cevap: D

A) Doğal gaz B) Kömür C) Petrol D) Rüzgâr

22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde ödediğimiz vergilerin etkisi yoktur?

Cevap: B

A) Hastanelerin açılması
B) Evimize eşya alınması
C) Barajların yapılması
D) Köprülerin yapılması

23. Bir ülkenin gelişmesinde nitelikli insan gücünün büyük katkısı vardır. Bu nedenle nitelikli insan gücünün fazla olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir.
Buna göre nitelikli insan gücünün fazla olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi
beklenemez?

Cevap: D

A) Ülkenin kalkınma hızı artar.
B) Fabrikaların üretiminde kalite artar.
C) Enerji ve zaman verimli şekilde kullanılır.
D) Ülkede işsizlik oranı artar.

24. Fabrika, araba ve evlerde petrol ile kömür gibi fosil yakıtların kullanılması atmosferdeki gaz oranlarının değişmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı dünyada iklim değişikliği yaşanmaktadır. İklim değişikliği bu şekilde devam ederse birçok canlı türü buna uyum sağlayamayacak ve yok olacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmeye yönelik bir çalışma olamaz?

Cevap: C

A) Enerji tasarrufuna gitmek
B) Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak
C) Fosil yakıtlar kullanmak
D) Fabrikalarda filtre kullanımını yaygınlaştırmak

Önceki MEB Kitabı

————

Nasıl Bir Yönetim?

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

Demokrasi denilince aklınıza ne geliyor?

Cevap : Demokrasi denince aklıma insanların haklara sahip olduğun, özgürce düşünebildiği, her bireyin eşit haklara sahip olduğu, adaletin sadece mülkün temeli olduğu aklıma geliyor.

Sıra Sizde: Sınıf başkanlığı ya da okul öğrenci meclisi seçim sürecinde yaşadıklarınızı hatırlayınız. Bu süreci dikkate alarak aşağıda verilen boşluklara “eşit, özgür, çoğunluğun, seçme ve seçilme” kavramlarından uygun olanlarını yazınız.

Cevap : Arkadaşlarımız ….özgür…. iradeleriyle aday olmuşlardı. Bizler ….demokratik…. koşullar içinde oylarımızı kullandık. ….Seçme…. hakkımızı kullanarak sandığa attığımız oylar tarafsız bir şekilde sayılmıştı ….çoğunluğun…. tercih ettiği arkadaşımız seçilmişti.

Sözü edilen seçimleri ülkemizde yapılan genel ya da yerel seçimler ile karşılaştırarak benzerliklerini tartışınız.

Cevap : Sınıfta başkan ve yardımcısı oy çokluğu ile seçilir. Ülkemizde de genel ve yerel seçimlerde bu şekil oylamalar yapılarak seçimler gerçekleştirilir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde: 6. Sınıf öğrencisi olarak demokrasinin hangi temel ilkelerinden yararlanıyorsunuz? Yazınız.

Cevap : Ben sağlık kurumlarından yararlanma, eğitim hakkı ve düşüncemi özgürce ifade edebiliyorum. Bence bu haklar en önemli haklarım.

Sıra Sizde: Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? Boş bırakılan noktalı yerlere yazınız.

 • İnsanların seçme ve seçilebilme hakları yoktur.
 • Halktan hiç kimse yönetime adaylık koyamaz.
 • Yönetimde sadece Babadan oğla geçen bir sistem vardır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde: Oligarşi yönetim biçiminin özelliklerini verilen noktalı yerlere yazınız.

 • Toplumda ki bireyler eşit haklara sahip değillerdir.
 • Yönetim sadece bir aile tarafından gerçekleştirilir.
 • Ülkenin yüksek makamlarına getirilecek yöneticileri sadece bir kişi seçer.
 • Halk tam anlamıyla özgür değildir.

Sıra Sizde: Vatikan teokrasi ile idare edilen bir ülkedir. Bu ülkedeki yönetimin özelliklerini demokrasinin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak maddeler hâlinde yazınız.

 1. Ülke halkın belirlediği kanunlara göre değil dini kurallara göre yönetilir.
 2. Ülke yönetiminde sadece din adamları vardır ve dini kurallar esastır.
 3. Yaptıkları her işi dinleri için yaptıklarını söylerler.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde: Aşağıda verilen genel özelliklerin ilişkili olduğu yönetim biçimini işaretleyiniz.

Yönetim Şeması

Demokrasiler insanlara önemli seçimler sunar hayatımızda yapmak istediğimiz her şeyidilediğimiz her şeyi kendimiz seçebiliriz.Bu özgür olduğumuzu gösterir.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.