Anasayfa Kitap Cevapları
3 Nisan 2024, 21:52 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187-188-189 Cevapları MEB Yayınları

Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

5. ÜNİTE: Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187-188-189 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap:

1. Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim olmak üzere üçe ayrılır.
2. Topraklar, sular, ormanlar ve madenler doğal kaynaklardır.
3. Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen yeridir.
4. Dağlık ve otlakların olduğu yüksek yerlerde büyükbaş hayvancılık hayvancılık yapılır.
5. Deterjan, boya ve kimya sanayilerinde, jet ve roket yakıtı yapımında bor madeni kullanılmaktadır.
6. Sıcak su buharı ile elektrik üreten santrallere jeotermal enerji enerji santrali denir.
7. Ayçiçeği, zeytin ve mısırın yetiştirildiği yerlerde yağ sanayisi gelişir.
8. Alışveriş yaptığımız iş yerlerinden alışverişimizin sonunda mutlaka fiş/fatura almalıyız.
9. Yaptığı mesleğin eğitimini almış, işinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişiler nitelikli insan gücü oluşturur.


Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

 


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

Sonraki Ödev:  Talas Savaşı’nın Dinî, Kültürel ve Siyasi Sonuçlarını Söyleyiniz.

16. Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

Yenilenebilen enerji kaynakları: Rüzgar enerjisi, Hidrojen enerjisi, Jeotermal enerjisi, Hidroelektrik enerjisi

Yenilenemeyen enerji kaynakları: Doğal gaz, kömür, petrol


17. Mesleğimizi seçerken kendimize sormamız gereken sorular nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:

  1. Hobilerimize uygun olup olmadığı
  2. Severek yapabileceğimiz bir meslek olup olmadığı
  3. Karakterime uygun olup olmadığına
  4. Yeteneklerime uygun olup olmadığı

18. Vatandaşlık görevi olan vergilerimizi düzenli olarak vermediğimizde ne tür sorunlarla karşılaşabiliriz? Açıklayınız.
Cevap: Vergiler sayesinde devlet vatandaşların eğitim, sağlık, yol gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu sayede devlet gelişme gösterir. Eğer biz bu vergileri vermezsek ihtiyaçlarımızı devlet karşılayamaz.


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. – Yüksek sıcaklık ve nem ister,
– Sulak alanları sever.
– Ülkemizde en fazla Edirne’de yetiştirilir.
Verilen bilgiler aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine aittir?
Cevap: A

A) Çeltik (pirinç) B) Mısır C) Pamuk D) Zeytin


20. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanı diğerlerine göre daha fazladır?
Cevap: A

A) Buğday B) Çay C) Pamuk D) Turunçgiller


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

21. Yenilenemeyen enerji kaynakları yandıklarında karbondioksit gazı açığa çıkarırlar. Bu zararlı gazların atmosferde birikmesi küresel ısınma ve asit yağmurları dediğimiz olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Bu olumsuz durumların yaşanmaması için çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi alternatif enerji kaynakları içinde yer alır?
Cevap: D

A) Doğal gaz B) Kömür C) Petrol D) Rüzgâr

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 10-11-12. Sayfa Anadol Yayıncılık

22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde ödediğimiz vergilerin etkisi yoktur?
Cevap: B

A) Hastanelerin açılması
B) Evimize eşya alınması
C) Barajların yapılması
D) Köprülerin yapılması


23. Bir ülkenin gelişmesinde nitelikli insan gücünün büyük katkısı vardır. Bu nedenle nitelikli insan gücünün fazla olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir.
Buna göre nitelikli insan gücünün fazla olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
Cevap: D

A) Ülkenin kalkınma hızı artar.
B) Fabrikaların üretiminde kalite artar.
C) Enerji ve zaman verimli şekilde kullanılır.
D) Ülkede işsizlik oranı artar.


24. Fabrika, araba ve evlerde petrol ile kömür gibi fosil yakıtların kullanılması atmosferdeki gaz oranlarının değişmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı dünyada iklim değişikliği yaşanmaktadır. İklim değişikliği bu şekilde devam ederse birçok canlı türü buna uyum sağlayamayacak ve yok olacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmeye yönelik bir çalışma olamaz?

Cevap: C

A) Enerji tasarrufuna gitmek
B) Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak
C) Fosil yakıtlar kullanmak
D) Fabrikalarda filtre kullanımını yaygınlaştırmak

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap