Anasayfa Kitap Cevapları
16 Ekim 2023, 22:57 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21. Cevapları Başak Yayınları

Hello! Ünitesi Cevapları

1. Ünite Hello! 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17-18-19-20-21. Cevapları Başak Yayıncılık


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Başak Yayınları

Make your timetable and talk about it.
Çeviri: Takviminizi oluşturun ve bunun hakkında konuşun.
Cevap: Ders programınıza göre doldurunuz!.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Başak Yayınları

1. Write the words under the correct category.
Çeviri: Kelimeleri doğru kategori altına yazınız.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Başak Yayınları


2. Answer the questions about yourself.
Çeviri: Kendinizle ilgili soruları cevaplayın.

1. What is your name? (Adın ne?)
Cevap: My name is Duru. (Benim adım Duru)


2. How old are you? (Kaç yaşındasın?)
Cevap: I’m ten years old. (On yaşındayım.)


3. Where are you from? (Nerelisin?)
Cevap: I’m from Turkey. (Ben Türkiyeliyim)

4. What nationality are you? (Hangi ülkedensin?)
Cevap: I’m Turksch (Ben türküm)

5. Where do you study? (Nerede çalışıyorsun?)
Cevap: Cumhuriyet Secondery School. (Cumhuriyet Ortaokulu.)

6. What are your favourite classes? (En sevdiğin dersler hangileri?)
Cevap: Art, maths and scince. (Sanat, matematik ve bilim.)

7. How many languages do you speak? (Kaç dili konuşabiliyorsun?)
Cevap: Two. Turksch and Englisch. (2. Türkçe ve İngilizce.)

8. What classes do you have on Monday? (Pazartesi hangi dersler var?)
Cevap: Double maths, double Scinceand double P.E. (Çifte matematik, çifte Scince ve çifte P.E.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Başak Yayınları

3. Label the school subjects. Then, listen and check.
Çeviri: Okul konularını etiketleyin. Ardından, dinleyin ve kontrol edin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Başak Yayınları

3. Look at the ID card and write about Omari. Then, write an ID card about yourself and introduce it to your classmates.
Çeviri: Kimlik kartına bak ve Omari hakkında yaz. Ardından, kendi hakkınızda bir kimlik kartı yazın ve sınıf arkadaşlarınıza tanıtın.
Cevap:

This is Omari… (Bu Ömer…)

He is 11 years old. He is from Egypt. (O 11 yaşında. O Mısır’dan.)

He speaks Arabic. (Arapça konuşuyor.)

His nationality is Arab. (Uyruğu Arap’tır.)

Omari Hakimi goes to Cairo Scondary Scholl. (Omari Hakimi, Kahire Ortaokuluna gidiyor.)

He likes history language class and science. (Tarih dili dersini ve bilimi sever.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Başak Yayınları

5. Fill in the blanks with nationalities or countries. Then, complete the crossword puzzle with these words.
Çeviri: Boşlukları milliyetler veya ülkelerle doldurun. Daha sonra, tamamlayın bu kelimelerle bulmaca yapın.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75. Cevapları MEB Yayınları

1. He is from Germany. He is __German__. . (O Almanya’lı. O Alman.)

2. She is from Greece. She is __Greece__ . (O Yunanistan’lı. O Yunan.)

3. He is from China. He is __Chinese__. . (O Çin’den. O Çin’li.)

4. I am Turkish. I’m from __Turkey__ . (Ben Türk’üm. Ben Türkiye’liyim.)

5. He is Italian. He is from __Italy__ . (Ben İtalya’lıyım. Ben İtalyan’ım.)

6. We are Indian. We are from __India__ . (Biz Hint’liyiz. Biz Hindistan’lıyız.)

7. You are Brazilian. You are from __Brazil__ . (Sen Brezilyalısın. Sen Brezilyadansın.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Başak Yayınları


6. Match the questions with the answers.
Çeviri: Soruları cevaplarıyla eşleştirin.
Cevap:

(D) 1-  Hi, I’m Ted. What’s your name? (Merhaba, ben Ted. Adınız ne?)

(B) 2- What are your favourite classes? (En sevdiğin dersler hangileri?)

(E) 3- What is your nationality? (Milliyetiniz nedir?)

(A) 4- Where are you from? (Nerelisin?)

(C) 5- How old are you? (Kaç yaşındasın?)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap