Anasayfa Kitap Cevapları
20 Mart 2024, 16:05 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97-98-99-100-101. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97-98-99-100-101. Cevapları Movies Ünitesi Cevapları

6. Ünite Movies 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97-98-99-100-101 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

a) Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

Do you like watching movies?
Çeviri: Film izlemeyi sever misin?
Cevap: Yes I like. (Evet severim.)


What’s your favorite film?
Çeviri: En sevdiğin film hangisi?
Cevap: My favorite movie is Charlie’s Chocolate Factory. (En sevdiğim film Charlie’nin Çikolata Fabrikası’dır.)


b) Write the types of movies under the correct pictures.
Çeviri: Film türlerini doğru resimlerin altına yazınız.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları


c) Write the names of two movies for each type below.
Çeviri: Her tür için iki filmin adını aşağıya yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları1


d) Talk about the types of movies you like and dislike.
Çeviri: Sevdiğiniz ve sevmediğiniz film türleri hakkında konuşun.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

2. a) Look at the pictures and answer the questions.
Çeviri: Resimlere bakın ve soruları cevaplayın.

Where are the girls?
Çeviri: Kızlar nerede?
Cevap: They are at home. (Evdeler.)


What are they doing?
Çeviri: Onlar ne yapıyor?
Cevap: They are watching a movie. (Film izliyorlar)


b) Read the picture story and complete the sentences.
Çeviri: Resimli hikayeyi okuyun ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1. _Sarah_ has a lot of DVDs.
2. Mary doesn’t like _animations_.
3. _Hachiko_ is about an animal and a man.
4. _Ice Age_ is an animation.
5. Mary loves _comedies_.
6. Dr. Dolilttle is about _a vet and animals_.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

3. a) Read the dialogue. Which movie do they want to watch? Why?
Çeviri: Diyaloğu okuyun. Hangi filmi izlemek istiyorlar? Neden?
Cevap: They will watch the 120 movie. (120 filmini izleyecekler.)


b) Choose one of the movies below and make a dialogue about it. Use the adjectives below.
Çeviri: Aşağıdaki filmlerden birini seçin ve onunla ilgili bir diyalog kurun. Aşağıdaki sıfatları kullanın.
Cevap:

Merve: Hey Mehmet! Let’s watch the movie. (Ey Mehmed! Filmi izleyelim.)
Mehmet: Which movie will we watch? (Hangi filmi izleyeceğiz?)
Merve: It’s a drama and war film. It is name Er Ryan’ı Kurtarmak. (Dram ve savaş filmidir. Adı Er Ryan’ı Kurtarmak.)
Mehmet: Nice, I liked war films. What is the film about? (Güzel, savaş filmlerini severdim. Film ne hakkında?)
Merve: This is about a war. It’s about the war between the Allied Powers and the Axis Powers. (Bu bir savaş hakkında. Müttefik Kuvvetler ile Mihver Devletleri arasındaki savaşı konu alıyor.)
Mehmet: Sounds good. I love movies about wars. (Kulağa iyi geliyor. Savaşlarla ilgili filmleri severim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

4. a) Listen to the dialogue and order it.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve sıralayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the dialogue again and complete the table.
Çeviri: Diyaloğu tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları1


c ) Complete the table about your favorite movie and talk about it.
Çeviri: En sevdiğiniz filmle ilgili tabloyu tamamlayın ve onun hakkında konuşun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları2


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

a) Ask your friends what they think about the movies below and complete the table.
Çeviri: Arkadaşlarınıza aşağıdaki filmler hakkında ne düşündüklerini sorun ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

6. a) Look at the posters and answer the questions.
Çeviri: Posterlere bakın ve soruları cevaplayın.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103-105-106-107-108-109. Cevapları MEB Yayınları

What is the name of the movie theater?
Çeviri: Sinema salonunun adı nedir?
Cevap: River Movie Theater. (Nehir Sineması)


How many movies are on this week?
Çeviri: Bu hafta kaç film var?
Cevap: There are 6 movies. (6 film var.)


b) Make a dialogue about the movies in the poster.
Çeviri: Posterdeki filmler hakkında bir diyalog kurun.
Cevap:

A: Let’s watch “Martian.” (“Marslı” izleyelim.)
B: What kind of a movie is it? (Bu nasıl bir film?)
A: It’s a fantastic and exciting. (Bu harika ve heyecan verici.)
B: I don’t like animation films. I think they are broing. (Animasyon filmlerini sevmiyorum. Bence doğuruyorlar.)
A: What about “Finding Nemo 3”? (“Nemo 3’ü Bulmak” ne olacak?)
B: What kind of a movie is it? (Bu nasıl bir film?)
A: It’s an animation. (Bu bir animasyon.)
B: Sounds good. I love movies about animation. (Kulağa iyi geliyor. Animasyonla ilgili filmleri seviyorum.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

7. Look at the pictures and match them with the words.
Çeviri: Resimlere bakın ve kelimelerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

8. a) Answer the questions.
Çeviri: a) Soruları cevaplayın.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169-170-171. Cevapları MEB Yayınları

Do you like fantastic movies ?
Çeviri: Fantastik filmleri sever misin?
Cevap: Yes I like. (Evet severim.)


Who is your favorite actor/actress.
Çeviri: En sevdiğiniz aktör/aktris kim?
Cevap: My favorite actress is Meryem Uzerli. (En sevdiğim aktris Meryem Uzerli.)


b) Listen to the dialogue and put the words into the correct places.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve kelimeleri doğru yerlere koyun.
Cevap:

Mark : Do you like watching films?
John : Yes, I love going to the movie theater.
Mark : What’s your favorite film?
John : It is “The Mask” . It’s a / an _fantastic_ action film.
Mark : What do you think about the characters?
John : The Mask is really _funny_ but Don Niko is _evil_ . Tempest is _clever_ .
Mark : What about the robot?
John : Oh, he is _uply_ .
Mark : Walter?
John : Walter is _frightening_ but _strong_ .
Mark : Well, I prefer science fiction. We can watch one on the weekend.
John : Good idea.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap