Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:22 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-66-67. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-66-67. Cevapları My Daily Routine Ünitesi Cevapları

4. Ünite My Daily Routine 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-66-67 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

1. a) Look at the activities. Which ones do you do every day?
Çeviri: 1. a) Faaliyetlere bakın. Hangilerini her gün yapıyorsun?
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları


b) Match the pictures with the activities. Tick the ones you do every day.
Çeviri: b) Etkinliklerle resimleri eşleştiriniz. Her gün yaptıklarınızı işaretleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

2. a) What is the picture story about?
Çeviri: 2. a) Resim hikayesi ne hakkında?
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları


b) Read the story and complete the sentences.
Çeviri: b) Hikayeyi okuyun ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1. Jill gets up __early every day__. (1. Jill her gün erken kalkar)

2. She goes to school __with her father__. (2. Babasıyla okula gidiyor)

3. She has __six classes__ a day. (3. Günde altı dersi var.)

4. She __has lunch___ at the school canteen. (4. Okul kantininde öğle yemeği yer.)

5. She __gets back home and does her homework___ after school. (5. Okuldan sonra eve döner ve ödevini yapar.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

3. a) Let’s tell the time.
Çeviri: 3. a) Saati söyleyelim.
Cevap:

It is twelve o’clock: Saat on iki.

It is a quarter past twelve: Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.

It is half past twelve: Saat on iki buçuk.

It is a quarter to one: Bire çeyrek var.


3. b) Read the text below and write the time.
Çeviri: 3. b) Aşağıdaki metni okuyunuz ve saati yazınız.

Hello!
I am Daisy. I am a student in the 5th grade. Every day, I get up at seven o’clock. I have breakfast at a quarter past seven. After breakfast, I brush my teeth. I get dressed and get on the school bus at a quarter to eight. My classes start at half past eight. I have lunch at a quarter past twelve at the school canteen. I come back home at a quarter past three. I do my homework. I have dinner at six o’clock every evening. I read a book after dinner and go to bed at half past nine.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117. Cevapları MEB Yayınları

Merhaba!
Ben Daisy’yim. 5. sınıfta öğrenciyim. Her gün, saat yedide kalkarım. Yediyi çeyrek geçe kahvaltı yaparım. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalarım. Giyinip sekize çeyrek kala okul otobüsüne biniyorum. Derslerim sekiz buçukta başlıyor. Öğle yemeğini okul kantininde on ikiyi çeyrek geçe yerim. Üçü çeyrek geçe eve dönüyorum. Ödevimi yaparım. Her akşam saat altıda akşam yemeği yerim. Akşam yemeğinden sonra kitap okurum ve dokuz buçukta yatarım.

Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları


b) Read Daisy’s daily routine again and number the pictures.
Çeviri: b) Daisy’nin günlük rutinini tekrar okuyun ve resimleri numaralandırın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

4. a) Answer the questions about yourself.
Çeviri: 4. a) Kendinizle ilgili soruları cevaplayın.

What time do you get up? (Ne zaman kalkarsınız?)
Cevap: I get up at 8 o’clock (Saat 8’de kalkıyorum)

What do you have for breakfast? (Kahvaltı için neyin var?)
Cevap: I eat olives and cheese for breakfast. (Kahvaltıda zeytin ve peynir yerim.)

What time do you go to school? (Ne zaman okula gidiyorsun?)
Cevap: I go to school at 8 o’clock. (Saat 8’de okula giderim.)


b) Listen to the recording and order Ted’s daily activities.
Çeviri: b) Kaydı dinleyin ve Ted’in günlük aktivitelerini sıralayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları


c) Listen to the recording again and answer the questions.
Çeviri: c) Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. What time does Ted get up? (1. Ted ne zaman kalkar?)
Cevap: Ted gets up half past six. (Ted altı buçukta kalkar.)

2. Does he go to school at eight o’ clock?(2. Okula saat sekizde mi gidiyor?)
Cevap: Yes, he goes to school at eight o’clock. (Evet, saat sekizde okula gidiyor.)

3. What does he have for breakfast? (3. Kahvaltıda ne yer?)
Cevap: He has cheese,tomatoes, bread, honey, olives and orange juice for breakfast. (Kahvaltıda peynir, domates, ekmek, bal, zeytin ve portakal suyu var.)

4. Does he have lunch at half past one? (4. Öğle yemeğini bir buçukta mı yer?)
Cevap: No, he has lunch at half past twelve. (Hayır, on iki buçukta öğle yemeği yer.)

5. What time does he go to bed? (5. Yatağa ne zaman gider?)
Cevap: He goes to bed at around eleven o’clock. (Saat on bir civarında yatağa gider.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

5. a) Read the text and write the names of the people.
Çeviri: 5. a) Metni okuyunuz ve kişilerin isimlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları


b) Read the text again and answer the questions.
Çeviri: b) Metni tekrar okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169-170-171. Cevapları MEB Yayınları

1. What time does Peter wake up on weekdays? (1. Peter hafta içi saat kaçta uyanır?)
Cevap: Peter Wakes up at half past six on weekdays. (Peter hafta içi altı buçukta uyanır.)

2. Does his mother go to work by bus? (2. Annesi işe otobüsle mi gidiyor?)
Cevap:  No, his mother goes to by car. (Hayır, annesi arabayla gidiyor.)

3. Does Peter go to school by car? (3. Peter okula arabayla mı gidiyor?)
Cevap: No Peter goes to school by bus. (Peter okula otobüsle gitmez.)

4. Who goes to work by train? (4. Kimler işe trenle gider?)
Cevap: His father ,Jack goes to work by train. (Babası Jack işe trenle gider.)

5. Where does Peter have lunch? (5. Peter öğle yemeğini nerede yer?)
Cevap: He has lunch in school because he has classes in the afternoons. (Öğleden sonraları dersi olduğu için öğle yemeğini okulda yiyor.)

6. What time does Peter get back home? (6. Peter ne zaman eve döner?)
Cevap: He gets home about half past three. (Üç buçukta eve geliyor.)

7. When do they watch TV? (7. Ne zaman TV izliyorlar?)
Cevap: They wath TV in the evenings. (Akşamları televizyon izliyorlar.)

8. What time do his parents go to bed? (8. Ailesi ne zaman yatar?)
Cevap: His parents go to bed at eleven o’clock. (Ailesi saat on birde yatağa gider.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları

6. a) Listen to the dialogue about Kate’s daily routine and choose the correct pictures.
Çeviri: 6. a) Kate’in günlük rutini hakkındaki diyaloğu dinleyin ve doğru resimleri seçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the dialogue again and write the time.
Çeviri: b) Diyaloğu tekrar dinleyin ve zamanı yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap