Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:17 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49-50-51-52. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49-50-51-52. Cevapları Games And Hobbıes Ünitesi Cevapları

3. Ünite Games And Hobbıes 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49-50-51-52 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları MEB Yayınları

1. a) Answer the questions.
Çeviri:  Soruları cevaplayın.

Do you know these activities? (Bu etkinlikleri biliyor musunuz?)
Cevap: Yes, I do


Which ones do you like? (Hangilerini beğenirsin?)
Cevap: I like playing table tennis.


b) Listen to the sounds and tick the ones you hear.
Çeviri: Sesleri dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları

2. a) Look at the activities below. Do you like them? Why/ Why not?
Çeviri: Aşağıdaki etkinliklere bakın. Onları seviyor musun? Neden / Neden olmasın?
Cevap:
Hi I’m Betül. I love camping and blid man’s buffing. I dislike origami. (Merhaba ben Betül. Kamp yapmayı ve blid adamın cilalanmasını seviyorum. Origamiden hoşlanmam.)


b) Listen to the people and write their favorite activities.
Çeviri: İnsanları dinleyin ve en sevdikleri etkinlikleri yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları


c) Listen to the recording again and complete the table.
Çeviri: c) Kaydı tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

3. a) Read the speech bubbles and put a tick (4) for the activities the children like or a cross (8) for the ones they dislike.
Çeviri: 3. a) Konuşma balonlarını okuyunuz ve çocukların beğendikleri etkinlikler için işaret (4), sevmedikleri etkinlikler için ise çarpı işareti (8) koyunuz.
Cevap:

Hi! I’m Leo. My hobbies are collecting stamps and sculpting but I dislike swimming
Çeviri: Selam! ben Leo’yum. Hobilerim pul toplamak ve heykel yapmak ama yüzmeyi sevmiyorum

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91. Cevapları MEB Yayınları

Hello! I’m Carla. I love ice skating. I can swim well but I hate sculpting.
Çeviri: Merhaba! Ben Carla. Buz patenini seviyorum. İyi yüzebilirim ama heykel yapmaktan nefret ederim.

Hello! This is Kerem. I love doing origami, but I don’t like skating.
Çeviri: Merhaba! Bu Kerem’di. Origami yapmayı seviyorum ama paten kaymayı sevmiyorum.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

b) Walk around the class and find someone who likes or dislikes the activities in the table.
Çeviri: Sınıfta dolaşın ve tablodaki etkinlikleri seven veya sevmeyen birini bulun.

  • What are your hobbies? (Hobilerin neler?)
  • Can you play chess? (Satranç oynayabilir misin?)
  • Do you like swimming? (Yüzmeyi sever misin?)
  • What is your favorite activity? (En sevdiğin aktivite nedir?)

Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları


c) Talk about your friends.
Çeviri:c) Arkadaşlarınız hakkında konuşun.
Cevap:

Mehmet likes chess, but he doesn’t like soccer. (Mehmet satrancı sever ama futbolu sevmez.)

Rick dislikes sculpting but he loves swimming. (Zülal heykel yapmaktan hoşlanmaz ama yüzmeyi sever.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları

4. Match the statements with the activities.
Çeviri: 4. İfadeleri etkinliklerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

5. a) Match the activities with the pictures.
Çeviri: 5. a) Etkinlikleri resimlerle eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları


b) Complete the sentences about your hobbies.
Çeviri: b) Hobilerinizle ilgili cümleleri tamamlayın.
Cevap:

I like __playing volleyball, playing tennis, chess__. (Voleybol oynamayı, tenis oynamayı, satranç oynamayı severim.)
I don’t like __playing football, playing basketball__. (Futbol oynamayı, basketbol oynamayı sevmiyorum.)
I am good at __playing volleyball, playing tennis, chess__. (Voleybol oynamakta, tenis oynamakta, satrançta iyiyimdir.)
I am bad at __playing football, playing basketball__. (Futbol oynamakta, basketbol oynamakta kötüyüm.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

6. a) Listen to the people and choose the correct words.
Çeviri: 6. a) İnsanları dinleyin ve doğru kelimeleri seçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları


b) Complete the dialogues with suitable questions.
Çeviri: b) Diyalogları uygun sorularla tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap