Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:25 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75. Cevapları My Daily Routine Ünitesi Cevapları

4. Ünite My Daily Routine 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları

7. Work in pairs . Ask and answer questions about Tim’s daily routine.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Tim’in günlük rutini hakkında sorular sorun ve yanıtlayın.
Cevap:

Sena: Do you go for a walk on Tuesdays? (Salı günleri yürüyüşe çıkıyor musun?)
Zülal: No. I go for a walk on the weekends. (Hayır. Yürüyüşe haftasonları çıkıyorum.)

Sena: Shall we go out together on Saturday? (Cumartesi beraber çıkalım mı?)
Betül: It is possible. I would love to. (Olur. Çok sevinirim.)


8. Read the dialogue and put the sentences into the correct places.
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve cümleleri doğru yerlere yerleştirin.
Cevap:

Clara : Hello, Sam. 1) __Do you have a plan after school today?__

Sam : I feel sleepy. It is very early.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37-38-39-40-41-42-43. Cevapları MEB Yayınları

Clara : Really? 2) __What time do you get up ?__

Sam : At 9:30. My school starts in the afternoon.

Clara : That’s great. How many classes do you have a day?

Sam : 3) __Seven__ The school finishes at five o’ clock.

Clara : 4) __How are you doing?__

Sam : No, not really.

Clara : There is a tennis match on TV at eight o’clock. 5) __Let’s watch it together__.

Sam : Great idea. Come to our house at 7 o’clock.

Clara : 6) __Take care.__ See you.

Sam : Bye.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları MEB Yayınları

9. Count the numbers from 1 to 100.
Çeviri: 1’den 100’e kadar olan sayıları sayın.


FUN TİME

1. Choose numbers from 1 to 100 and write into the boxes randomly. (1. 1’den 100’e kadar sayıları seçin ve kutulara rastgele yazın.)

2. Your teacher says a number. (2. Öğretmeniniz bir sayı söylüyor.)

3. Cross the numbers you hear. (3. Duyduğunuz sayıları çarpın.)

4. When you complete all your numbers, say “DONE”. (4. Tüm numaralarınızı tamamladığınızda “BİTTİ” deyin.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları

Listen and sing the song.
Çeviri: Dinle ve şarkıyı söyle.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları MEB Yayınları

Choose a famous person. Do a research about his / her daily routine and tell it to your friends
Çeviri: Ünlü birini seçin. Günlük rutini hakkında bir araştırma yapın ve arkadaşlarınıza söyleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları MEB Yayınları1


Reflect on your English.
Çeviri: İngilizceniz üzerinde düşünün.

I can talk about my daily routine. (Günlük rutinimden bahsedebilirim.)

I can understand short texts about daily routines. (Günlük rutinlerle ilgili kısa metinleri anlayabilirim.)

I can talk about daily routines of my family members and friends. (Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın günlük rutinleri hakkında konuşabilirim.)

I can tell the time and numbers between 1-100. (1-100 arası zaman ve sayıları söyleyebilirim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1. (Etkinlik 1.)

Match the pictures with the sentences.
Çeviri: Etkinlik 1. Resimleri cümlelerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

Activity 2. (Etkinlik 2.)

a) Answer the questions and complete the timetable for yourself.
Çeviri:  Soruları cevaplayın ve zaman çizelgesini kendiniz tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen, draw and write the time.
Çeviri: Dinleyin, çizin ve saati yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3. (Etkinlik 3.)

a) Match the words and paint two parts with the same color.
Çeviri: Kelimeleri eşleştirin ve iki parçayı aynı renkle boyayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları


b) Write the activities in activity 3 a under the correct pictures.
Çeviri: etkinliğindeki etkinlikleri doğru resimlerin altına yazınız.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4. (Etkinlik 4.)

Complete the dialogue with the correct questions and act out.
Çeviri: Diyaloğu doğru sorularla tamamlayın ve harekete geçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap