Anasayfa Kitap Cevapları
30 Temmuz 2023, 14:50 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82-83-84-85. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82-83-84-85. Cevapları Health Ünitesi Cevapları

5. Ünite Health 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82-83-84-85 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

1. What do we do at hospital? Put ticks.
Çeviri: Hastanede ne yapıyoruz? Tik işareti koyun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları


2. Look at the pictures and match them with the sentences.
Çeviri: Resimlere bakın ve bunları cümlelerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

3. Write the words under the correct pictures.
Çeviri: Kelimeleri doğru resimlerin altına yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

4. a) Read the picture story and answer the questions.
Çeviri: 4. a) Resimli hikayeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

Is Carol at school today? (Carol bugün okulda mı?)
Cevap: No, he is not. (Hayır o değil.)

Whats her problem? (Onun sorunu ne?)
Cevap: He is sick.  (O hasta.)


b) Read the picture story again and complete the sentences.
Çeviri: Resimli hikayeyi tekrar okuyun ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1) Carol has __a sore throat and a fever__.
2) She feels __tired__.
4) She shouldn’t __go to school__.
5) She needs __some medicine and rest__.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

5. a) Where is the boy in the picture?
Çeviri: 5. a) Resimdeki çocuk nerede?
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the dialogue and put the sentences into the correct places.
Çeviri: b) Diyaloğu dinleyin ve cümleleri doğru yerlere koyun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları1


c) Work in pairs and make a dialogue between a doctor and a patient.
Çeviri: c) Çiftler halinde çalışın ve doktor ile hasta arasında diyalog kurun.
Cevap:

Doktor: What is your complaint? (Şikayetiniz nedir?)

Zülal: I have a serious burning in my throat. (Boğazımda ciddi bir yanma var.)

Doktor: Do you have a cough complaint? (Öksürük şikayetin var mı?)

Zülal: Yes. I’m coughing and shaking. (Evet. Hem öksürüyor hem de titriyorum.)

Doktor: Is your nose running? (Burnun akıyor mu?)

Zülal: Yes, it is flowing. (Evet malesef akıyor.)

Doktor: I prescribed you two pills, use them and keep yourself warm. (Sana iki adet ilaç yazdım onları kullan ve kendini sıcak tut.)

Zülal: Thank you doctor lady. (Teşekkür ederim doktor hanım.)

Doktor: Get well soon. (Geçmiş olsun.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

6. a) Listen to the people and match them with the 3 illnesses.
Çeviri: İnsanları dinleyin ve onları 3 hastalıkla eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the recording again and write the names of the people.
Çeviri: b) Kaydı tekrar dinleyin ve kişilerin isimlerini yazın.
Cevap:

1. __Sally__ should stay at home. (1. Sally evde kalmalı.)

2. __Brian__ should see the dentist. (2. Brian dişçiyi görmeli.)

3. __Tom__ should drink mint and lemon tea. (3. Tom nane ve limon çayı içmeli.)

4. __Tom__ can’t go to the cinema. (4. Tom sinemaya gidemez.)

5. __Brian__ should brush his / her teeth. (5. Brian dişlerini fırçalamalıdır.)

6. __Sally__ can’t go skateboarding. (6. Sally kaykay yapmaya gidemez.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

7. a) Look at the picture and answer the questions.
Çeviri: Resme bakın ve soruları cevaplayın.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169-170-171. Cevapları MEB Yayınları

What is the matter with him? (Onunla ne işin var?)
Cevap: His arm is broken

What should he do? (O ne yapmalı?)
Cevap: He should rest.


b) Look at the pictures and talk about the people.
Çeviri: Resimlere bakın ve insanlar hakkında konuşun.
Cevap:

Lucky has the flu. (Luck grip olmuş.)

Mert’s back hurts. (Mert’in beli ağrıyor.)

Julia’s stomach hurts. (Julia’nın karnı ağrıyor.)

Ezgi’s tooth hurts. (Ezgi’nin dişi ağrıyor.)

Nora has a headache. (Nora’nın başı ağrıyor.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

8. Look at the notes and make sentences.
Çeviri:  Notlara bakın ve cümleler kurun.
Cevap:

  • We should have breakfast every day. (Her gün kahvaltı yapmalıyız.)
  • We should  drink milk every day. (Her gün süt içmeliyiz.)
  • We should Sleep nine hours a day. (Günde dokuz saat uyumalıyız.)

 

  • We shouldn’t don’t eat chocolate. (Çikolata yememeliyiz.)
  • We shouldn’t Don’t eat hamburger. (Hamburger yememeliyiz.)
  • We shouldn’t Don’t play online games. (Online oyun oynamamalıyız.)

• Play Chinese whispers game.
Çeviri:  Çin fısıltıları oyunu oyna.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-35-36. Cevapları MEB Yayınları

• Choose sentences about illnesses and suggestions.
Çeviri: Hastalıklar ve önerilerle ilgili cümleler seçin.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

9. Match the situations with the suggestions.
Çeviri: Durumları önerilerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.