Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:29 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82-83-84-85. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82-83-84-85. Cevapları Health Ünitesi Cevapları

5. Ünite Health 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82-83-84-85 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

1. What do we do at hospital? Put ticks.
Çeviri: Hastanede ne yapıyoruz? Tik işareti koyun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları


2. Look at the pictures and match them with the sentences.
Çeviri: Resimlere bakın ve bunları cümlelerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

3. Write the words under the correct pictures.
Çeviri: Kelimeleri doğru resimlerin altına yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

4. a) Read the picture story and answer the questions.
Çeviri: 4. a) Resimli hikayeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

Is Carol at school today? (Carol bugün okulda mı?)
Cevap: No, he is not. (Hayır o değil.)

Whats her problem? (Onun sorunu ne?)
Cevap: He is sick.  (O hasta.)


b) Read the picture story again and complete the sentences.
Çeviri: Resimli hikayeyi tekrar okuyun ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1) Carol has __a sore throat and a fever__.
2) She feels __tired__.
4) She shouldn’t __go to school__.
5) She needs __some medicine and rest__.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

5. a) Where is the boy in the picture?
Çeviri: 5. a) Resimdeki çocuk nerede?
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the dialogue and put the sentences into the correct places.
Çeviri: b) Diyaloğu dinleyin ve cümleleri doğru yerlere koyun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları1


c) Work in pairs and make a dialogue between a doctor and a patient.
Çeviri: c) Çiftler halinde çalışın ve doktor ile hasta arasında diyalog kurun.
Cevap:

Doktor: What is your complaint? (Şikayetiniz nedir?)

Zülal: I have a serious burning in my throat. (Boğazımda ciddi bir yanma var.)

Doktor: Do you have a cough complaint? (Öksürük şikayetin var mı?)

Zülal: Yes. I’m coughing and shaking. (Evet. Hem öksürüyor hem de titriyorum.)

Doktor: Is your nose running? (Burnun akıyor mu?)

Zülal: Yes, it is flowing. (Evet malesef akıyor.)

Doktor: I prescribed you two pills, use them and keep yourself warm. (Sana iki adet ilaç yazdım onları kullan ve kendini sıcak tut.)

Zülal: Thank you doctor lady. (Teşekkür ederim doktor hanım.)

Doktor: Get well soon. (Geçmiş olsun.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

6. a) Listen to the people and match them with the 3 illnesses.
Çeviri: İnsanları dinleyin ve onları 3 hastalıkla eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları


b) Listen to the recording again and write the names of the people.
Çeviri: b) Kaydı tekrar dinleyin ve kişilerin isimlerini yazın.
Cevap:

1. __Sally__ should stay at home. (1. Sally evde kalmalı.)

2. __Brian__ should see the dentist. (2. Brian dişçiyi görmeli.)

3. __Tom__ should drink mint and lemon tea. (3. Tom nane ve limon çayı içmeli.)

4. __Tom__ can’t go to the cinema. (4. Tom sinemaya gidemez.)

5. __Brian__ should brush his / her teeth. (5. Brian dişlerini fırçalamalıdır.)

6. __Sally__ can’t go skateboarding. (6. Sally kaykay yapmaya gidemez.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

7. a) Look at the picture and answer the questions.
Çeviri: Resme bakın ve soruları cevaplayın.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103-105-106-107-108-109. Cevapları MEB Yayınları

What is the matter with him? (Onunla ne işin var?)
Cevap: His arm is broken

What should he do? (O ne yapmalı?)
Cevap: He should rest.


b) Look at the pictures and talk about the people.
Çeviri: Resimlere bakın ve insanlar hakkında konuşun.
Cevap:

Lucky has the flu. (Luck grip olmuş.)

Mert’s back hurts. (Mert’in beli ağrıyor.)

Julia’s stomach hurts. (Julia’nın karnı ağrıyor.)

Ezgi’s tooth hurts. (Ezgi’nin dişi ağrıyor.)

Nora has a headache. (Nora’nın başı ağrıyor.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

8. Look at the notes and make sentences.
Çeviri:  Notlara bakın ve cümleler kurun.
Cevap:

  • We should have breakfast every day. (Her gün kahvaltı yapmalıyız.)
  • We should  drink milk every day. (Her gün süt içmeliyiz.)
  • We should Sleep nine hours a day. (Günde dokuz saat uyumalıyız.)

 

  • We shouldn’t don’t eat chocolate. (Çikolata yememeliyiz.)
  • We shouldn’t Don’t eat hamburger. (Hamburger yememeliyiz.)
  • We shouldn’t Don’t play online games. (Online oyun oynamamalıyız.)

• Play Chinese whispers game.
Çeviri:  Çin fısıltıları oyunu oyna.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151-152-153-154-155-156-157. Cevapları MEB Yayınları

• Choose sentences about illnesses and suggestions.
Çeviri: Hastalıklar ve önerilerle ilgili cümleler seçin.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

9. Match the situations with the suggestions.
Çeviri: Durumları önerilerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap