Anasayfa Kitap Cevapları
14 Ekim 2023, 12:59 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 167-168-169-170-171-172-173. Cevapları MEB Yayınları

Saving The Planet Ünitesi Cevapları

9. Ünite Saving The Planet 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 167-168-169-170-171-172-173 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen to the conversation and tick the suggestions you hear.
Çeviri: Konuşmayı dinleyin ve duyduğunuz önerileri işaretleyin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları


Write slogans about the protection of the environment.
Çeviri: Çevrenin korunması ile ilgili sloganlar yazın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

Work in groups. Toss a coin. If it is tails, move one step; if it’s heads, move two steps. Make sentences with the words in the boxes according to the pictures.
Çeviri: Gruplar halinde çalışın. Bir bozuk para atın. Yazı ise bir adım ilerleyin; eğer tura ise, iki adım ilerleyin. Resimlere göre kutucuklardaki kelimelerle cümleler kurunuz.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları

A. Match the pictures with the underlined parts of the sentences in the text.
Çeviri: Metindeki cümlelerin altı çizili kısımları ile resimleri eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları


B. Read the text and write True (T) or False (F). Correct the false statements.
Çeviri: Metni okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Yanlış ifadeleri düzeltin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları MEB Yayınları

Make useful objects with the waste materials.
Çeviri: Atık malzemelerle faydalı nesneler yapın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları

1. Match the halves of the phrases.
Çeviri: Sözcüklerin yarısını eşleştirin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları


2. Group the sentences.
Çeviri: Cümleleri gruplandırın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları

3. Rewrite the sentences with “should/shouldn’t” as in the example.
Çeviri: Örnekteki gibi “should/should’t” ile cümleleri yeniden yazın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları


4. Listen and circle the correct one.
Çeviri: Dinleyin ve doğru olanı daire içine alın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları MEB Yayınları

Prepare your visual dictionary with the new words in the unit.
Çeviri: Ünitedeki yeni kelimelerle görsel sözlüğünüzü hazırlayın.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap