Anasayfa Kitap Cevapları
25 Aralık 2023, 10:58 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 183-184-185-186-187-188. Cevapları MEB Yayınları

Democracy Ünitesi Cevapları

10. Ünite Democracy 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 183-184-185-186-187-188 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB Yayınları

Look at the Child Rights below. Write a short paragraph about the Child Rights. You can add more.
Çeviri: Aşağıdaki Çocuk Haklarına bakın. Çocuk Hakları ile ilgili kısa bir paragraf yazınız. Daha fazla ekleyebilirsiniz.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

Listen to the song and sing all together.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve hep birlikte şarkı söyleyin.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları

A. Read the text and complete the sentences.
Çeviri: Metni okuyun ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları


B. Talk about democracy. Which rights do people have in democracies? Share your opinions with your friends.
Çeviri: Demokrasi hakkında konuşun. Demokrasilerde insanlar hangi haklara sahiptir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: In democracy, people have basic freedoms. These are freedom of thought, opinion and expression, freedom of religion and conscience, freedom of press and communication, freedom of residence and travel, freedom of science and art. (Demokraside insanların temel özgürlükleri vardır. Bunlar düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, basın ve haberleşme özgürlüğü yerleşme ve seyahat özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğüdür.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

Imagine that you are a candidate for school/class presidency. Prepare an election poster for your school/class presidency campaign. Present it in front of your classmates.
Çeviri: Okul/sınıf başkanlığına aday olduğunuzu hayal edin. Okul/sınıf başkanlığı kampanyanız için bir seçim afişi hazırlayın. Sınıf arkadaşlarınızın önünde sunun.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140-141-142-143-144-145-146-147-148. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

1. Match the words with their meanings.
Çeviri: Kelimeleri anlamları ile eşleştir.
Cevap:

1. candidate _c_
2. president _e_
3. vote _g_
4. election _a_
5. campaign _b_
6. public _f_
7. republic _d_


2. Listen and put the sentences in order.
Çeviri: Dinleyin ve cümleleri sıraya koyun.
Cevap:

_4_ Sign the list, take your voting paper and go to the cabinet. (Listeyi imzalayın, oy pusulanızı alın ve kabineye gidin.)

_1_ Listen to the speeches of the candidates and choose your candidate. (Adayların konuşmalarını dinleyin ve adayınızı seçin.)

_6_ Put the envelope into the ballot box. (Zarfı sandığa koyun.)

_3_ Show your cards to the officials and find your name in the list. (Kartlarınızı yetkililere gösterin ve listede adınızı bulun.)

_7_ Respect the results. (Sonuçlara saygı gösterin.)

_5_ Write the name of your candidate and put it in the envelope. (Adayınızın adını yazın ve zarfın içine koyun.)

_2_ Take your ballot paper and identity card with you and go to the public building. (Oy pusulanızı ve nüfus cüzdanınızı yanınıza alın ve kamu binasına gidin.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

Prepare your visual dictionary with the new words in the unit.
Çeviri: Ünitedeki yeni kelimelerle görsel sözlüğünüzü hazırlayın.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap