Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:36 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28-29-30-31-32-33-34-35. Cevapları MEB Yayınları

Yummy Breakfast Ünitesi Cevapları

2. Ünite Yummy Breakfast 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28-29-30-31-32-33-34-35 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

A. What time do you have breakfast?
What do you have for breakfast?
Share your opinions with your friends.
Çeviri: Ne zaman kahvaltı yaparsın?
Kahvaltıda ne yersin?
Arkadaşlarınızla görüşlerinizi paylaşın.
Cevap:

I have breakfast at 7:00 in the morning. (Sabah saat 7.00’da kahvaltı yaparım.)

I eat tomatoes, cheese, olives and eggs. (Domates, peynir, zeytin ve yumurta yerim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

B. Look at the pictures on pages 28 and 29.
Match the food and drinks with the photos.
Çeviri: Sayfa 28 ve 29’daki resimlere bakın.
Yiyecek ve içecekleri fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen to the dialogues and number the pictures.
Çeviri: Diyalogları dinleyin ve resimleri numaralandırın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

A. Read and write the names under the breakfasts.
Çeviri: Kahvaltıların altına isimlerini okuyup yazın.
Cevap:

I am Defne. I like cheese, olives, eggs, butter and honey for breakfast. (Ben Defne’yim. Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta, tereyağı ve bal severim.)

My name is Pierre. I have pancakes for my breakfast. But muffin is my favourite. (Benim adım Pierre. Kahvaltımda gözleme var. Ama benim favorim muffin.)

My name is Jane. I have cereal with milk at breakfast. (Benim adım Jane. Kahvaltıda sütlü mısır gevreği yerim.)

I’m Carlo. I like croissant and fruit juice in the mornings. (Ben Carlo. Sabahları kruvasan ve meyve suyu severim.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

B. Group the healthy and unhealthy food in the box.
Çeviri: Kutudaki sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri gruplayın.
Cevap:

Healthy Food (Sağlıklı yiyecekler)
– olives (zeytin)
– cheese (peynir)
– tomato (domates)
– egg (yumurta)
– butter (Tereyağı)

Unhealthy Food (Sağlıksız yiyecekler)
– muffin (kek)
– sausages (Sosisler)
– croissant (kruvasan)
– salami (salam)
– chips (cips)


Draw the food and drinks you like and don’t like. Then say.
Çeviri: Sevdiğiniz ve sevmediğiniz yiyecek ve içecekleri çizin. Sonra söyleyin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

I like eggs, cheese and olives. (Yumurtayı, peyniri ve zeytini severim. )
I don’t like meat and onions. (Et ve soğan sevmem.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

A. Read the text and write the correct forms of the highlighted words in the boxes.
Çeviri: Metni okuyun ve vurgulanan kelimelerin doğru biçimlerini kutulara yazın.
Cevap:

Hi! I’m Emir. I wake up early in the mornings. I have breakfast at 7:30 a.m. I like Turkish bgsale, toaestom, cucumbers and cheese for breakfast. I also eat gegs. They are very nutritious and I like them very much. I don’t like tea or coffee. I drink onarge jicue at breakfast. I don’t like rsicanstos, but I love secnakap. They are my favourite.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105-106-107-108-109-110-111. Cevapları MEB Yayınları

(Selam! Ben Emir. Sabahları erken kalkıyorum. Sabah 7:30’da kahvaltı yaparım. Kahvaltıda simit, domates, salatalık ve peynir severim. Yumurta da yiyorum. Çok besleyiciler ve onları çok seviyorum. Çay veya kahve sevmiyorum. Kahvaltıda portakal suyu içerim. Kruvasan sevmem ama krep severim. Onlar benim favorimdir.)

1- Bagels
2- Tomatoes
3- Eggs
4- Orange juice
5- Croıssants
6- Pancakes


B. Read the text again and write True (T) or False (F) .
Then correct the False statements.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve True (T) veya False (F) yazın.
Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.
Cevap:

(F) 1. Emir wakes up at 7:30 in the mornings.
He has breakfast at 7:30 a.m.


(T) 2. He likes pancakes very much.


(T) 3. He doesn’t have tea or coffee for breakfast.


(F) 4. He thinks eggs aren’t healthy.
He thinks eggs are nutritious.


(T) 5. He has bagels, tomatoes, cucumbers and cheese for breakfast.


(F) 6. He always has croissants and coffee for breakfast.
He doesn’t have croissants and coffe for breakfst.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

Listen to the song and complete.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

Good morning to everyone.
Now, it is ……..breakfast……… time.
Come and eat some ………honey……. .
It’s so yummy! Yes, so yummy!
Yummy!
Breakfast is very healthy.
It makes you strong and happy.
You can drink …..milk…… or ….tea…. .
It’s so yummy! Yes, so yummy!
Yummy!
You should eat ….olives……. and ……eggs……. .
Sometimes you can eat ………pancakes……… .
You can also have grapes.
It’s so yummy! Yes, so yummy!
Yummy!


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

A. Read the text and write True (T) or False (F) . Then correct the False statements.
Çeviri: Metni okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 183-184-185-186-187-188. Cevapları MEB Yayınları

Mr. Hunter: Good morning, everybody! Welcome to “It’s Breakfast Time” on Chefs’ Channel. Today, we are talking about the breakfast habits of different countries. We have some guests. Here we have a chef from the UK., Mr. Cook. Hi, Mr. Cook. What do the British people have for breakfast?
Bay Hunter: Herkese günaydın! Chefs’ Channel’daki “Kahvaltı Zamanı”na hoş geldiniz. Bugün farklı ülkelerin kahvaltı alışkanlıklarını konuşuyoruz. Misafirlerimiz var. Burada İngiltere’den bir şefimiz var, Bay Cook. Merhaba, Bay Cook. İngilizler kahvaltıda ne yer?


Mr. Cook: Hi, Mr. Hunter. In Britain, we have eggs, sausages, mushrooms and baked beans for breakfast. We also like tea with milk at breakfast.
Bay Cook: Merhaba Bay Hunter. İngiltere’de kahvaltıda yumurta, sosis, mantar ve kuru fasulye bulunur. Kahvaltıda sütlü çayı da severiz.


Mr. Hunter: Thank you, Mr. Cook. Now, it’s time to see what Spanish people have for breakfast. Mrs. Cocinero is giving information about the traditional Spanish breakfast.
Bay Hunter: Teşekkürler Bay Cook. Şimdi İspanyolların kahvaltıda ne yediğini görmenin zamanı geldi. Bayan Cocinero geleneksel İspanyol kahvaltısı hakkında bilgi veriyor.


Mrs. Cocinero: Spanish people have toast and fruit juice for breakfast. We have different kinds of toasts.
Bayan Cocinero: İspanyollar kahvaltıda tost ve meyve suyu yer. Çeşit çeşit tostlarımız var.


Mr. Hunter: Thank you, Mrs. Cocinero.What about you, Mr. Aşçı? Can you talk about breakfast habits of Turkish people?
Bay Hunter: Teşekkürler Cocinero Hanım. Peki ya siz Aşçı Bey? Türk insanının kahvaltı alışkanlıklarından bahseder misiniz?


Mr. Aşçı: We have olives, cheese, eggs, tomatoes, butter and honey in Turkey.
Sayın Aşçı: Türkiye’de zeytin, peynir, yumurta, domates, tereyağı ve bal var.


Mr. Cook: It sounds yummy!
Bay Cook: Kulağa nefis geliyor!


Mr. Hunter: Thanks for joining our programme.
Bay Hunter: Programımıza katıldığınız için teşekkürler.

Cevap:
(F) 1. There are four chefs in the programme. (Programda dört şef var.)
There are three chefs. (Üç şef var.)

(T) 2. British people drink tea with milk at breakfast. (İngilizler kahvaltıda sütlü çay içerler.)

(T) 3. Spanish people have toast and fruit juice for dinner. (İspanyollar akşam yemeğinde tost ve meyve suyu yer.)

(T) 4. People have a big breakfast in Turkey. (Türkiye’de insanlar büyük bir kahvaltı yapar.)

(T) 5. Mr. Cook thinks Turkish breakfast is yummy. (Bay Cook, Türk kahvaltısının lezzetli olduğunu düşünüyor.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap