Anasayfa Kitap Cevapları
14 Ekim 2023, 13:08 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181-182. Cevapları MEB Yayınları

Democracy Ünitesi Cevapları

10. Ünite Democracy 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181-182 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları

A. Do you have elections at your school?
Who is your class president?
Share your opinions with your friends.
Çeviri: Okulunuzda seçim var mı?
Sınıf başkanınız kim
Arkadaşlarınızla görüşlerinizi paylaşın.
Cevap: Yes, our school has a choice. (Evet okulumuzda seçim var. )


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

B. Look at the pictures on pages 176 and 177. Match the words and phrases with the pictures. 
Çeviri: 176 ve 177. sayfalardaki resimlere bakın. Kelimeleri ve cümleleri resimlerle eşleştirin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen and complete the dialogue with the words and phrases below.
Çeviri: Aşağıdaki kelime ve ifadelerle diyaloğu dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

Mom: Carol, honey! Did you finish your homework?

Carol: Yes, mom. I’m preparing an _election_ campaign poster now.

Mom: What is it for?

Carol: We have a class president election tomorrow and I am one of the candidates.

Mom: Oh! That’s so nice! Are you excited about it?

Carol: Yes, mom. I am very excited. I prepared a speech for my _campaign_ .

Mom: Do you know the steps of an election?

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165-166. Cevapları MEB Yayınları

Carol: Yes, mom. First, you should decide to be a _candidate_ . Then, you should _give a speech_ about your plans.

Mom: Do you know how to vote?

Carol: Yes. Our teacher explained us how to vote. We write the name of our candidate on a paper and fold it. Then, we put the paper into the ballot box and after the election is over, we count the votes. Finally, one of the candidates becomes the _president_ . Everybody should _respect_ the results.

Mom: I think you are ready to be the president, honey. Good luck!

Carol: Thanks mom!


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

Match the sentences with the pictures.
Çeviri: Cümleleri resimlerle eşleştirin.
Cevap:

(4) a. You should respect other people. (Diğer insanlara saygı duymalısın.)

(6) b. You should put the envelope into the ballot box. (Zarfı oy sandığına atmalısınız.)

(2) c. All the candidates should give a speech. (Tüm adaylar bir konuşma yapmalıdır.)

(1) d. You should prepare an election campaign poster. (Bir seçim kampanyası afişi hazırlamalısınız.)

(3) e. You should write the name on a paper and fold it. (İsmi bir kağıda yazıp katlamalısınız.)

(5) f. You should support one of the candidates. (Adaylardan birini desteklemelisiniz.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

A. Read the cards, then ask and answer.
Çeviri: Kartları okuyun, ardından sorun ve yanıtlayın.
Cevap:

  • What must you do to be selected? (Seçilmek için neler yapmalısın?)
  • I must promise that I will identify the shortcomings of the place I want to be elected and eliminate them. (Seçilmek istediğim yerin eksiklerini tespit ederek bunları ortadan kaldıracağımı vadetmeliyim.)

B. Talk about the classroom president elections of this year and last year. Who won the election last year? Was it fair and democratic? Which candidate do you support this year? Why?
Çeviri: Bu yıl ve geçen yıl sınıf başkanı seçimleri hakkında konuşun. Geçen yıl seçimi kim kazandı? Adil ve demokratik miydi? Bu yıl hangi adayı destekliyorsunuz? Neden?

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59-60-61-62-63. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

Find the words in the puzzle.
Çeviri: Bulmacadaki kelimeleri bulun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen and complete the text.
Çeviri: Metni dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları


B. Read the text and write TRUE (T) or FALSE (F). Then correct the False statements.
Çeviri: Metni okuyun ve DOĞRU (T) veya YANLIŞ (F) yazın. Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.
Cevap:

(T) 1. Fred’s candidate is Catherine. (Fred’in adayı Catherine’dir.)


(F) 2. Andy gave a speech about food and drinks at the school canteen. (Andy, okul kantininde yiyecek ve içecekler hakkında bir konuşma yaptı.)
⇒ He gave a speech about school library. (Okul kütüphanesi ile ilgili bir konuşma yaptı.)


(T) 3. Catherine didn’t win the election. (Catherine seçimi kazanamadı.)


(T) 4. Fred is a bookworm. (Fred bir kitap kurdu.)


(F) 5. Catherine likes junk food. (Catherine abur cubur sever.)
⇒ Catherine likes nutritious food. (Catherine besleyici yiyecekleri sever.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap