Anasayfa Kitap Cevapları
1 Aralık 2023, 18:27 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58. Cevapları ATA Yayıncılık

1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

1. Ünite Doğal Sayılarla İşlemler: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 55 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

1. Üslü ifadelerin değerlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a) 1⁸ = ..1…
b) 2⁷ = ..128..
c) 7² = …49…

ç) 0⁷ = ..0…
d) 3³ = …27…..
e) 8³ = ..512…

f) 5⁴ = …625…
g) 6² = ….36…
ğ) 10⁴ = …10 000…


2. Aşağıdaki kutucuklarda yer alan tekrarlı çarpımlar ile aynı değere sahip üslü ifadeler eşleştirildiğinde hangi üslü ifade açıkta kalır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 55 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


3.  Δ · (5 + 2) = 35 + 14
Kutucuktaki ifadede verilen Δ yerine kaç yazılmalıdır?
Cevap:

35 + 14 = 49
Δ · (5 + 2) = 49
7.Δ = 49
Δ = 7 olur


4. Tahtada yazılı ifadeyi ortak çarpan parantezine alınız.
Cevap:

48 + 72
8 parantezine alırız.
8 . (6 + 9) = 120


5. Yandaki KLMP dikdörtgeninin alanını, doğal sayılarla çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.
Cevap:

(15 . 6) – (6 . 5) =
90 – 30 = 60 cm
KLMP üçgeni = 60 cm


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Kutucuklardaki işlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz. Hangi sayı açıkta kaldı?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


7. Aşağıdaki soruları, kutucuklarda verilen işlemlere göre cevaplayınız.

a) A kutucuğundaki işlemin sonucu kaçtır?
Cevap:

140 ÷ 7 + 60 =
140 ÷ 7 = 20
20 + 60 = 80


b) B ile C kutucuklarındaki işlemlerin sonuçlarının toplamı kaçtır?
Cevap:

B → 12 . 5 – 40
12 . 5 = 60
60 – 40 = 20

C → 15 . 8 ÷ 2
15 . 8 = 120
120 ÷ 2 = 60

60 + 20 = 80


c) D kutucuğundaki işlemin sonucu kaçtır?
Cevap:

160 – 40 ÷ 4 =
40 ÷ 4 = 10
160 – 10 = 150


ç) D kutucuğundaki işlemin sonucuna kaç eklenirse 200 sayısı elde edilir?
Cevap:

160 – 40 ÷ 4 =
40 ÷ 4 = 10
160 – 10 = 150

200 – 150 = 50 eklenirse 200 sayısı elde edilir.


8. 200 gramı 300 kr. olan kividen alan Ali, 45 TL ödediğine göre kaç kg kivi almıştır?
Cevap: B) 3

1 kg = 1000 gr olduğuna göre 200 gramı 300 kr olan
1000 ÷ 200 = 5 kere var
300 . 5 = 15.00 TL
2 kg = 300 . 10 = 30.00 TL
3 kg = 300 . 15 = 45.00 TL olur.


9. Hızı, saatte 75 km olan bir araç, önce sabit hızla 3 saat yol gidiyor. Sonra hızını saatte 85 km’ye çıkarıp sabit hızla 2 saat daha yol gidiyor. Buna göre araç 5 saat boyunca toplam kaç km yol gitmiştir?
Cevap: B) 395

Saatte 75 km hızla 3 saat yol gidiyorsa;
75 . 3 = 225 km

Saatte 85 km hızla 2 saat yol gidiyorsa;
85 . 2 = 170 km

225 + 170 = 395 km yol gitmiştir.


10. Yanda, bir doğal sayıya ait çarpan ağacı verilmiştir. Buna göre boş kutucuklara uygun sayıları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 57 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

11. 16 sayısının 50’den büyük, 150’den küçük olan ……. tane katı vardır.
Kutucuktaki ifadede verilen noktalı yere kaç yazılmalıdır?
Cevap: 6 yazılmalıdır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 190-195-196-205-206. Cevapları ATA Yayıncılık

16’nın katları → 16 – 32 – 48 – 64 – 80 – 96 – 112 – 128 – 144
50’den büyük olan 150’den küçük olan → 64 – 80 – 96 – 112 – 128 – 144
6 katı vardır.


12. 36 sayısının asal olmayan kaç çarpanı vardır?
Cevap:

36’nın çarpanları → 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18
Asal olmayan çarpanları → 1, 4, 6, 9, 12, 18 = 6 tane asal olmayan çarpanı vardır.


13. 325■ dört basamaklı sayısı, 6 ile kalansız bölünebildiğine göre ■ yerine yazılabilecek en küçük rakam kaçtır?
Cevap:

6 ile kalansız bir şekilde bölünebilmesi için 2 ve 3′ bölünebilmesi gerekir
2 ile bölünebilmesi için son rakamının 2’nin katı olması gerekir.
■ → 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekir

3 ile kalansız bölünebilmesi için rakamalrın toplamı 3 ve katları olması gerekir.
325■ → 3 + 2 + 5 + ■ = 10■
■ → 2, 5, 8 rakamları yazılabilir.

En küçüğünü sorduğu için 2 olur.


14. 342Δ dört basamaklı sayısı, 2 ve 9 ile kalansız bölünebildiğine göre Δ yerine kaç yazılmalıdır?
Cevap:

2 ile bölünebilmesi için son rakamının 2 ve katı olması gerekir.
342Δ → 0, 2, 4, 6, 8 rakamları gelebilir

9 ile bölünebilmesi için rakamların toplamı 9’un katları olması gerekir.
342Δ → 3 + 4 + 2 + Δ = 9Δ
Δ yerine → 0, 9 yazılabilir.

Δ yerine 0 gelirse hem 2 hem de 9’a kalansız bölünür.


15. I. 1450 sayısı, 5 ile kalansız bölünür.
II. 3579 sayısı, 5 ile kalansız bölünür.
III. 10 ile kalansız bölünebilen sayılar, 5 ile de kalansız bölünebilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: I ve III doğrudur.

I. 1450 sayısı, 5 ile kalansız bölünür. → Doğru. Çünkü 5 ile bölünebilmesi için son rakamının 5 veya 0 olması gerekir.

II. 3579 sayısı, 5 ile kalansız bölünür. → Yanlış. Çünkü 5 ile bölünebilmesi için son rakamı 5 veya 0 olmalıdır.

III. 10 ile kalansız bölünebilen sayılar, 5 ile de kalansız bölünebilir. → Doğru. Çünkü 10 ile bölünen sayıların hepsinin son rakamı 0 olduğu için 5 ile de kalansız bölünebilir.


16. Bölünebilme kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 2 ile kalansız bölünebilen tek sayı yoktur.


17 358 –  284 – 927 –  3504
Kutucuklardaki doğal sayılardan kaç tanesi 3 ile kalansız bölünebilir?
Cevap: 927, 3504→ 2 tanesi 3 ile kalansız bölünür.

3 ile kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamı 3’ün katı olması gerekir. Buna göre;

358 → 3 + 5 + 8 = 16 3’ün katı olmadığı için bölünmez.
284 → 2 + 8 + 4 = 14 3’ün katı olmadığı için bölünmez.
927 → 9 + 2 + 7 = 18 3’ün katı olduğu için bölünebilir.
3504 → 3 + 5 + 4 = 12 3’ün katı olduğu için bölünebilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 58 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

18. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi, iki basamaklı en büyük asal sayıdır?
Cevap: C) 97


19. 144 ile 36 sayılarının ortak bölenlerini yazınız.
Cevap:

144’ün bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 72, 144
36’nın bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
Ortak bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-15. Cevapları ATA Yayıncılık

20. 36 ile 45 sayılarının ortak katlarından 8 tanesini yazınız.
Cevap:

İlk ortak katları 180’dir.
36 – 72 – 108 – 144 – 180 – 216 – 252 – 288 – 324 – 360…
45 – 90 – 135 – 180 – 225 – 270 – 315 – 360 …
Ortak katları → 180, 360, 540, 720, 900, 1080, 1260, 1440


21. I. 21 sayısının çarpanları 1, 3, 7 ve 21’dir.
II. 36 sayısının sekiz adet çarpanı vardır.
III. 100’den küçük olan en büyük asal sayı 89’dur.
IV. En küçük asal sayı 2’dir.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
Cevap: I, IV

I. 21 sayısının çarpanları 1, 3, 7 ve 21’dir. →  doğrudur
II. 36 sayısının sekiz adet çarpanı vardır. → 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 9 tane vardır.
III. 100’den küçük olan en büyük asal sayı 89’dur. → 100 den küçük en büyük asal sayı 97’dir.
IV. En küçük asal sayı 2’dir. → doğrudur


22. 20 ile 35 sayılarının üç basamaklı …… tane ortak katı vardır. Kutucuktaki ifadede verilen noktalı yere kaç yazılmalıdır?
Cevap: 7 yazılmalıdır.

İlk 3 basamaklı ortak katları 140’tır.
20’nin katı → 140 – 160 –  180 – 200 – 220 – 240 – 260 – 280 – 300 – 320 – 340 – 360…
35’in katları → 140 – 175 – 210 – 248 – 280 …
Ortak katları → 140 – 280 – 420 – 560 – 700 – 840 – 980


23. 30 ile 75 sayılarının bir basamaklı …….. tane ortak böleni vardır.
Kutucuktaki ifadede verilen noktalı yere kaç yazılmalıdır?
Cevap: 4 tane vardır.

30’un bölenleri: 1, 2, 3, 5, 10, 15 ,30
75’in bölenleri: 1, 3, 5, 15, 25, 75
Ortak bölenleri: 1, 3, 5, 15


24. M = {1, 2, a, b, Δ, }
N = {1, 3, a, d, Δ, ☆ }
Yanda verilen M ve N kümelerinin elemanlarını sembol kullanarak belirtiniz. M∩N ve MUN kümelerini, liste yöntemi ile gösteriniz.
Cevap:

M∩N = {1, a, Δ}
MUN = {1, 2, a, b, Δ,, 3, d, ☆}


25. Venn şeması yöntemi ile yanda gösterilen P ve R kümelerine göre s(P), s(R), s(P∩R) ve s(P∪R) değerlerini bulunuz.
Cevap:

s(P) = {Δ, □, ☆, a, b}
s(R) = {1, a, b}
s(P∩R) = {a, b}
s(P∪R) = {Δ, □, ☆, a, b, 1}

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.