Anasayfa Kitap Cevapları
7 Aralık 2023, 19:39 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 65-69-70. Cevapları ATA Yayıncılık

Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama Cevapları

2. Ünite Tam Sayılar: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68-69-70. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 65 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 65 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Şirin ile Ayşe, sayı doğrusundaki tam sayılar hakkında yorum yapıyor. Hangi öğrencinin yorumu doğrudur? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Ayşe’nin söylediği ifade doğrudur. Çünkü Sıfırın sağında pozitif, solunda ise negatif sayılar vardır. Bundan dolayı sağındaki sayılar solundaki sayılardan büyüktür.


Etkinlik

Bir negatif, bir pozitif tam sayı belirleyelim
Cevap: -5, +2

Belirlediğimiz tam sayıları, sayı doğrusunda gösterelim
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 65 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Sayı doğrusundan yararlanarak iki tam sayıyı karşılaştırınız ve sembolle gösteriniz
Cevap: -5 0’dan küçük olduğu için +2’den küçük bir sayıdır.

Başka bir negatif ve başka bir pozitif tam sayı belirleyelim.
Cevap: -7, +6

Belirlediğimiz tam sayıları, sayı doğrusunda gösterelim
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 65 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Sayı doğrusundan yararlanarak iki tam sayıyı karşılaştırınız ve sembolle gösteriniz.
Cevap: -7 sıfırın solunda bulunmaktadır. Pozitif sayı negatif sayıya göre daha büyüktür.

Yaptığınız karşılaştırmalardan yararlanarak bir negatif ve bir pozitif tam sayının karşılaştırılmasına yönelik genel bir ifade yazınız. Yazdığınız ifadeyi arkadaşlarınızla paylaşınız 
Cevap: Negatif tam sayılar pozitif tam sayılardan küçüktür.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 69 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Her bir seçenekteki tam sayıları, küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız
Cevap:

a) – 6, – 8, 4 → -8 < -6 < -4 
b) – 5, – 7, – 2 → -7 < -5 < -2 
c) 15, 17, – 19 → -19 < 15 < 17 
ç) 0, – 3, – 1 → -3 < -1 < 0
d) – 8, 10, – 12 →  -12 < -8 < 10
e) – 61, – 39, – 3 → -61 < -39 < -3


2. İfadelerdeki noktalı yerlere uygun karşılaştırma sembolünü yazınız.
Cevap:

a) – 7 ..<.. 7
b) – 8 ..<.. 7
c) – 12 ..<.. 7
ç) + 5 ..=.. 5
d) – 1 ..>.. – 10
e) 5 ..>.. – 8

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 184-189. Cevapları ATA Yayıncılık

3. Sayı doğrusunda verilen sembollere karşılık gelen tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 69 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


▲ = -7    ■ = -1    ★ = -14
4. Kutucuklarda verilen ▲, ■ ve ★ negatif tam sayılarını, büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.

Cevap: -1 > -7 > -14

Negatif tam sayılarda sıfıra yaklaştıkça sayının değeri büyür.


5. Öğrencilerin ifadelerinde belirttiği tam sayıları yazınız ve karşılaştırınız
Cevap:

Dün hava sıcaklığı 0 °C’un altında 5 °C idi. → -5°C’yi ifade etmektedir.
Bugün hava sıcaklığı 2 °C’tur → +2’yi ifade etmektedir.
Bugünün hava sıcaklığı pozitif tam sayı olduğu için dünün hava sıcaklığına göre büyüktür. 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 70 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusundaki her harf bir tam sayıyı gösterdiğine göre, S, U, A ve L harflerine karşılık gelen tam sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında soldan ikinci tam sayı kaç olur?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 70 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


7. Aşağıdaki tam sayıları, büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız
Cevap:

a) – 8, – 4, 0 →  0 > -4 > -8
b) 5, 4, – 18 → 5 > 4 > -18 
c) 2, – 2, 0 → 2 > 0 > -2
ç) 7, 8, – 8 → 8 > 7 > -8 
d) – 13, – 1, – 5 → -1 > -5 > -13
e) – 8, – 18, – 11 → -8 > -11 > -18
f) – 6, – 2, 1 → 1 > -2 > -6
g) 5, 7, – 6 → 7 > 5 > -6
ğ) – 3, – 11, – 7 → -3 > -7 > -11


8. Yandaki şemada, her bir satırdaki kutucuklarda bulunan tam sayılardan en küçüğü üst satırdaki boş kutucuğa yazılmalıdır.
Buna göre boş kutucuklara yazılması gereken tam sayıları bulunuz

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 70 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


9. Her bir seçenekte verilen tam sayıları, sayı doğrusunda gösteriniz. Sayı doğrusunda gösterdiğiniz tam sayıları sembol kullanarak karşılaştırınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 70 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.