Anasayfa Kitap Cevapları
13 Mart 2024, 11:54 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 32-33-34-35-36-37-38. Sayfa Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

1. Ünite Biz ve Değerlerimiz: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36-37-38. Cevapları Anadol Yayıncılık


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek örnekteki gibi cevaplayınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 32 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 33 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: Etkinliği hatasız bir şekilde tamamlayan öğrenci 5. çıkışa ulaşır.


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 2, 3, 4, 6, 7 kutularındaki ifadeler doğrudur.


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap: 1 ve 5. kutuda olan ifadeler yanlıştır. Doğrusu;

  • Bireylerin sahip oldukların sorumluluklar zamanla değişir.
  • Din ce dilin insanların duygu ve düşünceleri üzerinde etkisi yoktur.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 34 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

1. (D) Bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir.
2. (D) Dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar.
3. (D) Tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.
4. (D) İnsanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir.
5. (D) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir.
6. (Y) Sosyal yardımlaşmayı destekleyici faaliyetlere katılmak toplumsal birlikteliğin oluşmasını önler.
7. (Y) Bireylerin özgürlükleri sınırsızdır.
8. (D) Bir soruna getirilen çözümler hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmalıdır.


Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Cevap:

1. Yaşam döngüsü içinde bireylerin sahip oldukları sosyal rol zamanla değişir.
2. Ülkemizde her bireyin eğitim ve öğrenim hakkı vardır.
3. Maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmak toplumsal uyum artmasına katkı sağlar.
4. Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılmış, genelleştirilen ve sürekli aynı kalan değerlendirmelere kalıp yargı adı verilir.
5. İnsanlar farklı sosyoekonomik gruplara mensup kişilere karşı saygılı olmalı ve onları olduğu gibi kabul etmelidir.
6. Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasına dayanışma denir.
7. Bireylerin çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesine yardımlaşma adı verilir.
8. Her kültür, ait olduğu toplumdaki insanların inandığı din izlerini taşımaktadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

D. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı sorunların çözümünde yardım alınabilecek telefon hatlarından bazıları aşağıda verilmiştir. Bu telefon hatlarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


E. Yaşadığımız bir soruna çözüm getirirken nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir metin yazınız. Metni yazarken aşağıda verilen ifadelerden yararlanabilirsiniz.
Cevap: Toplumda pek çok sıkıntı ile karşılaşırız. Bunların en basiti bir mağazadan aldığımız eşya veya bir marketten aldığımız yiyeceğin bozuk olmasından kaynaklı oluşan sorun olabilir. Böyle durumlarda ilk işimiz fişimizi kontrol edip mağaza sahibine gitmek olmalıdır. Mağaza sahibi sorumluluk üstenmediği takdirde Tüketici Hakları Hakem Heyetine dilekçe yazarak yaşadığımız sorunu izah edip en kısa zamanda hakkımızı geri almalıyız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68-71. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

F. Aşağıda Hande Hanım’ın yaşantısı boyunca sahip olduğu sosyal roller karışık olarak verilmiştir. Bunları kronolojik olarak ilgili kutucuklara yazarak sıralayınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


G. Aşağıda verilen şemayı örnekteki gibi doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


Ğ. Aşağıda verilen durumların hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde nasıl çözülebileceğini defterinize yazınız
Soru
: Serap Hanım, marketten alışveriş yaptıktan sonra aldığı ürünlerden peynirin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark eder. Serap Hanım bu durumda ne yapmalıdır?
Cevap: Alışveriş fişi ile alışveriş yaptığı markete giderek ürünü geri götürüp iade etmelidir. Kabul etmezlerse tüketici haklarına şikayet etmelidir.


Ülkemizde 65 yaş üstündeki kişilere belediyelerin toplu ulaşım araçlarıyla ücretsiz seyahat etme hakkı verilmiştir. 67 yaşında olan Hüseyin Amca bu haktan yararlanmak için belediyeye başvurmuştur. Ancak belediyede çalışan görevli, Hüseyin Amca’ya yardımcı olamamıştır. Hüseyin Amca bu durumda ne yapmalıdır?
Cevap: Hüseyin amca hakkını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikayet dilekçesi yazarak aramalıdır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 37 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Bireylerin toplumda uyum içinde yaşayabilmesi için farklılıklara saygı gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlar insanlar arasındaki uyumu bozabilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumda insanlar arasındaki uyumu bozabilecek unsurlardan birisi değildir?
Cevap: C

A) Kalıp yargılara göre yaşamak
B) Bireyler hakkında ön yargıyla hareket etmek
C) Farklı etnik ve dinî aidiyetlere saygı duymak
D) Özel gereksinimli bireyleri görmezden gelmek


2. Hasan ve arkadaşları toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bir proje yapmaya karar verirler. Okul idaresi ve ailelerinin de desteği ile insanların kullanmadıkları kıyafetleri toplayarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak istemektedirler.
Buna göre Hasan ve arkadaşları aşağıdakilerden hangisine önem vermektedirler?

Cevap: B

A) Sorunları yasal yollardan çözmeye
B) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya
C) Ön yargıları ortadan kaldırmaya
D) Kültürel değerleri yaşatmaya


3.Hikmet Bey, mağazadan televizyon satın almış ancak eve geldiğinde satın aldığı televizyonun ekranında çatlak olduğunu fark etmiştir. Durumu hemen televizyonu satın aldığı mağaza yetkilisine bildirmiştir. Ancak mağaza yetkilisi Hikmet Bey’in şikâyetini dikkate almamış ve ona yardımcı olmamıştır. Bunun üzerine Hikmet Bey yaşadığı yerleşim biriminin Tüketici Hakem Heyetine başvurmuştur. Metinde verilen bilgilere göre;
I. Hikmet Bey sahip olduğu hakları bilen bilinçli bir vatandaştır.
II. Mağaza yetkilisi sorumluluğunu yerine getirmemiştir.
III. Tüketici Hakem Heyeti Hikmet Bey’in haklı olduğuna karar vermiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Cevap: A

A) Yalnız III B) I ve II
C) I ve III D) II ve III


4. Gökçe Hanım, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girerek sınavda başarılı olmuş ve istediği bölüm olan bilgisayar mühendisliğini kazanmıştır. Gökçe Hanım, üniversiteden mezun olduktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Hasan Bey’le evlenip yuva kurmuştur.
Anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi Gökçe Hanım’ın zaman içinde değişen
sosyal rollerinden biri değildir?

Cevap: A

A) Anne B) Mühendis
C) Öğrenci D) Eş

Sonraki Ödev:  Nizamülmülk’ün Büyük Selçuklu Devleti’ne Katkıları Nelerdir? Açıklayınız. 

I. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Sosyal rollerimizin zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını açıklayınız
Cevap: Sosyal rollerimiz bizler büyüdükçe değişmektedir. İlk olarak çocuk rolüyle başladığın bu yaşantıda zamanla öğrenci, başkan, abi/abla, bir meslek sahibi olup mesleğin rolü, eş, anne/baba gibi rollere bürünürüz. Bizler büyüdükçe rollerimiz de artış gösterecektir.


2. Toplumsal birlikteliğin oluşmasının bizler için önemini belirtiniz.
Cevap: Birlik olmak sıkıntıların üstesinden gelmeye yarar. Toplumda birlik ortamı oluşturarak insanlar birbirlerine bağlanır. Yardımlaşma ve dayanışma ortamı kurulur. Bu sayede güven ve huzur ortamı da oluşmuş olur.


3. Farklılıklara karşı ön yargılı olmanın toplumsal uyumu nasıl etkilediğini ifade ediniz.
Cevap: Toplumda kimse kimseden üstün değildir. Kimsenin düşüncelerini yargılayamayız. İnsanlar farklı düşünür ve bizlerde bunlara saygı duymamız gerekir. Toplumda düşüncelere saygı duyarak yaşadığımız zaman huzur ve güven ortamı da sağlamış oluruz.


4. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılmanın toplumsal birlikteliğe nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.
Cevap: Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın olduğu faaliyetlere katıldığımız zaman diğer insanlara örnek olmuş oluruz. Desteklediğimiz düşünceyi düzgün ve güzel bir şekilde anlatmış oluruz. Birlik beraberlik ortamı oluşturmuş oluruz. toplumda en çok birlik ve beraberlik olması gereken zaman, doğal afetlerin yaşandığı zamanlardır. Bu zamanlarda birlik olarak aramızdaki bağı daha da güçlendiririz.


5. Karşılaşılan bir soruna çözüm getirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz.
Cevap: Karşılaştığımız sorunu ilk olarak nasıl bir sorun analiz yapmamız gerekir. Daha sonra bu soruna en uygun çözüm yolu bulmamız gerekir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 38 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

Öz Değerlendirme Formu

Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.
1.Bu ünitede neler öğrendiniz?
Cevap: Bu ünitede sosyal rollerim olduğu ve bunların zamanla yenilerinin de ekleneceğini, Toplumda her zaman yardımlaşma ve dayanışma olması gerektiğini, ön yargılı davranmamamız gerektiğini, karşılaştığımız sorunlarla haklarımızı nasıl arayacağımızı öğrendim.


2.Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?
Cevap: Hakkımı arama konusunda çok başarılı oldum.


3.Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?
Cevap:  Bu üniteden öğrendiğim bilgiler ile haklarımı nasıl savunacağımı anladım. Örnek olarak hatalı aldığım bir ürünü iade edemediğim takdirde nereye başvuracağımı öğrendim.


4.Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?
Cevap: Bu ünitede farklılıklara saygı duyuyorum ve yardımlaşma dayanışma konuları ilgimi çekti.


5.Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?
Cevap: Haklarımı savunmak için bize destek olan bir yerin olması ilginç geldi.


6.Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.
Cevap: Bu ünitede zorlanacağım yer Tüketici Haklarına yazacağı dilekçe de olabilir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap