Anasayfa Kitap Cevapları
12 Şubat 2024, 22:21 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125. Cevapları Anadol Yayıncılık

3.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları 2

3. Ünite Yeryüzünde Yaşam: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 122-123-124-125. Sayfa Anadol Yayıncılık


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 122 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

E. Aşağıda paralellerin ve meridyenlerin özellikleri karışık olarak verilmiştir. Bu özelliklerin başındaki numaraları paralel veya meridyen kutularından uygun olana yazınız.
Cevap:

Paralellerin Özellikleri : 1, 3, 5, 7, 9, 12
Meridyenlerin Özellikler : 2, 4, 6, 8, 10, 11


F. Aşağıda Türkiye’nin coğrafi konumuyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunların mutlak konum ile mi yoksa göreceli konum ile mi ilgili olduğunu noktalı yerlere yazınız
Cevap:

(Mutlak konum) 1.Ülkemiz; Ekvator’un kuzeyinde, başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer alır.
(Mutlak konum) 2.Ülkemize kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir.
(Göreceli konum) 3.Ülkemiz Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir.
(Göreceli konum) 4.Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.
(Mutlak konum) 5.Ülkemiz ılıman kuşakta yer alır.
(Göreceli konum) 6.Ülkemiz zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir
(Göreceli konum) 7.Ülkemiz, Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği yerde bulunur.
(Mutlak konum) 8.Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasında 666 km’lik uzaklık vardır.
(Göreceli konum) 9.Ülkemiz Orta Doğu petrollerine yakın önemli bir yerde bulunur.
(Mutlak konum) 10.Ülkemizde dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 123 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 123 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

G. Aşağıdaki Dünya haritası üzerinde numaralandırılan kıtalar rakamlarla, okyanuslar harfle gösterilmiştir. Bunların isimlerini noktalı yerlere yazınız
Cevap:

Kıtalar

 1. Kuzey Amerika
 2. Güney Amerika
 3. Afrika
 4. Avrupa
 5. Asya
 6. Avustralya (Okyanusya)
 7. Antarktika
Sonraki Ödev:  Hak, Özgürlük ve Sorumluluk Kavramlarının Komşuluk İlişkilerindeki Yeri ve Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz? 

Okyanuslar

 • A. Büyük okyanus
 • B. Atlas Okyanusu
 • C. Hint Okyanusu

Ğ. Aşağıda ülkemizin farklı yerlerinde görülen bazı iklim özellikleri verilmiştir. Buna göre uygun eşleştirmeleri yapınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 123 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 124 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Bir yerin mutlak konumunu belirlemek için aşağıdakilerden hangilerini kullanırız?
Cevap: B→ Meridyen ve paralelleri


2. Yeryüzü şekilleri engebeli olduğu için bu şehirde iklim şartları uygun değildir. Bu yüzden ulaşım gelişmemiştir. Nüfus ise azdır. Bilgileri verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B→ Ardahan


3. Aşağıda verilenlerden hangisi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi illerimizin nüfuslarının fazla olmasında diğerlerinden daha fazla etkilidir?
Cevap: A→ Sanayinin gelişmiş olması


4. -Yıl boyunca sıcaklık yüksek, yağış fazladır.
-Bitki örtüsü gür ormanlardır.
-İnsanlar ince kıyafetler giyer ve ısınmada problem yaşamazlar.
Özellikleri verilen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B→ Ekvatoral iklim


5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin temel beşerî coğrafya özellikleri arasında yer almaz?
Cevap: D→ Nüfus, ülkenin her yerine eşit şekilde dağılmıştır.


6. Emine, Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Gemiyle dünyanın en büyük okyanusunu geçerek nüfusun en fazla olduğu kıtaya ulaşmak istemektedir.
Buna göre Emine’nin sırasıyla aşağıda verilen hangi okyanus ve kıtadan geçmesi
gerekmektedir?

Cevap: A→ Büyük Okyanus – Asya kıtası


7. Toprağın verimli olduğu yerlerde tarım, bir ekonomik faaliyet olarak yapılmaktadır. Bu yerlerin çevresinde ise nüfus genellikle fazladır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu yerlere örnektir?

Cevap:  B→ Erzurum Platosu ve çevresi


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 125 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

8. Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus sayımlarının amaçlarından birisi değildir?
Cevap: D→ İnsanların temel ihtiyaçlarını tespit etmek


9. Aşağıda verilenlerden hangisine kutup iklimi bölgesinde rastlamak mümkün değildir?
Cevap: C→ Kahve ağacı


10. Türkiye’nin mutlak konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: C→ 36°-42° Kuzey Paralelleri ile 26°-45° Doğu Meridyenleri arasında bulunmaktadır.

Sonraki Ödev:  Uygurların Kültürel Özellikleri Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

11. Ülkemizin sadece mutlak konumunu bilen bir öğrenci aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşamaz?
Cevap: D→ Ülkemiz, zengin yer altı ve yer üstü kayhaklarına sahiptir.


12. -Muson ikliminin görüldüğü yerler yaz mevsiminde bol yağış alır. Bu durum pirinç tarımın yapılmasını kolaylaştırdığı gibi sel felaketlerinin yaşanmasına da sebep olur.
-Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde orman bitki örtüsü hâkimdir. İnsanlar orman ürünlerinden yararlanarak ahşap evler yaparlar.
-Kutup ikliminin görüldüğü yerlerde tarım yapılamadığı için insanlar balıkçılık ve avcılık yaparak geçimlerini sağlarlar.
Bu bilgilere göre ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A→ İklim özellikleri insanların günlük yaşamları üzerinde etkilidir.


I Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Ülkemizi jeopolitik açıdan dünya üzerinde önemli hâle getiren göreceli konum özelliklerini ifade ediniz
Cevap:

 1. Ülkemizin 3 tarafının denizler il çevrili olması
 2. Ülkemizde 4 mevsim birden yaşanması
 3. Tarıma elverişli bir toprağın olması

2. Aynı gün ve aynı saatte yapılan sıcaklık ölçümlerinde Antalya’nın Erzurum’a göre daha sıcak olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun sebeplerini açıklayınız.
Cevap: Ekvatora yakın olan iller  daha sıcak olur. Antalya’nın sıcaklığı Erzurum’a göre daha çok yüksektir. Erzurum’un yükseltisi daha fazla olduğu için Antalya’ya göre daha soğuktur.


3. Ülkemizin temel beşerî coğrafya özelliklerinin neler olduğunu belirtiniz.
Cevap:   Sanayileşme, tarım, yer altı kaynakları, turizm ve ulaşım


4. Muson ikliminin görüldüğü yerde bulunan insanların yaşantılarının nasıl etkilendiğini açıklayınız.
Cevap: Yağmur ve rüzgarın fazla olmasından kaynaklı su baskınları ortaya çıkar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap