Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 22:22 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173-174-175-176-180. Cevapları Anadol Yayıncılık

Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı Cevapları

5. Ünite Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 173-174-175-176-177-178-179-180.Sayfa Anadol Yayıncılık

Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 173 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

Hazırlık Çalışması

Kaynakları bilinçsizce kullanmanın canlı yaşamına zararları neler olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Suların git gide azalması hem bizlerin hem de diğer canlıların yaşamlarını riske atmaktadır. Bilinçsizce tükettiğimiz kaynakları ileriki yaşamda tükenmesi ile karşılaşacağız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 174 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

Düşünelim Tartışalım

Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Başakşehir Belediyesinin atık yağ toplama kampanyası başlatmasının amacı
nedir?

Cevap: Kirli yağların doğaya karışıp canlılara zarar vermesini önlemek amacıyla böyle bir kampanya başlatmışlardır.

Atık yağların çevreye ve canlı yaşamına zararları nelerdir?
Cevap: Suları kirletir ve denize dökülen bu sular orada yaşayan canlıların ölümüne sebep olur.

Sonraki Ödev:  Toprak, Su ve Hava Kirliliğinin Canlı Yaşamındaki Olumsuz Etkilerinin Neler Olduğunu Tartışınız.

Yaşadığınız yerleşim birimindeki belediye hangi atık maddeleri toplamaktadır?
Bu konuda bilgi edininiz.

Cevap: Plastikler ve kıyafet kampanyası yapmaktadır. Şehrin belli noktalarına konteynır yerleştirerek kullanılamayan eşyaların bu konteynıra atılmasını sağlamıştır. Aynı şekilde plastik ürünlerin çevreye atılmasını önlemek için geri dönüşüm kutuları bırakılmıştır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 175 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

Görseli Yorumlayalım

Aşağıda İzmir Büyükşehir Belediyesinin suyun tüketimiyle ilgili bir afişi verilmiştir. Bu afişteki görselden çıkardığınız düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Suyun bilinçsiz tüketimi azalmasına ve gelecekte su sıkıntısı çekeceğimize dair sorunu anlatan bir afiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 176 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

Düşünelim Tartışalım

Tüm canlıların yaşamını devam ettirmesinde önemli bir rolü olan toprağı bilinçli kullanıyor muyuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Hayır kullanmıyoruz. Toprakta tek bizler değil diğer canlılarda yaşamaktadır. Aynı zaman da bu canlılar sayesinde bizler varlığımızı devam ettiriyoruz. bilinçli kullanmaya gelince bizler bu toprakları kirletiyor ve canlıların yaşamına tek tek sona ermesine sebep oluyoruz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 180 Sayfa Cevapları Anadol Yayınları

Düşünelim Tartışalım

Günümüzde enerji üretiminde kullanılan kaynakların genel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu özelliklere göre enerji kaynaklarının canlı yaşamı üzerinde nasıl bir etki yaptığını düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Enerji kaynakları tabloda gösterildiği gibi ikiye ayrılır. Bizler için sağlığımıza kötü etki etmeyen kaynaklar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Ülke ekonomisini ,ilgilendiren kaynaklar ise yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar tükendiği zaman dışa bağımlılık artar ve ülke ekonomisi sarsılır. Yenilenebilir enerji kaynakları ise bilinçsiz bir şekilde kullanıldığı zaman canlı yaşamını tehdit eder.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105-108-110-111. Cevapları Anadol Yayıncılık

Sıra Sizde

Aşağıda verilen kaynakların bilinçsizce kullanılmasının canlı yaşamına etkilerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

Su: Su kaynağının bitmesi demek canlı yaşamının sona ermesi demektir. Bizim temel ihtiyacımız olan su kaynağı canlılar için çok önemlidir.
Toprak: Toprak biz canlılara besin sağlayan bir kaynaktır. Bu kaynağı bilinçsiz kullandığımız zaman besin ihtiyacımızı giderecek toprak bulamayacağız.
Orman: Ormanlar bizlere oksijen sağlayan kaynaktır. Canlı yaşamını devam ettirebilmesi için çok önemlidir. Ağaçların kesimini önlemeli ve oksijenimizi kaybettirmelerine izin vermemeliyiz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap