Anasayfa
30 Mart 2021, 17:03
Mehmet
Yönetici
Konu Sayısı: 1071

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 204-205-206-207 Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 204-205-206-207 Cevapları MEB Yayınları KARAR ALMA SÜRECİNDE BEN DE VARIM

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları MEB Yayınları

Sizi ilgilendiren bir konuyla ilgili düşünceniz alınmadığında neler hissedersiniz? Söyleyiniz.

Cevap: Sinirlenirim ve gidip o konuyla alakalı olan kişilerle iletişime geçerim. Çünkü konu beni de ilgilendiriyorsa bana da soru sorup fikrimi almaları gerekmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları MEB Yayınları

Seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yönetime katılma süreci açısından önemini
açıklayınız.

Cevap: Seçim zamanında her yerden katılan insan sayısı arttıkça görüşlerde farklılaşır. Görüşler farklılaştıkça insanlar iyi olanı seçmeye çalışır. Bu yüzden her kesimin katılması önemlidir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları MEB Yayınları

Bir sivil toplum kuruluşu olan ÇEVKO vakfının tiyatro oyunu, çevre duyarlılığı açısından
etkili olmuş mudur? Bu tür faaliyetlerin yapılabilmesi için sivil toplum kuruluşlarına nasıl katkıda
bulunabiliriz? Açıklayınız.

Cevap: Evet etkili olmuştur. İnsanlara yapması gerekenleri görsel bir şölenle göstererek ilgilerini oraya çekmişlerdir. Bu da uygulamanın daha çok artacağı ve bu gibi etkinliklerin daha çok olması gerektiğini gözler önüne sermiştir. Bu gibi toplum kuruluşlarına bizlerde destek vererek seslerini daha çok duyurmaya yardımcı olabiliriz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki haber metninden yola çıkarak, yönetimin karar alma sürecinde sosyal medyanın
etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:  Sosyal medya sayesinde insanlar sesini daha çabuk ve daha iyi bir şekilde duyurabilirler. Bu sayede hizmet daha çabuk ve güzel olur.

Eski Kitap Sayfaları

Haklarımın Bilincindeyim

Sayfa 206

HAKLARIMIN BİLİNCİNDEYİM

 • Temel haklarımız ve özgürlüklerimiz olmasaydı hayatımızda neler değişirdi?

Cevap : Temel hak ve özgürlüklerimiz hayatımızı kolaylaştıran ve güvence altına alan en temel unsurlardır. Temel haklarımız ve özgürlüklerimiz olmasaydı hayatımız zor olurdu ve bir çok hakkımız olmazdı.

– Sıra Sizde: Temel haklarımızın ve özgürlüklerimizin verildiği aşağıdaki diyagramda boş bırakılan yerleri örneklere uygun bir şekilde doldurunuz.

 • Konut dokunulmazlığı
 • Kişi Dokunulmazlığı
 • Eğitim ve Öğrenim Hakkı
 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
 • Yaşama Hakkı
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Yaşama Hakkı
 • Haberleşme Özgürlüğü
 • Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

 

 • Sıra Sizde: Anayasa’da belirtilen temel hak ve hürriyetlerin niteliğini yazınız.

Cevap : Anayasada belirtilen en temek hak ve hürriyetimiz yaşama, sağlık ve eğitim haklarımızdır.


Sayfa 207

Sıra Sizde: Aşağıda kişinin hakları ve ödevleri ile ilgili bazı anayasa maddeleri verilmiştir. Bu maddeleri okuyarak yanlarında verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Cevaplar :

Bu …..madde ile yaşama, maddi ve manevi….. gibi haklarımız Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.

Bu maddeye göre kimse benim evimi, aile yaşantımı iznim olmadan …..dokunulamaz….. Bu madde ile …..özel hayat….. Anayasal güvence altındadır.

Bu maddeye göre yetkili kişinin yazılı emri olmadıkça kimse benim evime …..dokunamaz….. Bu madde ile …..konut edinme….. hakkım Anayasal güvence altına alınmıştır


Sayfa 208 Cevapları

Bu madde ile Anayasa’da belirtilen şartlar dışında kimse benim …..haberleşme….. özgürlüğümü kısıtlayamaz. …..Haberleşme….. Anayasal güvence altındadır.

Bu maddeye göre hepimizin …..sağlıklı ve dengeli….. bir çevrede yaşama hakkı vardır. Aynı zamanda çevreyi …..korumak….. hepimizin sorumluluğudur.


Sayfa 209 Cevapları

Sıra Sizde: Aşağıda siyasi haklar ve ödevler ile ilgili bazı anayasa maddeleri verilmiştir. Bu maddeleri okuyarak yanlarında verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Bu madde ile şartları tutan vatandaşlar …..seçme ve seçilme…..hakkına sahiptir. Bu hakkımız …..yasal….. güvence altındadır.

Kanunlara uymak, seçimlerde oy kullanmak …..askerlik yapmak….. ve …..vergi vermek….. vatandaşlık görevlerimizdendir.

Bu madde ile …..dilekçe….. hakkımız Anayasal güvence altına alınmıştır.

Sıra Sizde: Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

1. Eve girenler sırasıyla Anayasal güvence altında olan hangi temel hakları ihlal etmişlerdir?

Cevap : Eve girenler özel mülke izinsiz ve gizli girmek ve özel hayatın gizliliği kanunu aykırı olarak hareket etmişlerdir.

2. Size göre ev sahibi daha sonra ne yapmalıdır? Neden?

Cevap : Ev sahibi hemen 155 i arayarak güvenlik güçlerine haber vermeli ve kanunlara aykırı hareket eden kişiden şikayetçi olmalıdır.

Her insanın hakları vardır. Ancak öyle zamanlar oluyor ki bu hakların birçoğunda birçok insan yararlanamıyor. Özellikle çocuklar hakları kısıtlanan en masum insanlardır.

Eski Kitap Sayfaları

Sayfa 200 Cevapları

HAYATIN İÇİNDE DEMOKRASİ

 • İnsanların bir arada yaşamasını kolaylaştıran unsurlar neler olabilir?

Cevap : İnsanların bir arada yaşamasını kolaylaştıran en önemli unsur saygıdır. İnsanların bir birine saygı göstermediği bir toplumda insanlar bir arada yaşarken çok sorun yaşar.  Bir diğer önemli unsur ise kanunlardır. Kanunlar biz halkın huzur ve rahat bir yaşam sürmesi için var olan en önemli unsurdur.

 • Sizin de aile üyelerinizle ya da sınıf arkadaşlarınızla zaman zaman farklı düşündüğünüz konular oluyor mu? Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Tartışınız.

Cevap : Evet oluyor. Okulda ,Beden eğitimi dersinde bazı arkadaşlarım basketbol oynamak isterken bazıları futbol oynamak istiyor. Kendi aramızda oy birliği ile ne oynayacağımıza karar veriyoruz ve kimsenin gönlü kalmadan olayı çözüyoruz.

 • 1) Demokratik bir toplumda insanların birbirlerinin farklı fikirlerine ya da düşüncelerine yaklaşımları nasıl olmalıdır? Tartışınız.

Cevap : Demokratik bir toplumda insanların birbirlerinin farklı fikirlerine ya da düşüncelerine her zaman saygılı olması gerekmektedir. Çünkü ülkemiz demokrasi ile yönetilen özgür bir ülkedir. Herkes herkesin düşüncesine ve görüşüne saygı göstermelidir.

 • 2) Bir toplumda insanların farklı düşüncelere sahip olması o topluma nasıl bir zenginlik katar? Tartışınız.

Cevap : Bir toplumda farklı düşünceler her zaman zenginliktir. Çünkü farklı görüşler farklı bilgi ve kültür içerir. İnsanların bunları bir birlerine saygı çerçevesinde anlatması kültürel olarak bireylere olumlu yansır.


Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları

 • Sıra Sizde: Aşağıdaki görsellerdeki olumlu davranışlar nelerdir? Demokratik toplum anlayışı ile nasıl ilişkilendirilebilir? Yazınız.

Saygı ve sevgi

Cevap : Görsellerde insanlar bir birlerinin sıralarına saygı duyuyor ve kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor. Sağda ki görselde ise Araçların yaya geçidinden geçen bir yayaya yol verdiğini ve saygılı bir şoför olduğunu görüyoruz.


Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları

Sıra Sizde: Aşağıda verilen boşluklara toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini içeren sözcük ya da cümleler yazınız.

 • Eşitlik
 • Adalet
 • Düşünce özgürlüğü
 • İnsanlar kurallara uymalıdır
 • İnsanlar bir birlerine saygı göstermelidir.
 • Özgürlük

Sayfa 205 Cevapları

Sıra Sizde: 15 Temmuz darbe girişiminin sonuçlarını aşağıda verilen boşluğa yazınız.

Cevap : 15 Temmuz darbe girişimini sadece millet ve demokrasi kazanmıştır. Hain terör örgütü mensuplarını halkın ve güvenlik güçlerimizin çabaları ile mağlup ederek tüm dünyaya milletimizin gücünü bir kez daha gösterdik.


Sıra Sizde: Aşağıdaki tabloda demokrasiye ilişkin görüşler verilmiştir. Bu görüşlere katılıp katılmamanızın nedenini tabloya yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları

Sıra Sizde:Aşağıda verilen görselin size düşündürdüklerini yazınız.

Cevap : Görselde insanların bayrakları için mücadele ettiklerini görüyorum.

Bireylerin bir arada yaşamasını sağlayan en önemli unsurlardan biri saygıdır.Ama saygının olmadığı yerde ise kanunlar bu haklarımızı korur.Tüm bireyler kanunlara uymalıdır.

Linkedin'de Paylaş

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.