Anasayfa Kitap Cevapları
6 Şubat 2024, 21:46 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128-129 Cevapları MEB Yayınları

3. Tema Sonu Değerlendirme Soruları Osmancık Metni Cevapları

4. TEMA Erdemler: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128-129. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları

(1, 2, 3 ve 4. soruları Osmancık metnine göre yanıtlayınız.)

1. Ede Balı Osmancık’a niçin öğüt vermektedir?
Cevap: Devleti ve milleti huzur içinde yaşatabilmesi için öğüt vermektedir.

2. Ede Balı, Osmancık’ın hangi erdemlere sahip olmasını istiyor?
Cevap: uysallık, gönül alma, bağışlama, adaletli olması gibi erdemlere sahip olmasını istiyor.

3. Osmancık’ın yükü neden ağır ve işi çetindir?
Cevap: Milletin lideri olduğu için yükü ağır ve işi çetindir.

4. ”Haktan, adaletten, merhametten, azimden garip komasın. ” sözünü açıklayınız.
Cevap: Hak, adalet, merhamet bir kişinin doğru yolda olmasını sağlar. Bu söz kişinin bu yoldan çıkmaması gerektiğini anlatmaktadır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 119-123-124-125-126-127-128-129. Cevapları ANKA Yayınevi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
Cevap: B
A) Dostun attığı taş baş yarmaz.
B) Dost başa düşman ayağa bakar.
C) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
D) Dost acı söyler.


6. Aşağıda verilen cümleleri anlamlarına uygun olarak parantez içinde verilen deyimlerle tamamlayınız.
(ateş püskürmek, çamura yatmak, gözden kaçırmak, huzur bulmak, el bebek gül bebek)

Cevap:
• Ödevimi kontrol ederken bazı hataları gözden kaçırdım.
• Çocuk çok nazlıydı, el bebek gül bebek yetiştirildiği belliydi.
• Kadın o kadar öfkeliydi ki âdeta ateş püskürüyordu
• Bu küçük kasabaya yerleştikten sonra huzur buldum
• Adam borcunu ödemiyor, türlü bahanelerle çamura yatıyordu


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
Cevap: D
A) Komşunun dükkânı yeni açıldı.
B) Halkının durumunu merak ediyordu.
C) Padişahın ağzından şu cümleler döküldü.
D) Kumaş dükkânının sahibi padişahı tanımadı.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-202-203-204-205 Cevapları MEB Yayınları

8. Aşağıda verilen isim tamlamalarının çeşidini bularak parantez içindeki boşluklara yazınız.
Cevap:
• kurul üyeleri (belirtisiz isim tamlaması)
• babamın arabasının lastiği (zincirleme isim tamlaması)
• kedinin tüyleri (belirtili isim tamlaması )
• kaldırım taşı (belirtisiz isim tamlaması)
• Çanakkale Savaşı’nın destanı (zincirleme isim tamlaması)
• çiçeğin kokusu (belirtili isim tamlaması)


9. “Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar.“ atasözünde aşağıdaki erdemlerden hangisi vurgulanmaktadır?
Cevap: D
A) Yardımseverlik
B) Cömertlik
C) Dürüstlük
D) Alçak gönüllülük

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap