Anasayfa Kitap Cevapları
14 Şubat 2024, 22:00 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184-186-187-188-189. Cevapları ANKA Yayınevi

Ormanlarımız Metni Cevapları

6. TEMA: Doğa ve Evren: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184-185-186-187-188-189. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları ANKA Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Daha önce hiç ağaç diktiniz mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet daha önce bir fidan diktim ve onun bakımını yapıyorum.

2. Ormanlar bizim için neden önemlidir?
Cevap: Ormanlar yani ağaçlar bizlerin hem beslenme hem de oksijen ihtiyacını karşılamaktadır.

3. Orman alanlarını genişletmek için neler yapmalıyız?
Cevap: Orman alanlarını genişletmek için ağaç dikimi yapmalı bakımlarını yerine getirmeliyiz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki anlamını bilemediğiniz kelimeleri yazınız. Anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.
Cevap:

Safha
Tahminim: Yenilik
Kelime Anlamı: Evre

Erozyon
Tahminim: Doğal afet
Kelime Anlamı: Su ve rüzgar ile toprağın taşınmasına denir.

Moloz
Tahminim: Taş
Kelime Anlamı:  Taş kırıntıları, topraktan ve kireçten oluşan döküntü.

Radyasyon
Tahminim: Enerji aktarımı
Kelime Anlamı: Ortamda taşınan enerji


2. Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerden aynı kavram alanına girenleri gruplandırınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız
Cevap:

1.grup: Tohum, çiçek,  kozalak, kum, taş.
2.grup: Erozyon, yangın, deprem, sel.

  • Tohumu ekerek yeşillenmesini bekledi
  • Çiçeklerden gelen koku adeta beni büyüledi
  • Dedem kozalakla sobayı yaktı
  • Kumla oynayan çocuklar kahkaha atmaya başladılar
  • Taşların arasında çıkan çiçek umut verdi.
  • Erozyon sonucu birçok şehir yerle bir oldu
  • Yangın rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü.
  • Deprem sonucunda birçok yıkım meydana geldi
  • Metroloji sel uyarısı verdi.
Sonraki Ödev:  15 Temmuz Şehitlerinden Birinin Yaşam Öyküsünü Araştırınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları ANKA Yayınevi

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metnin konusu nedir?
Cevap: Ormanın canlı yaşamı için önemi.

2. Ormanlardan hangi şekilde yararlanmaktayız?
Cevap: Ormanlar, eski zamanlarda barınma yeri, odun olarak kullanılmaktayken ormanı tanıdıkça eğlence yeri, beslenme  gibi alanlarda yararlanılmaktadır.

3. Ormanlar hangi doğal afetleri önler?
Cevap:  Kuraklık, erozyon, toprak ve kar savrulmalarını, sel ve toprak kaymalarını önler.

4. “Ormanlar toprak, su ve havanın sigortasıdır.” cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Bu cümle ile anlatılmak istenen ormanlar çevredeki temizliği sağlar. Ormanların azalması çevre kirliliğinin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

5. Ormanların iklim üzerindeki etkileri nelerdir?
Cevap:  Ormanlar soğuk ve sıcak hava arasında dengeyi sağlar.

6. Ormanların varlığı, insanların ruh sağlığı açısından neden büyük önem taşır?
Cevap: Ormanlar sakinlik olan sesten uzak yerlerdir. Bundan dolayı ruh sağlığına iyi gelecek şekilde büyük önem taşımaktadır.

7. Orman yangınlarını önlemek için neler yapılabilir?
Cevap: Orman yangınlarını önlemek için ilk olarak insanların bilinçlendirilmeleri gerekir. Daha sonra piknik alanlarında ateşimizi kontrollü yapmalıyız. Yerlerde cam şişeler bırakmamalıyız.

8. Metnin ana düşüncesi nedir?
Cevap: Ormanlarımızı korumalıyız.

9. Metinden öğrendiklerinizi kısaca yazınız.
Cevap: Ormanlar bizlerin hayatında büyük bir öneme sahiptir. Canlıların barınması, beslenmesi ve yaşamı ormanlara bağlıdır. Ormanlar bu nedenle korumamız gerekir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları ANKA Yayınevi

4. Etkinlik

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları ANKA Yayınevi

Resimde görülen doğa olayı nedir? Okuduğunuz metinden yararlanarak cevaplayınız ve önlemek için neler yapabilirsiniz yazınız.
Cevap: Resimde verilen doğa olayı erozyondur. Erozyon Yağmur ve rüzgar ile toprağın başka bir yere taşınması olayıdır. Erozyonu önlemek için ormanların arttırılması gerekir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-105-106-107-108-109. Cevapları ANKA Yayınevi

5. Etkinlik

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları ANKA Yayınevi

Yukarıdaki afişi inceleyip vermek istediği iletiyi düşününüz ve açıklayınız. Daha sonra gruplara ayrılarak “Doğanın korunması” temalı afişler tasarlayınız. Tasarımınız bittikten sonra afişinizi “Çok geç olmadan.” afişiyle karşılaştırarak farklılıklarını belirtiniz. Afişlerinizi öğretmeninizin yönlendirmesiyle okul panonuzda sergileyerek ormanların öneminin kavranmasına yönelik farkındalık oluşturunuz.
Cevap:  Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, kuraklık ormanların azalmasına ve git gide yok olmasına neden olmaktadır. Bunun önüne geçmemiz gerekir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları ANKA Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları ANKA Yayınevi

6. Etkinlik

Ülkemizde ormanların dağılımını gösteren haritayı inceleyiniz. Haritadan edindiğiniz bilgileri yorumlayarak aşağıya yazınız. Yazınızı, yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek oluşturunuz. Metninizi arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: Ülkemizin orman dağılımı batı kesimlerinde daha sıktır, doğu kesimlerinde daha seyrektir. Bunun en önemli sebebi suya yakınlıktır. Ülkemizde suya yakın kesimlerde ormanların sıklığı daha fazladır ancak içlere doğru girdikçe, denizden uzaklaştıkça ormanlar azalmaya başlar.


Sonraki Metne Hazırlık

Doğadaki çeşitli ağaçlardan topladığınız yaprakları bir resim kâğıdına yapıştırınız. Bu yaprakların ait olduğu ağaçların adlarını yaprakların altlarına yazınız. Ağaçlardan biri hakkında araştırma yapınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları ANKA Yayınevi

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap