Anasayfa Kitap Cevapları
6 Şubat 2024, 21:14 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33 Cevapları MEB Yayınları

Mutlu Prens Dinleme İzleme Metni Cevapları

1. TEMA DUYGULAR: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hangi durumlarda mutlu oluyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ben ailem ile oturup sohbet ettiğim zaman, gezdiğimiz zaman, sevdiğim oyunları oynadığım zaman mutlu oluyorum.


2. Sizce mutlu olabilmek için nelere sahip olmak gerekir
Cevap: Bence mutlu olabilmek için yaşadığımız hayatta olumsuz bir şey düşünmememiz aynı zaman da olumsuzluk ile karşılaştığımız zaman iyi olma ihtimalini düşünüp ona göre hareket edebiliriz.


3. Mutluluk ile ilgili bulduğunuz özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

  •  Mutluluğun tedavi edemediği bir şeye hiçbir ilaç çare olamaz.
  • Mutluluk, her şeyin muazzam bir garip rüya olduğunu fark etmeye bağlıdır.
  • Mutluluk bir alegori, mutsuzluk ise hikayedir

1.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri not alınız. Daha sonra not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları


2.ETKİNLİK

1. Mutlu Prens heykeline herkesin hayran olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Herkesin hayran olmasının sebebi şehrin en yüksek yerine heykel dikilmiştir. Dikilen heykelin gözleri yakuttan, kılıcının tokası safirdenmiş. Heykel tamamen altından yaptırılmıştır. Bu yüzden herkes hayran kalmaktadır.


2. Küçük Kırlangıç’ın konaklamak için Mutlu Prens heykelini seçme nedeni nedir?
Cevap: Hava soğuk olduğu için Prensin ayak ucunda kalırsa üşümeyeceğini düşünmüştür.

Sonraki Ödev:  Okulunuzun Spor Faaliyetlerindeki Başarıları İle İlgili Gerçek Veya Kurgusal Bir Haber Metni Yazınız

3. İnsan hayatı sürerken mutlu olduğunu söyleyen Mutlu Prens artık neden mutlu değildir? Açıklayınız
Cevap: Çünkü yaşadığı sarayda hiçbir sıkıntı çekmemiş ve zevk içinde büyümüştür. Heykelinin dikildiği yer şehrin her yerini görmekte ve insanların ne kadar sıkıntı, yokluk çektiğini de görmüştür. Bu yüzden Mutlu Prens artık mutlu değildir.


4. Mutlu Prens, Kırlangıç’ın kendisiyle kalmasını niçin istiyor?
Cevap: Küçük hasta bir çocuğa bakan annenin yoksul olduğunu bu gece onları ziyaret edip yakut götürmesini istiyor.


5. Mutlu Prens mutsuzluğunu yenmek için neler yapmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Şehrinde olan yoksul insanlara kırlangıç yardımı ile yardım etmeye çalışmaktadır.


6. Siz Mutlu Prens’in yerinde olsaydınız kimleri mutlu etmek isterdiniz? Niçin?
Cevap: Ben Mutlu Prensin yerinde olsaydım çocukları mutlu etmek isterdim. Çünkü çocuklar mutlu olmalı ki büyünce hayattan bir beklentileri olmalı.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

3.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.
Cevap:  Mutlu Prens sarayının içinde çok mutlu bir hayat geçirmiş. Şehrin sıkıntılarından uzak olmak için surları yükseltip hayatına devam etmiş. Öldüğü zaman onu çok seven halkı şehrin en yüksek yerine altından heykelini diktirmişler. Mutlu Prens heykeli buraya dikildikten sonra artık mutsuz bir prense dönüşmüştür. Bir gece kırlangıç ısınmak için mutlu prensin ayağının yanına konar. Mutlu Prensi ağlarken görünce sen mutlu prenssin neden ağlıyorsun diye sorar. Mutlu prens “Ben hayatımız zevk ile geçirdim. Öldükten sonra heykelimi buraya diktiler. şehrimdeki insanların ne kadar sıkıntı, yokluk çektiklerini gördüm. Bu yüzden mutlu değilim” der. Mutlu prens kırlangıçtan yardım ister ve hasta olan çocuğun evine gidip yakut bırakmasını ister. Kırlangıç kabul eder ve yakutu götürür.


4.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne farklı başlıklar bulunuz
Cevap:

  1. Mutlu Prens ve Kırlangıç
  2. Mutlu Prensin Hüznü
Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 36-38-39-40-41-42-43-44. Cevapları ANKA Yayınevi

5.ETKİNLİK

Mutlu Prens ile Kırlangıç arasında geçen konuşmaları sınıfta canlandırınız.
Cevap: Bu kısmı sınıfınızda yapınız.


6.ETKİNLİK

Gerçek mutluluğun yardımlaşmaktan, muhtaç insanlara yardım etmekten geçtiğini vurgulayan bir şiir yazınız. Şiirinizi sınıf panosunda sergileyiniz.
Cevap:

Yardım Eli

Yardımlaşmalıdır insan
Birlik olmak için
Mutlu etmeli herkesi
Bir yardım eli

Bizler bilmeliyiz
Daima yardım etmeliyiz
Bizlerin yardım eli
Mutlu eder herkesi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki görseller metnin hangi bölümlerini anlatmaktadır?
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

8.ETKİNLİK

Dinlediğiniz hikâyenin devamında Mutlu Prens, tiyatro oyunu yazan fakir delikanlıya yardım edecektir. Sizce delikanlının sorununu Mutlu Prens nasıl çözecektir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: mutlu Prens o delikanlıya yardım için değerli olan kısmından göndererek delikanlının üşümesini önleyecek eşyaları almak için yardım etmiş olacaktır.


9.ETKİNLİK

Serim ve düğüm bölümünü dinlediğiniz Mutlu Prens’in çözüm bölümünde Mutlu
Prens ve Kırlangıç’ın başına neler gelmiş olabilir? Hayal gücünüzü kullanarak hikâyenin çözüm bölümünü yazınız.

Cevap: Mutlu Prens ve kırlangıç insanlara yardım etmekten heykel tamamen harap olmuş duruma gelmiştir. Kırlangıç bir süre sonra ölür. Mutlu prensin heykeli de bozulur. O şehrin yeni prensi heykeli oradan kaldırttırır. Mutlu Prens birazda olsa bu insanlara yardım ettiğine sevinir. Kırlangıç ise böyle bir iyiliklerde bulunduğu için sevinerek ölür.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Kurtuluş Savaşı” konulu duvar gazetesi oluşturmak amacıyla görseller toplayınız. Topladığınız görselleri sınıfa getiriniz.
Cevap: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap