Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 13:17 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 36-38-39-40-41-42-43-44. Cevapları ANKA Yayınevi

Mehmet’in Merhameti Metni Cevapları

2. TEMA Milli Mücadele ve Atatürk: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları ANKA Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Çanakkale Savaşları ile ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap: Çanakkale Savaşı I. Dünya Savaşı sırasında yapılan bir savaştır. Gelibolu yarımadasında kara ve deniz savaşıdır.

2. Birlik ve beraberlik denilince ulus tarihimizde hangi olaylar aklınıza gelmektedir?
Cevap: Birlik ve beraberlik denilince aklıma Milli Mücadele dönemi, Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz zamanları aklıma gelmektedir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları ANKA Yayınevi


2. Etkinlik

a. Aşağıda, metinde kullanılan bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bu anlamlardan yola çıkarak bulmacayı çözünüz. Öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları ANKA Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları ANKA Yayınevi

b. Aşağıdaki cümlelerde “siper” sözcüğünün kazandığı anlamları belirleyerek yazınız
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları ANKA Yayınevi


3. Etkinlik

Aşağıdaki boşlukları metne göre doldurunuz
Cevap:

Metnin Konusu: Mehmet adlı Türk askerinin İngiliz Teğmeni kurtarışı
Metnin Yazılış Amacı: Savaş anında bile Türk askerinin merhameti anlatılmak istenmiştir.
Metnin Türü: Hikaye


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları ANKA Yayınevi

4. Etkinlik

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Şiddetli siper savaşları kimler arasında yaşanmaktaydı? Türkler ne istiyordu?
Cevap: İngilizler ve Türkler arasında yaşanan savaştır. Türklerin isteği kimsenin eziyet çekmeden mertçe savaşabilmesidir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 218-219-220-221-222. Cevapları ANKA Yayınevi

2. Mehmet, neden beyaz bayrak sallamaya başladı? Karşı taraf nasıl bir tepki verdi?
Cevap: İngiliz Teğmeni düşman birliklerine götürmek için beyaz bayrak sallamıştır. Karşı taraf direk ateş etmiş ve mendile birkaç mermi isabete etmiştir.

3. Mehmet’in yaralı İngiliz askerini almak için siperden çıkması hangi özelliğinin göstergesidir?
Cevap: Mehmet’in yaralı İngiliz askerini almak için siperden çıkması onun merhametli ve mert biri olduğunu gösterir.

4. Hikâyede duygu belirten ifadelerin altlarını çiziniz.
Cevap:

”Öyle deme Hüseyin, çok acı çekiyor. Artık dayanamayacağım.”
”Yahu, feryat ediyor baksana! Yarası çok mu ağır acaba, dedi çaresizlik içinde.”

5. Acı çeken birine karşı hissettiğiniz duygunun adı nedir? Bu duyguyu hissetseydiniz hangi olay ya da durum karşısında hissettiğinizi arkadaşlarınıza anlatınız
Cevap: Acı çeken birine karşı hissettiğim duygu merhamettir. Zor durumda olan, yardıma ihtiyacı olan birini gördüğüm zaman bu duyguyu hissediyorum.

6. Bir Türk askerinin savaşta düşmanına acıması ve ona yardım etmesi size neler düşündürdü?
Cevap: Türklerin merhametli olduğunu ve ne olursa olsun karşısındaki insana her zaman yardım etmek istediğini düşünüyorum.


5. Etkinlik

Alttaki fotoğrafların her birinin vermek istediği iletileri düşününüz. Her bir fotoğrafla ilgili üç arkadaşınızı birbirlerinin düşüncelerinin devamı olacak nitelikte konuşturunuz. Konuşmalar sonunda vardığınız genel yargıyı fotoğrafın numarasının yazılı olduğu bölüme yazınız
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları ANKA Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 41-42 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

Çanakkale Savaşları dünyanın en çetin savaşlarından biri olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu çetin savaşın geçtiği topraklar hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Aşağıdaki yazıyı okuyunuz ve ilgili soruları cevaplayınız.
Cevap: Çanakkale Savaşı Gelibolu Yarımadasında geçen deniz ve kara savaşıdır.


1. “Çanakkale Geçilmez” metninin türünü gerekçeleriyle birlikte yazınız
Cevap: Çanakkale’de gidilecek yerler hakkında bilgiler verildiği için gezi yazısı türünde yazılmıştır.

2. Okuduğunuz metinde adı geçen yerlerden hangilerini yukarıdaki haritada belirgin olarak görmektesiniz? Yazınız
Cevap: Metinde verilen her yer haritada görülmektedir.

3. Haritaya bakarak en çok görmek istediğiniz yerleri yazınız.
Cevap: En çok görmek istediğim yerler Çimenlik Kalesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Şehitler Anıtı’nı görmek istiyorum.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-194-195-197 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları ANKA Yayınevi

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin öznel, hangilerinin nesnel olduğunu belirleyerek işaretleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları ANKA Yayınevi


8. Etkinlik

İyelik ekleri eklendikleri kelimelere sahiplik anlamı kazandıran eklerdir. Bu ekler, isimlere eklenir. Aşağıdaki cümlelerden iyelik eki kullanılmayanların önlerindeki kutucukları işaretleyiniz. Diğer cümlelerdeki iyelik eki almış kelimeleri bulup örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları ANKA Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları ANKA Yayınevi

9. Etkinlik

a. Sadece şefkat iyileştiricidir. Çünkü insanın içindeki tüm hastalıklar sevgi eksikliğinden kaynaklanır
Yukarıdaki sözün çağrıştırdığı kavramları aşağıdaki kavram havuzuna yazınız

Cevap: Sevgi, şefkat, iyilik, ilaç


b. Etkinliğin a bölümünde oluşturduğunuz kavram havuzundan seçeceğiniz kelimelerle bilgilendirici bir metin oluşturunuz.
Metninizi oluşturmadan önce konusunu ve ana düşüncesini belirleyip yazınız.

Cevap: İyiliğin insanlardaki etkisi


c. Metninizin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde nelere değineceğinizi aşağıdaki bölüme yazınız.
Cevap:

Giriş: İyilik nedir?
Gelişme: İyiliğin toplumdaki yeri
Sonuç: İyilikte bulunmamız gerekir.


d. Taslağını hazırladığınız metni defterinize yazınız. Yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

İyiliğin Güzelliği

İyilik, insanlar arasında bir bağ kurar ve toplumu güçlendirir.  İyilik, sevgi, anlayış ve empatiyle dolu bir kalple gerçekleştirildiğinde daha da etkilidir.

İyilik aynı zamanda toplumsal değişimi tetikleyen bir güçtür. İnsanlar arasındaki bağları güçlendirirken aynı zamanda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için harekete geçmemizi sağlar. İyilik, sosyal sorunların çözümünde önemli bir rol oynar ve adalet, eşitlik ve insan hakları gibi değerleri destekler. Toplumda yaygınlaşan iyilik hareketleri, büyük dönüşümler yaratma potansiyeline sahiptir.

Sonuç olarak, iyilik hayatımızda büyük bir fark yaratır. Küçük eylemler bile kalpleri ışığa boğabilir, insanları birbirine bağlayabilir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir. İyiliğin izleri, sadece bize değil, gelecek kuşaklara da ilham verir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap