Anasayfa Kitap Cevapları
6 Şubat 2024, 21:15 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43 Cevapları MEB Yayınları

Bu Vatan Kimin? Metni Cevapları

2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 40, 41, 42, 43. Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

Kurtuluş Savaşı ile ilgili getirdiğiniz görselleri kullanarak bir duvar gazetesi oluşturunuz.

Metni türün özelliklerine uygun olarak okuyunuz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Metindeki anlamlarından hareketle kelimeleri bulmacaya yerleştiriniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 41 Bulmaca

1. Taşkınlık göstermek, coşmak, kükremek.
2. İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan kutsal savaş.
3. Düşman.
4. Kahraman, yiğit.
5. Çok, daha çok.
6. Pembe veya erguvan tonlarıyla karışık koyu kırmızı renkte değerli taş.
7. Sınır.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirin ilk dörtlüğünde “Bu vatan toprağın kara bağrında / Sıradağlar gibi duranlarındır.” dizelerinde şair kimleri sıradağlara benzetmiştir?
Cevap: Şehitlerimizi benzetmiştir.


2. Şair, vatanı tanımlarken hangi somut nesneleri kullanmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Orman, ırmak ve bayrak gibi nesneleri kullanmıştır.

Sonraki Ödev:  Gezdiğiniz Bir Yerin Tarihi ve Doğal Güzellikleri Hakkında Arkadaşlarınıza Bilgi Veriniz.

3. Sizce vatanı için ardına bakmadan yollara düşen kişiler neleri feda etmiştir?
Cevap: Ailelerini, evlerini, dışarıdaki hayatlarını, genç yaşlarını feda etmişlerdir.


4. Şair, dördüncü dörtlükte erlerin kara toprağa girmesiyle gül bahçesine girmesini neden eşdeğer kılmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Peygamber efendimizi en sevdiği çiçek güldür. Güle benzetilmesinin nedeni cennette şehitlerimizi peygamber efendimizin karşılayacağına inandıkları içindir.


5. ”Sencileyin hasmı rüyada değil / Topun namlusundan görenlerindir.” dizelerinde şair kendini Kimlerle hangi yönden karşılaştırır?
Cevap: Hayallerde düşman ile savaşlarla, gerçekte ordunun en önünde düşmanla savaşan kahraman erleri karşılaştırmaktadır.


3. ETKİNLİK


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Şiirin temasını ve ana duygusunu belirleyiniz.

Tema: Vatan toprak sevgisi
Ana Duygu: Vatan uğruna can vermek.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

dağlar

a) “Dağ“ kelimesine eklenen -lar eki eklendiği kelimenin anlamını mı, sayısını mı değiştirmiştir? Açıklayınız.
Cevap: Sayısını değiştirmiştir.


b) Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin köklerini ve eklerini örnekteki gibi ayırınız.

Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman

TARİHİN
Kök: tarih
Ek: -in

DİLİNDEN
Kök: dil
Ek: -in, -den

NEHİRLER
Kök: nehir
Ek: -ler


c) -ler (çoğul eki) ve -in (ilgi eki) çekim eklerinin kullanıldığı iki cümle kurunuz.
Cevap:

  1. Evsizlere her zaman devlet sahip çıkıyor
  2. Merve’nin bugün dersi yokmuş.

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizelerin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

(…)
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
(…)
Cevap: Bayrağı göklerde bayrak yapan o bayrak uğruna verilmiş mücadele candır. Toprak, bir vatan olması için onun için mücadele etmiş şehit verilmişse o vatandır.

Sonraki Ödev:  Günlük Hayatınızda En Çok Kullandığınız İletişim Aracı Nedir? Nedenleriyle Açıklayınız.

b) Yukarıdaki mısraların verdiği ana duyguyu desteklemek için yakın tarihimizden örnekler veriniz.
Cevap: 15 Temmuz darbe girişiminde sokaklara dökülüp darbecilere karşı durmuş ve geri püskürtmüşüzdür. Bu olayda ölende yaralanan da olmuştur. Sadece özgürlüğümüzün elimizden alınmaması için verilmiştir bu mücadele.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki davetiye örneğini inceleyiniz.

b) Aşağıdaki boşluğa Mehmetçik Vakfına destek amacıyla düzenlenecek kermes için bir davetiye hazırlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

 


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Atatürk’ün askeri kişiliği ile ilgili bilgi toplayınız. Araştırmanızda “edu” ve “gov” uzantılı siteleri kullanınız.
Cevap: Atatürk askerlik mesleğinde her zaman dikkatli biri olmuştur. Her zaman ileri görüşlü, savaş taktikleri iyi, sabırlı ve lider ruhlu bir yapısı olmuştur. Vatanı için elinden geleni yapan aynı zamanda barışçı ruhlu bir  kişi olmuştur.


2. Atatürk’ün silah arkadaşları ile ilgili görsel ve bilgi toplayarak derse hazırlıklı geliniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap