Anasayfa Kitap Cevapları
6 Şubat 2024, 21:24 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60-61-62-63 Cevapları MEB Yayınları

120 Dinleme İzleme Metni Cevapları

2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 60, 61, 62, 63. Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. ”Sarıkamış Harekâtı” konulu araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ve Rus İmparatorlukları arasında Sarıkamış’ta gerçekleşen ve Osmanlı’nın başarısızlığı ile sonuçlanan olaydır. Bu savaşta Osmanlı için Van’dan cephane götürmeye çıkan 12-17 yaş arasında 120 tane çocuğu donarak kaybettiğimiz harekâttır.


2. Vatanseverliğin sizin için ne anlama geldiğini arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Vatanseverlik devletin için en iyisini yapan, her zaman devleti için uğraşan, ilerlemesini sağlayan kişilerdir.


1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “120“ filmini izlemeden önce okuyunuz. “120” filmini izlerken soruların yanıtlarını bularak not alınız.

1. Olaylar hangi yılda ve nerede başlamıştır?
Cevap: 1914 yılında   I. Dünya savaşında Osmanlı ve Rus İmparatorlukların arasında olan Sarıkamış’ta yapılan bir harekatlanmadır.


2. Komutana kimden telgraf gelmiştir? Tümenin neden hududa nakil olması gerekmektedir?
Cevap: Erzurum 3. Ordu’dan telgraf gelmiştir. Rusların her olabilecek taarruz etmesine karşılık olarak tümenin hududa nakil olması gerekmektedir.


3. Erzurum Valisi Van’dan hangi istekte bulunmuştur? Vali Bey bu istek karşısında ne karar vermiştir?
Cevap: Erzurum Valisi Van’dan cephane isteğinde bulunmuş ve bu isteği Van Valisi Erzurum’a cephane göndermeyi kabul etmiştir.


4. Filmde kaç yaşındaki çocuklara görev düşmüştür?
Cevap: 12 yaşından başlayarak 17 yaşına kadar olan çocuklara görev verilmiştir.


5. Çocuklar bu görevi yerine getirirken hangi tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır?
Cevap: Çocuklar bu görevi yerine getirirken dondurucu soğuk, çete saldırıları, kar yağışı gibi sorunlar ile karşılaşmıştır.


6. Çocuklardan kaçı evine dönebilmiştir?
Cevap: Çocuklardan 40 kadarı eve dönebilmiştir.


2. ETKİNLİK

Aldığınız notlardan da yararlanarak izlediğiniz filmi kısaca özetleyiniz.
Cevap: I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı ve Rus İmparatorlukları arasında Sarıkamış’ta savaş başlamıştır. Osmanlı donanmasının cephanesinin azalması üzerine Erzurum Valiliği Van Valiliğinden cephane talebinde bulunmuştur. Van valiliği bu talebi kabul ederek 12-17 yaş arası 120 tane çocuk ayarlayarak cephane gönderilmek üzere yola çıkarlar. Başlarında Musa Çavuş ve birkaç asker ile beraber cephaneleri götürmeye başlarlar. Yollarında Ermeni çeteleri önlerine çıkar, sınırdan Teğmen Süleyman Bey ve askerleri gelerek kurtulurlar. Geri dönüş zamanında 80 km’yi 2 günde tamamlamışlardır. Kalan yolda yoğun kar yağışı nedeni ile donarak birçok çocuk hayatını kaybede. Geriye sadece 40 kadar çocuk geri dönebilir. 40 Çocuk hemen tedaviye alınır. Bunlardan 18 tanesi şehit düşer. Bunlar tarihe isimsiz kahraman olarak geçerler.

Sonraki Ödev:  En Büyük Hazine Kanaatkar Olmaktır. Sözünün Sizde Çağrıştırdığı Duygu ve Düşünceler

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz filmden hareketle yanıtlayınız.

1. Tümen kumandanı çocuklar için nasıl bir yaz eğlencesi düzenlemiştir?
Cevap:   Tümen kumandanı çocuklara tüfekle atış eğitimi düzenlemiştir.


2. Vali Bey’in sözlerinden sonra kimler hangi önerilerde bulunmuştur? Vali Bey bu önerilere ne tepki vermiştir?
Cevap: Okul müdürü kendilerinin götürmesini söyler. Vali bey ise sayı olarak az ve güçsüz olduklarını bu yüzden cephanelerin boşa gideceklerini dile getirir. Doktor bey ise mektepte olan çocukların cephane götürmesini söyler ve Vali Bey buna karşı çıkar.


3. Vali Bey’e sunulan önerilerin dışında siz nasıl bir öneride bulunurdunuz?
Cevap: Ben de olsam o yaşta çocukların götürmesini söylerdim. Çünkü köyde yaşayan gençlerin çoğunluğu cepheye gittiği için tek götürebilecek dayanıklı o yaşta çocuklar vardır.


4. Cephaneyi götürmek üzere yola çıkan 120 çocuk neye göre seçilmiştir?
Cevap: Gönüllülerin arasından seçilmişlerdir.


5. Seferberlik ilan edilmesiyle çocukların cephaneyi taşıması arasında nasıl bir ilişki olabilir?
Cevap: Seferberlik ilan edildiğinde genç kim varsa cephelere gitmiştir. Onların cephelere gitmesi geride tek yaşı küçük ve yaşı büyük insanların kalmasına neden olmuştur. Bundan dolayı cephaneleri en iyi teslim edebilecek kişiler çocuklardır.


6. Daha önce Türkiye haritasında yerlerini incelediğiniz illeri hatırlayınız. Çocukların gittiği yolu düşünürsek çocuklar bu görevi hangi duygularla üstlenmiş olabilir?
Cevap: Vatan sevgisi, bağımsızlık isteği ve düşmanı topraklardan atmak istemeleri neden olmuştur.


4. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmin konusunu yazınız.
Cevap: 120 tane çocuğun vatanı için cepheye cephane taşırken hayatlarını kaybetmeleri.


5. ETKİNLİK

Filmden alınan ekran görüntüsünden hareketle konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını belirleyerek yazınız.
Cevap: 120 tane çocuğun donarak şehit düşmesi haberine dökülen gözyaşları, kalan ailelerin acıları çaresizlikleri gösterilmiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmde sizi en çok etkileyen bölüm ya da sahne hangisidir? Niçin? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Beni en çok etkileyen sahne dönüş yolunda soğuk hava şartları nedeni ile tek tek ölen çocukların gösterildiği sahnedir. Vatanı için şehit olmaları ve bunu canlarını düşünmeden yapmaları beni çok duygulandırmıştır.

Sonraki Ödev:  Dünya'nın ve Diğer Gezegenlerin Nasıl Oluştuğunu Araştırınız.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun hâl eklerini getiriniz. Eklerin kattığı anlama uygun olarak sözcükleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
Cevap:

• Cephane taşıyan çocuklara okul müdürü tavsiyelerde bulundu.
• 93 Harbi’ni dedemden öğrendik.
• Savaşı çok yakınımızda hiç hissetmedik.
• Millî Mücadele’de şehit olan askerleri minnetle andık.
• Benim yeğen Erzurum’dan geldi.
• Bir gün nasıl olsa askere gidecekler.
• Bütün amacım onları biraz daha erken hazırlamak.
• Nur içinde yatsınlar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları


b) Aşağıdaki tabloda verilen kelimelere uygun ekleri getiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

8. ETKİNLİK

Vatanı için tüm zorlukları göze alan filmdeki 120 çocuğa duygularınızı anlatan bir yazı yazınız. Yazınızı aşağıda verilen taslağa göre planlayınız.
Cevap:

Yazı Taslağım

Konu: Çocukların vatan uğruna canlarını feda etmeleri
Ana Fikir: Vatan sevgisinin ölüm korkusunu bile geçtiği anlatılmıştır.
Giriş: Hangi savaşın olduğu ve çocukların bu göreve nasıl seçildikleri

Gelişme: Çocukların görevini ne şartlarla yerine getirdikleri

Sonuç: Çocukların vatan sevgisi ve ve onlara minnettarlığımız.

120 Tek Yürek

1914 yılı Osmanlı Rus İmparatorlukları arasında başlayan Sarıkamış  Savaşta cephaneler tükenmek üzeredir. Erzurum Valiliği Van Valiliğinden cephane talebinde bulunur ve bu kabul edilir. Gönüllü olan çocuklar arasından 12 ve 17 yaşları arasında 120 tane çocuk cephane götürmek üzere yola çıkar.

120 tane çocuk vatanları için canlarını hiçe sayıp yaşlarını düşünmeyip bu cephaneleri sınıra ulaştırmaya çalışmışlardır. Yanlarında Musa Çavuş ve birkaç asker ile cephaneleri sınıra ulaştırırlar. Bu yolda çeteler ile karşılaşıp yine de cephaneleri onlara kaptırmazlar. Geri dönüş yolunda donarak şehit düşen 80 kadar çocuk olur. Vatanları için bu yolda şehit düşmüşlerdir. Geriye dönen 40 çocuktan 18i de şehit olarak bu vatan için birer kahraman olmuşlardır.

Bizler bu küçük ama koca yürekli kahramanlara bir minnet borçluyuz. Onlar bu vatanı düşman eline teslim etmemek için canlarını hiçe saymışlardır. Bizlerin de bu emaneti güzel kullanıp gelecek nesillere güzel bir şekilde emanet etmemiz lazımdır.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Büyüklerinizden, küçükken oynadıkları oyunlar hakkında bilgi alınız. Aldığınız bilgileri not ediniz.
Cevap: Büyüklerimin küçükken oynadıkları oyunlar; Çelik çomak, mendil kapmaca, kemik oyunu adlarında oyunlar bulunmaktadır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap