Anasayfa Kitap Cevapları
7 Mayıs 2024, 15:44 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-202-203-204-205 Cevapları MEB Yayınları

Piri Reis’in Eserleri Metni Cevapları

7. TEMA Bilim ve Teknoloji: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-199-200-201-202-203-204-205. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Piri Reis hakkında yaptığınız araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Osmanlı denizcisi olan Piri Reis 1465 yılında doğmuştur. Gerçek ismi Muhiddin’dir. İki tane denizcilik üzerine kitabı vardır bunlar; Amerika’yı gösteren dünya haritası ve Kitab-ı Bahriye’dir.

2. Denizcilerin nasıl yön bulduğunu anlatınız.
Cevap: Denizciler yönlerini pusula yardımıyla, harita yardımıyla, güneşin doğuş ve batış yönüne bakarak, kutup yıldızına ve deniz fenerlerine bakarak bulurlar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

bahriye:
Tahminim: Deniz güçlerinin tümü.
Sözlük Anlamı: Devletin deniz güçlerinin ve kuvvetlerinin tümü.

rota:
Tahminim: Belirlenen yol.
Sözlük Anlamı: Bir gemi veya uçağın  belirlenen yolları.

deneyim:
Tahminim: Tecrübe
Sözlük Anlamı: Tecrübe.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Piri Reis kimdir?
Cevap: Hayatını denizlerde geçirmiş, önemli eserler ortaya  koymuş denizci ve haritacı.

2. Avrupalıların Uzak Doğu’ya gitme sebepleri nelerdir?
Cevap: Uzak Doğu’ya ticaret yapmak için giderlermiş.

3. Kitab-ı Bahriye kitabında hangi konulara değinilmiştir?
Cevap: Adaları, körfezleri ve limanları tanıtan konulara değinilmiştir.

4. Piri Reis’in çizdiği haritalar yaşadığı dönemde bilim dünyasına nasıl katkıda bulunmuştur?
Cevap: Piri Reis’in çizdiği haritalar yaşadığı dönemde bilim dünyasına denizcilik alanında katkıda bulunmuştur.

5. Avrupalıları yeni yollar aramaya yönelten eski ticaret yollarında insanlar ne gibi sıkıntılarla karşılaşmış olabilir?
Cevap: Avrupalıları yeni yollar aramaya yönelten eski ticaret yollarında insanlar  vakit kaybı, korsan saldırıları ve susuzluk gibi sıkıntılarla karşılaşmış olabilirler.

Sonraki Ödev:  Kütüphanelerin Kurulma Amaçları Neler Olabilir?

6. Piri Reis’in denizciliği seçmesindeki en büyük etken ne olabilir?
Cevap: Piri Reis’in denizciliği seçmesindeki en büyük etken denize olan ilgisi olabilir.

7. Piri Reis’in Dünya haritasını sadece deniz yolu ile gezerek çizmesi mümkün müdür? O zamanın şartlarını düşünerek değerlendiriniz.
Cevap: Piri Reis dünya haritasını sadece deniz yolu ile gezerek çizmemiştir. Başka haritalardan ve kitaplardan yararlanmıştır.


3.   ETKİNLİK

Bilim insanının sahip olması gereken özelliklerden hangisi Piri Reis’te vardır? Örnekteki gibi var olan özellikleri işaretleyiniz, metinle ilişkilendirerek açıklayınız.
Cevap:

(✓)Evreni ve onun işleyişine ilişkin konuları merak eder, gözlem yapar.
Tüm yolculuklarında bol bol gözlem yapar ve bilgi toplardı.

(✓)Üzerinde çalıştığı konuyla ilgili olarak o güne kadar elde edilmiş tüm bilgileri bulmaya çalışır.

()Üzerinde çalıştığı konulara ilişkin önemli bilgileri bilim dünyası dışındaki kişilerle de paylaşır.Bu amaçla radyo ve televizyon programlarına katılabilir.

(✓)Başarısızlıkları bilimsel araştırma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul eder. Başarısızlık söz konusu olduğunda vazgeçmez, bunun da bir tür bilgi birikimi olduğunu düşünerek çalışmaya devam eder.

(✓)Düşüncelerini ve elde ettiği bilgileri bilim dünyasıyla paylaşır. Bu amaçla bilimsel yazılar yazar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

a) Tek başına anlamı olmayan ancak cümle içinde anlam kazanan kelimelerin (edatların) altını örnekteki gibi çiziniz. Kattığı anlamı bırakılan boşluğa yazınız.
Cevap:
• Portekizli bir denizci, gemi ile Portekiz’den yola çıkıp Hindistan’a ulaştı. (Araç ilgisi)
• Gittikleri yerlerde kendi mallarını satar, oralardan da ipek, inci, porselen ve baharat gibi şeyler alırlardı. (…Benzerlik ilgisi…)
• Bu zorlukları yaşamamak için yeni yollar aramaya başladılar.(……Benzerlik ilgisi………)
• Bilim insanları bu haritanın ancak kuş bakışı bakılarak çizilebileceğini söylerler.(…Amaç ilgisi………)

b) Aşağıdaki şiirde geçen edatları bulunuz. Edatların şiirin anlamına olan katkısını açıklayınız.
Cevap: “-a doğru” yönelme, “-la”birliktelik anlamı katmıştır.

Sonraki Ödev:  "Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet" konulu bilgilendirici bir metin yazınız.

c) “başka” kelimesini edat, sıfat ve zamir olarak birer cümlede kullanınız.
Cevap:
Gitmekten başka çarem yoktu.(Edat)
Başka marketlere’de baktık.(Sıfat)
Şehir dışına gideceğini başkalarından duymak istemezdim.(Zamir)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

“Piri Reis” metninden alınmış aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Verilen Dünya haritasına göre soruları yanıtlayınız.

1. İspanya’dan yola çıkan ve yanlış rotada giden Kristof Kolomb hangi okyanusta ilerlemektedir?
Cevap: Atlas okyanusundan ilerlemektedir.

2. Asya’ya varmak isteyen Kolomb, o günün şartlarında hangi okyanusları geçmek zorundadır?
Cevap: Atlas  ve Hint okyanusunu geçmek zorundadır.

3. Kolomb’un yanlış rotada gitmesinin nedenleri ne olabilir?
Cevap: Yanlış rotada gitmesinin sebebi yönlerini bulacak bir aletin veya bir yöntemin olmaması olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.
a) Haber metninin görsellerinin haberle olan ilişkisini değerlendiriniz.
Cevap: Haber metni ile görsel birbirini tamamlamıştır. Metinde Piri Reis ve haritasından bahsedilirken resimde de bunları çizmiştir.

b) Bu haber  metnini siz hazırlasaydınız nasıl bir görsel kullanırdınız?
Cevap: Bu haber metninin ben hazırlasaydım günümüzde olan haritaları’da eklerdim.


7. ETKİNLİK

a) Piri Reis’in o günün şartlarında dayanıksız kalyonlarla tüm dünyayı gezmiş olması pek mümkün değilken Dünya haritasını sizce nasıl çizmiş olabilir?
Cevap: Kitaplardan daha önce çizilmiş haritalardan ve önceki insanların aydın bilgilerinden yararlanarak çizmiş olabilir.

b) Düşünceleriniz doğrultusunda “Haritadaki Sır” başlığı altında bir hikâye kurgulayınız. Hikâyenizde yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılıklarını da kullanınız.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları MEB Yayınları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Dünyadaki iklim farklılıklarını ve sebeplerini araştırınız.
Cevap:
Sebepleri:
– Yükselti farklılığı
– Okyanus etkisi
– Karasallık
– Bitki örtüsü
– Denize uzaklık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap