Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mart 2024, 17:08 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96-97-98. Cevapları ANKA Yayınevi

3.Tema Değerlendirme Soruları Metni Cevapları

3. TEMA Hak ve Özgürlükler: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96-97-98. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları ANKA Yayınevi

A. Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız

1. Demokrasiyi kendi cümlelerinizle tanımlayınız.
Cevap: İnsanların kendi kendini yönetme biçimidir.

2. Demokratik bir toplumda bireylerin her birine tanınan fırsat eşitlikleri nelerdir?
Cevap: Seçme ve seçilme hakkıdır.

3. Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Kendi özgürlüklerini aramaları, eğitim seviyesinin yükselmesi gibi nedenlerden ötürü bu yönetim biçimini benimsiyor olabilirler.

4. Demokratik toplumlarda halkın önemi nedir?
Cevap: Daha eşitlikçi ve özgür bir halk olur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları ANKA Yayınevi

5. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metindeki sıfatları bulup aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:

 • durgun
 • minik
 • pırıl-pırıl
 • bir
 • bir-bir
 • binlerce
 • zor
 • bir çok
 • bir tek
 • yüz
 • perdeli
 • bu
 • uçsuz bucaksız

6. Aşağıdaki doğru-yanlış tablosunu doldurunuz.
Cevap:

“Genç” sözcüğü adın önüne gelirse sıfat olur. (D)
“Yeni okulum evimize daha yakın.” cümlesinde birden fazla sıfat vardır. (Y)
“Masadaki kitap senin mi?” cümlesinde sıfat vardır. (Y)
“Çalışkan insanlar başarılı olur.” cümlesindeki “çalışkan” sözcüğü insanların nasıl olduğunu belirtmektedir. (D)
“Bu kitabı okudun mu?” cümlesinde, “bu” sözcüğü “kitap” sözcüğünü işaret etmektedir. (D)
“Ayakkabıları çok güzelmiş.” cümlesinde sıfat vardır. (D)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  Yaşadığınız Çevrede Şehirde Bulunan Yardım Kuruluşları Hakkında Araştırma Yapınız.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
Cevap: A

A) Kitap bilginin kaynağıdır.
B) Adil bir yönetim halkını mutlu eder.
C) Her insan eşit doğar.
D) Küçük Prens, güzel bir resim görür.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları ANKA Yayınevi

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat hem de isim tamlaması bir arada kullanılmıştır?
Cevap: C

A) Padişah sık sık halkının dertlerini dinliyordu.
B) Herkes için mutlu bir yaşam diliyordu.
C) İnsan hakları bir kişi için değil herkes için geçerlidir.
D) Çevremizdekilerin bize nasıl davranmalarını istiyorsak biz de onlara öyle davranmalıyız.


3. Aşağıdaki cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulduğunda cümleler hangi sırayla dizilir, aşağıdaki boşluğa yazınız.
I. Adetler ve kültür bozulursa adalet, yanlış yola sapar.
II. Konfüçyüs’e sordular: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?”
III. Büyük filozof şöyle cevap verdi: “Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle işe başlardım.”
IV. Dinleyicilerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerini sürdürdü: “Dil düzensiz olursa sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz.”
V. Görevler gereği gibi yapılmazsa adetler ve kültür bozulur.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188-189 Cevapları MEB Yayınları

Cevap: II-III-IV-V-I


4. Abaküs, sayı boncuğu veya çörkü, MÖ basit toplama ve çarpma işlemleri için kullanılan bir alettir. Boncukların sayılması şeklinde çalışır. MÖ 2400’lü yıllarda Çin’de geliştirilen abaküs, denizaşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır. Abaküs, hareketli parçalara sahip olduğu bilinen ilk hesap makinesidir. Arap sayılarının ve sıfır kavramının abaküs yardımıyla geliştirilmesi, tarih öncelerine gitmekle beraber, hâlen dünyanın değişik bölgelerinde özellikle okul öncesi çağdaki çocukların matematiksel zekâsını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.
Yukarıdaki parçada abaküs ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
Cevap: D
A) Kullanım amacına
B) Ne olduğuna
C) Değişik kıtalara nasıl yayıldığına
D) Ne tür icatlar için ilham kaynağı olduğuna

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap