Anasayfa Kitap Cevapları
9 Şubat 2024, 11:36 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68-70-71-72-73-74. Cevapları ANKA Yayınevi

Şımarık Fil Metni Cevapları

3. TEMA: Hak ve Özgürlükler: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68-69-70-71-72-73-74. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları ANKA Yayınevi

Düşünelim – tartışalım

1. “Bencillik” sizce ne anlama gelmektedir?
Cevap: Bencillik kişinin sadece kendi çıkarını düşünmesidir.

2. Yaşadığınız toplumda hangi hak ve özgürlüklere sahipsiniz?
Cevap: Yaşama, barınma, beslenme, seçme ve seçilme, okuma haklarına sahibim.

3. “Birlikten kuvvet doğar.” atasözünün anlamı nedir?
Cevap: İnsanlar birbirlerine destek olursa daha güçlü olurlar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

Metinde kullanılan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak yazınız. Kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

Kovuk
Tahminim: Ağaçta açılan yuva
Sözlük Anlamı: Oyuk
Cümlem: Ağaç kovuğundan çıkmadık bizde insanız.

Çıkar
Tahminim: kendi menfaatini  düşünmek.
Sözlük Anlamı: Gizliden, ya da dolaylı şekilde elde edilen kazanç
Cümlem: Sadece kendi çıkarlarını düşünen bir çocuk olmuştu.

Üstün
Tahminim: Bir üst seviye, normalden daha iyi
Sözlük Anlamı: Normalden yüksek seviyede olan, peşindekileri geride bırakan
Cümlem: Genç yaşta üstün bir başarı sağladı.


2. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şımarık fil neden kendisini herkesten akıllı ve üstün görmektedir?
Cevap: Hepsinden büyük bir yapısı olduğu için kendini akıllı ve üstün görürmüş.

2. Ormandaki hayvanlar evlerini niçin terk etmek zorunda kalmışlar?
Cevap: Fille tek başlarına baş edemeyecekleri ve korktukları için terk etmişer.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-78-79-80-81 Cevapları MEB Yayınları

3. Şımarık filin ormandaki gücü neden giderek artmıştır?
Cevap: Herkes onu dinlediği ve korktuğu için kendini daha güçlü hissetmiştir.

4. Ormandaki diğer hayvanlar evlerine geri dönebilmek için ne gibi çareler düşünmüşlerdir?
Cevap: Zürafa uzun boylu olduğu için file göndermeyi, aslanın sesi daha yüksek olduğu için file göndermeyi, gergedan filden daha güçlü olduğu için ona göndermeyi düşünmüşlerdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları ANKA Yayınevi

3. Etkinlik

Okuduğunuz metnin hikâye haritasını belirleyip aşağıdaki uygun yerlere yazınız.

Konu: Filin diğer hayvanlardan büyük olduğu için şımarıp kibirlenmesini anlatıyor.

Olayın geçtiği zaman: Belirsiz Zaman

Olayın geçtiği yer: Orman

Ana düşünce: Birlik olmanın önemi


4. Etkinlik

Hayvanların ormanda yaşadığı sorun nedir? Bu sorunun çözümü için neler önerebilirsiniz?
Cevap: Hayvanlar ormanda filin kibirlenmesi sorununu yaşıyor. Bunun için file her şeyi güzelce anlatılması ve üstünlük kurmaya çalışmanın kötü bir şey olduğunu söylemeleri gerekiyor.


5. Etkinlik

Aşağıdaki tabloyu altı çizili kelimelerle ilgili verilen bilgilere göre işaretleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları ANKA Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları ANKA Yayınevi

6. Etkinlik

a)Aşağıda metinden alınmış ve eksik bırakılmış olan cümleler vardır. Bu cümlelerde eksik olan kelimeleri okuduğunuz metinden bulunuz ve isim tamlamalarını oluşturunuz. Cümlelerin anlamlarında bir değişiklik oldu mu? Sınıf arkadaşlarınız ve öğretmeninizle düşüncelerinizi paylaşınız.
>>…Gölün… çevresindeki bütün ağaçlar benim.
>>…Göl… kıyısındaki ağaçlarda yaşamayan hayvanlar bu sözlere hiç aldırmamışlar.
>>Hayvanlar aralarında tartışırken birden çok yakınlarından bir …çocuk… sesi gelmiş kulaklarına.


b)Siz de isim tamlaması oluşturunuz ve öğrendiklerinizi uygulayınız.

Aşağıdaki görsellerden yararlanarak isim tamlamaları oluşturunuz, oluşturduğunuz tamlamayı ilgili görselin altına yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları ANKA Yayınevi1


Eksik bırakılmış isim tamlamalarını tamamlayınız.
(Çocuk – kapısı – telefonu – resim – hakları – filin)
Cevap:

>>İnsan……hakları….
>>…Çocuk...bahçesi
>>….resim…. çerçevesi
>>Cep…..telefonu….
>>….filin….şımarıklığı


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları ANKA Yayınevi

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde yer alan kelimelerden adların niteliğini (renk, durum, biçim) bildiren sıfatları bulup altlarını çiziniz.
Cevap:
Ailemin yanında geçirdiğim uzun tatilleri özledim.
Çalışkan insanlar her zaman başarılı olur.
Önemli satırların altını kırmızı kalemle çiz.
İlker bugün kendine lacivert bir ceket almış.
Güler yüzlü insanlar etraflarına neşe saçar.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206-208-209-210-211 Cevapları MEB Yayınları

8. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfat tamlamalarını bulup kutucuklara yazınız.
Cevap:
Odadaki dikdörtgen sehpayı salona alalım.→ Dikdörtgen
Yazar, öyküsünde uzun cümleler kullanmış.→ Uzun
Masmavi bir gökyüzüyle uyandım bu sabah.→ Masmavi
Çocuk, sarı topun arkasından koşuyordu. → Sarı
Tatlı yiyeceklerin fazla tüketilmesi zararlıdır. →Tatlı


9. Etkinlik

Masaldaki bazı cümlelerin yazı karakterlerinin farklı olmasının nedenini yazınız.
Cevap: Bazı cümlelerde konuşma ve diyaloglar geçtiği için eğik yazıyla yazılıp dikkat çekilmiştir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları ANKA Yayınevi

11. Etkinlik Aşağıdaki yönergeyi dikkate alarak bir fabl yazınız.
Cevap:

Ormanda Birlik

Bir zamanlar ormanda, farklı hayvanların bir arada yaşadığı bir köy vardı. Bir gün, köye bir avcı gelmeye başladı. Avcı, hayvanları yakalamak ve onları satmak istiyordu. Tavşanların babası, tüm hayvanları toplamaya ve bir toplantı düzenlemeye karar verdi.

Toplantıda her hayvan, avcıya karşı nasıl birlikte hareket edebileceklerini tartıştı. Kaplumbağalar hızlıca sığınak kazabilecekti, sincaplar yüksek ağaçlara kaçabilirdi. Kuşlar ise havadan gözetleme yapacak ve tehlike anında uyarı verecekti. Böylelikle, hayvanlar birbirlerinin güçlü yanlarını kullanarak avcıya karşı savunma planı oluşturdular.

Avcı yaklaştığında, hayvanların birliği sayesinde onları bekleyen sürprizle karşılaştı. Avcı, hayvanların koordineli bir şekilde hareket ettiğini görünce şaşkına döndü. Tavşanlar hızla avcının bacaklarına sıçradı, kaplumbağalar sığınaklarına çekildi ve sincaplar ağaçlara tırmandı. Kuşlar ise hoplayarak havada uçarak avcıyı şaşırttı.

Avcı, bu direnişle karşılaşınca korkup kaçmaya başladı. Hayvanlar ise birbirlerine yardım ederek avcının peşinden koştular ve onu ormandan uzaklaştırdılar.


Sonraki Metne Hazırlık

Küçük Prens romanının konusunu öğreniniz.
Cevap: Küçük bir çocuk büyüklerin dünyasını anlatıyor.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap