Anasayfa Kitap Cevapları
6 Nisan 2023, 23:45 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 103-105-107. Cevapları GÜN Yayınları

İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri Cevapları

5. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR: 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 103-104-105-106-107. Cevapları GÜN Yayınları

Allah yazılı hüsnühat


7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları GÜN Yayınları

İtikat, fıkıh ve mezhep kavramları hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap:

Mezhep ⇒ Bir dinde görüş ayrılıkları ile ortaya çıkan belli kuralları olan inanç kolları.
Fıkıh ⇒ İslam hukuku
İtikat ⇒ inanç

Sonraki Ödev:  İtikat, Fıkıh ve Mezhep Kavramları Hakkında Neler Biliyorsunuz?

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları GÜN Yayınları

Maturidilik ve Eş’ariliğin benzer ve farklı yönlerini karşılaştırınız.
Cevap:

Benzer yönleri;
⇒ İkisi de hak mezheptir. 

Faklı Yönleri;
⇒  Eşarilere göre Allah’ı akıl ile düşünemeyiz dinin tebliği ile anlayabiliriz. Maturidiliğe göre Allah yalnızca akıl ile düşünülebilir.
⇒  Eşarilere göre Gayrimüslimler ibadetleri yapmak ile mükellemdir. Maturidiliğe göre gayrimüslümler ibadet yapmak ile yükümlü değillerdir. 
⇒  Eşarilere göre kadınlardan peygamber gelmesi caizdir. Maturidilere göre kadın peygamber gönderilmesi caiz değildir. 


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları GÜN Yayınları

ETKİNLİK

Çevrenizde Şafiilik, Malikilik vb. farklı mezheplere mensup Müslümanlar var mıdır? Varsa bunların, namaz, abdest vb. konularda ne gibi farklı uygulamaları söz konusudur? Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Şafiilik
⇒ Abdestten önce niyet edilir. İlk önce üç defa ağza buruna su verilir. Daha sonra yüz yıkanır. Sonra sağ ve sol kol yıkanır. Daha sonra baş mesh edilir. Sonra kulaklar yıkanır. Daha sonra sağ ve sol ayak sıralı bir şekilde yıkanır. 
⇒ Namazlarda sünneti kılmak zorunlu değildir. Farzların kılınması gerekir. Kazaların da kılınması gerekir. 

Malikilik
⇒ Abdestten önce niyet edilir. Yüz yıkanır. Başın hepsi mesh edilir. Sarkan saçlar, kulak üstü ve derinin görünen kısımları mesh edilir. Azaları ard arda yıkanır. Bunlar farzdır. 
⇒ Namazda niyet caizdir. İntikal tekbirleri sünnettir. 

Sonraki Ödev:  Çevrenizde Şafiilik, Malikilik Vb. Farklı Mezheplere Mensup Müslümanlar Var Mıdır?
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap