Anasayfa Kitap Cevapları
21 Şubat 2024, 19:02 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98-102-103-104-105 Cevapları MEB Yayınları

Malazgirt Metni Cevapları

3. TEMA: Erdemler: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 98-99-100-101-102-103-104-105. Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. İyi bir insan hangi erdemlere sahip olmalıdır?
Cevap: iyi bir insan her zaman iyiliği seçen ve dürüst olan biridir. Aynı zaman da sabırlı ve çalışkan kişilerdir.  iyi bir insan karşıdaki kişiye güven verir ve her zaman saygılıdır.

2. Sultan Alparslan hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Alparslan 20 Ocak 1029 yılında dünyaya gelmiştir , doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı’dır. Büyük Selçuklu devletinde ikinci Sultan ve Türklerin Anadolu’ya  gelişlerini organize eden komutandır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

a) Metnin bağlamından hareketle aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Ardından kelimeleri birer cümlede kullanınız.

AZİM
Tahminim: Çaba
Sözlük Anlamı: Bir kişinin bir işte olan çabası
Cümlem: İyi bir not almak için biraz daha azim göstermen gerekiyor.

İNAYET
Tahminim: Sabır
Sözlük Anlamı: İyilik
Cümlem: Çocuklara karşı inayet göstermekten çekinme

İRADE
Tahminim: Kendini kontrol etme
Sözlük Anlamı: kendine hakim olma
Cümlem:  iradeni her zaman kontrol etmelisin

NASİP
Tahminim: Kısmet
Sözlük Anlamı: Bir kişiye düşen pay
Cümlem: Nasip ise istediğin olur.

GADDARLIK
Tahminim: Kötülük
Sözlük Anlamı: Acımasız olmak
Cümlem: Çocuklara karşı hep gaddar oldu.

Sonraki Ödev:  Hangi Tür Kitapları Okumayı Seviyorsunuz? Nedenleriyle Açıklayınız!

BUDALALIK
Tahminim: Ahmaklık
Sözlük Anlamı: Ahmaklık.
Cümlem: Her zaman budalalık ediyorsun


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Olaylar hangi dönemde geçmiştir? Metinden ve yaptığınız araştırmadan yola çıkarak yanıtlayınız.
Cevap:   Alparslan döneminde tahmini olarak Malazgirt Savaşı yılı 1071’de geçmiştir.

2. Olaylar nerede ve kimler arasında geçmektedir?
Cevap: Alparslan’ın karargahında, Alparslan, kumandanlar, subaylar ve yakın ilçede olan kişiler arasında geçmektedir.

3. Sultan Alparslan’ın halkı ile arasında nasıl bir bağ vardır? Açıklayınız.
Cevap: Alparslan halkın huzurunu düşünmekte halk ise Alparslan’a saygı duymaktadır.

4. R. Diyojenis niçin Alparslan’ın kendisini öldüreceğini düşünmüştür?
Cevap: Diyojenis savaşı kazansaydı o Alparslan’ı öldürürdü. Bundan dolayı Alparslan’ın kendini öldüreceğini düşünmüştür.

5. Alparslan’ın kişilik özelliklerini belirtiniz.
Cevap: Zeki, affedici, hoşgörülü, halkını seven ve düşünen, merhametli  bir liderdir.

6. Siz Alparslan’ın yerinde olsaydınız R. Diyojenis’i affeder miydiniz? Niçin?
Cevap: Bende Alparslan gibi affederdim. Çünkü ona en büyük ceza yenilmek olmuştur.


3. ETKİNLİK

a) Metne ait özellikleri örnekteki gibi işaretleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları


b) Sahnede, seyirciler önünde canlandırılmak üzere yazılmış Malazgirt metninin türünü belirtiniz.
Cevap: Metin tiyatro türündedir.


4. ETKİNLİK

“Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır.”
William SHAKESPEARE (Vilyım Şekspir)

Yukarıdaki cümleden hareketle tiyatronun izleyicisine neler kazandırdığını arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Tiyatro insanların yaşamlarını, günlük hayatlarında yaşayabilecek olayları, kültürümüzü yansıtan bir sahne oyunudur. Tiyatro insanları birbirine tanıtan bir sanattır. Bundan dolayı bizim olaylara farklı bakış açısı ile bakmamızı sağlar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde varlıkları karşılayan adların altını örnekteki gibi çiziniz.

Romanos Diyojenis olduğuna emin misiniz?
• Eminim imparatorluk tacı başındaydı.
• Sultanım, Tahir oğlu Şazi’nin esir ettiğini biliyorum.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 36-37 Cevapları MEB Yayınları

b) Siz de Malazgirt adlı metinden canlı ve cansız varlık adlarına örnekler bulup aşağıya yazınız.

Canlı Varlık Adları: Alparslan, Romen Diyojen, kadın, elçi, Tahir oğlu Şazi

Cansız Varlık Adları: Dinar, zincir, İmparatorluk tacı

c) Aşağıdaki altı çizili isimleri çıkardığımızda cümlenin anlamında nasıl bir değişiklik olur?
Roman Diyojenis size ne yapacağımı sanıyorsunuz?
• Ulu Tanrı onu esir etmeyi arkadaşlarımla bana nasip etti.
• Hepinize ben de sevgilerimi sunarım.

Cevap: Cümlede anlam karmaşası ortaya çıkar.


6. ETKİNLİK

Mustafa Kemal Atatürk’ün Anzak askerleri için hazırladığı konuşma metnini okuyunuz. Okuduğunuz metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Metinde Atatürk kimlere seslenmektedir?
Cevap: Savaşa gelen şehit olan düşman askerlerine seslenmektedir.

2. Metinden hareketle Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Merhametli, alçak gönüllü, saygılı bir kişidir.

3. Okuduğunuz iki farklı metinden hareketle Malazgirt’in kahramanı Alparslan ile Kurtuluş Savaşı’nın önderi Atatürk’ün ortak yönlerini belirleyiniz.
Cevap: İki önder de düşman askerlerine merhametli davranmış kaybetmiş olsalar da onlara gaddarca davranmamıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

”Af, insanlık dilinin en tatlı kelimesidir.”
Victor Hugo (Viktor Hügo)

Yukarıdaki cümleden yola çıkarak “affetmek” konulu tiyatro metnini öğretmeninizin yönlendirmesiyle grup olarak yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Vicdan”, “ön yargı” kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
Cevap:

Vicdan: Kişiye doğruyu ve iyiyi yapmaya yönlendiren içsel bir duygu.
Ön yargı: Bir kişi hakkında tanımadan görülen duyulan olaylar doğrultusunda olumlu veya olumsuz yargıya denir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap