Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 22:57 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82. Cevapları MEB Yayınları

Celebrations Ünitesi 2 Cevapları

6. Ünite Celebrations 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları

MEB Yayınları
1. How do you get invitation for celebrations?
Çeviri: Kutlamalar için davetiye nasıl alınır?
Cevap: The invitation should contain information such as subject, place and time. (Davetiyede konu, yer zaman gibi bilgiler olmalıdır.)


2. Kim received three messages from her friends. Read the messages quickly. What are the messages about?
Çeviri: Kim, arkadaşlarından üç mesaj aldı. Mesajları hızlı okuyun. Mesajlar ne hakkında?
Cevap: Messages are sent for invitation to the parties to be given. (Mesajlar verilecek olan partilere davet amaçlı atılmıştır.)


3. Read the messages again and answer the questions.
Çeviri: Mesajları tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Who has a graduation party?
Çeviri: Kimin mezuniyet partisi var?
Cevap: Jane has a graduation party. (Jane’in bir mezuniyet partisi var.)


2. Who did Jane invite to her party?
Çeviri: Jane partisine kimi davet etti?
Cevap: She invited all her friends and relatives. (Tüm arkadaşlarını ve akrabalarını davet etti.)


3. What do Rob and his wife celebrate?
Çeviri: Rob ve karısı neyi kutluyor?
Cevap: They celebrate their wedding anniversary. (Evlilik yıldönümlerini kutluyorlar.)


4. Why does Wilma need advice?
Çeviri: Wilma’nın neden tavsiyeye ihtiyacı var?
Cevap: She needs advice for her dress. (Elbisesi için tavsiyeye ihtiyacı var.)


5. What time do the parties begin?
Çeviri: Partiler ne zaman başlıyor?
Cevap: They are all start at 6 o’clock. (Hepsi saat 6’da başlıyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları

MEB Yayınları
4. What do Jane, Rob and Wilma need for their organizations? Write them in their boxes. You can use them more than once.
Çeviri: Jane, Rob ve Wilma’nın kuruluşları için neye ihtiyacı var? Bunları kutularına yazın. Bunları bir kereden fazla kullanabilirsiniz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları


5. You want to invite your friends to your party. Work in groups of three. Read the role cards and make a dialogue.
Çeviri: Arkadaşlarınızı partinize davet etmek istiyorsunuz. Üçlü gruplar halinde çalışın. Rol kartlarını okuyun ve bir diyalog kurun.
Cevap:

I have a birthday party on the weekend, would you like to come? (Hafta sonu doğum günü partim var gelmek ister misiniz?)

– Oh! Yes, I want to come. Thank you for your invitation. (Oh! Evet gelmek isterim. Davetin için teşekkür ederim.)

– Sorry, I can not come. I have to attend another event over the weekend. (Üzgünüm gelemem. Hafta sonu başka bir davete katılmam gerekiyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları

MEB Yayınları
1. What do we celebrate in our country? What do people from other countries celebrate diferent from us?
Çeviri: Ülkemizde neyi kutluyoruz? Başka ülkelerden insanlar bizden farklı olarak neyi kutluyor?
Cevap: We celebrate Eid-al-Adha, Eid-al-Fitr and national holidays in our country. Other countries celebrate Halloween, Thanksgiving, and Christmas. (Ülkemizde Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve milli bayramları kutluyoruz. Başka ülkelerde cadılar bayramı, şükran günü, noel kutlanıyor.)


2. Read Jason’s “Costume Party” invitation card and fnd the answers of these questions.
Çeviri: Jason’ın “Kostüm Partisi” davetiyesini okuyun ve bu soruların cevaplarını bulun.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94. Cevapları MEB Yayınları

When? (Ne zaman?)
– 27 th October. (27 Ekim.)

Where? (Nerede?)
– Jason’s House. (Jason’ın Evi.)

What time? (Saat kaçta?)
– 8 p.m. (akşam 8)


3. You want to celebrate a special day. Prepare an invitation card to invite Jason.
Çeviri: Özel bir günü kutlamak istiyorsunuz. Jason’ı davet etmek için bir davetiye hazırlayın.
Cevap: Hi, Jason. How are you? Tomorrow we are celebrating my birthday. It will be a plesure to see you there with us. I called our friend John too. There will also be lots of baloons and a beatiful birthday cake. The party will be in my house and it will begin at 9 p.m. See you tomorrow. Take care. (Merhaba Jason. Nasılsın? Yarın doğum günümü kutluyoruz. Sizi orada aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Arkadaşımız John’u da aradım. Ayrıca bir sürü balon ve güzel bir doğum günü pastası olacak. Parti benim evimde olacak ve akşam 9’da başlayacak. Yarın görüşürüz. Dikkatli ol.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları

MEB Yayınları
Let’s Have Fun!
Çeviri: Hadi eğlenelim!
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları

MEB Yayınları
Follow the steps and organize a birthday party. Present your plan to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir doğum günü partisi düzenleyin. Planınızı sınıfa sunun.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22. Cevapları MEB Yayınları

Now I can understand speech on suggestions, needs and quantities. (Artık öneriler, ihtiyaçlar ve miktarlarla ilgili konuşmaları anlayabiliyorum.)

Now I can talk about sequences of actions, needs and quantities. (Artık eylem dizileri, ihtiyaçlar ve miktarlar hakkında konuşabilirim.)

Now I can make suggestions. (Şimdi önerilerde bulunabilirim.)

Now I can understand texts about celebrations. (Artık kutlamalarla ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write invitation cards. (Artık davetiyeler yazabilirim.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap