Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:27 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68-69-70. Cevapları MEB Yayınları

Televısıon Ünitesi Cevapları

5. Ünite Televısıon 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65-66-67-68-69-70 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

1. Work with your partner. Choose a TV programme. Ask and answer questions as in the example. You can use the questions below.
Çeviri: Partnerinizle birlikte çalışın. Bir TV programı seçin. Soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.
Cevap:

How often do you watch TV? (Ne sıklıkla televizyon izliyorsun?)

I watch TV every day. (Her gün TV izlerim.)

What is your favorite TV programme? (En sevdiğiniz televizyon programı nedir?)

My favorite TV programme is O Ses Türkiye. Because I like listening to music.  (En sevdiğim TV programı O Ses Türkiye. Çünkü müzik dinlemeyi seviyorum.)

When did you last watch it? (En son ne zaman izledin?)

I watched it last night. (Dün gece izledim.)

What happened in the programme? (Programda neler yaşandı?)

My favorite competitor won the competition. (En sevdiğim yarışmacı yarışmayı kazandı.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

1. Which TV programmes do you recommend to your classmates? Why?
Çeviri: Sınıf arkadaşlarınıza hangi TV programlarını önerirsiniz? Neden?
Cevap: I recommend the documentary show. Because they are interesting and fun. (Belgesel programını öneririm. Çünkü ilginç ve eğlenceliler.)


2. Chris, Sue and Matt are talking about their favourite TV programmes. Read the dialogue and fnd who talked about the characters in the photos. Write their names under the photos.
Çeviri: Chris, Sue ve Matt en sevdikleri TV programlarından bahsediyorlar. Diyaloğu okuyun ve fotoğraflardaki karakterlerden kimin bahsettiğini bulun. İsimlerini fotoğrafların altına yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları

4. Read the dialogue again and complete the table.
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları


5. Read again and choose the correct one.
Çeviri: Tekrar okuyun ve doğru olanı seçin.
Cevap:

1. Sue didn’t watch the talk-show programme. (Sue talk-show programını izlemedi.)

2. There were three guests at the talk-show. (Talk-show’da üç konuk vardı.)

3. Matt watched a sci-f series. (Matt bir bilim kurgu dizisi izledi.)

4. The documentary was about history of science. (Belgesel bilim tarihi ile ilgiliydi.)

5. Chris doesn’t like watching documentaries. (Chris belgesel izlemeyi sevmiyor.)


6. What did you watch last on TV? Talk about it with your partner.
Çeviri: Televizyonda en son ne izledin? Partnerinizle bunun hakkında konuşun.
Cevap:

– I watched a documentary yesterday. It was about the skin change of snakes. It was exciting. (Dün bir belgesel izledim. (Yılanların deri değişimini anlatıyordu. Heyecan vericiydi.)

– Come on, I missed it. I was very curious. (Hadi ya, ben kaçırdım. Çok merak ediyordum.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları

1. Work in pairs. Ask the questions to your partner and write a 1 paragraph about her/his TV watching habits.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Soruları partnerinize sorun ve TV izleme alışkanlıkları hakkında 1 paragraf yazın.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88-89. Cevapları MEB Yayınları

How many TVs do you have at home? (Evinizde kaç tane televizyon var?)

How often do you watch TV? (Ne sıklıkla televizyon izliyorsun?)

What kinds of TV programs do you prefer/watch? (Ne tür TV programlarını tercih edersiniz/izlersiniz?)

Do you have dinner in front of TV? (Akşam yemeğini televizyonun önünde yer misin?)

Do you watch the commercials on TV? (Televizyondaki reklamları izliyor musun?)

Do you watch TV a lot? (Çok televizyon izler misin?)

Cevap: My friend has two televisions at home. Sometimes she watches TV. She watches sports program. Having dinner in front of the TV. She watches television commercials. She doesn’t watch much TV. (Arkadaşımın evinde iki televizyon var. Bazen televizyon izliyor. Spor programı izliyor. Akşam yemeğini televizyonun önünde yer. Televizyon reklamlarını izliyor. Pek televizyon izlemez.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları MEB Yayınları

Let’s Have Fun! (Hadi eğlenelim!)

In groups of 3 or 4
» Take turns to talk about one of the topics for 30 seconds.
» Tick the topics you talk about.
» The group that tick all the topics will be the winner.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21. Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Çeviri: 3 veya 4 kişilik gruplar halinde
» Sırayla bir konu hakkında 30 saniye konuşun.
» Konuştuğunuz konuları işaretleyin.
» Tüm konuları işaretleyen grup birinci olacaktır.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları

Let’s Make a Project! (Hadi Proje Yapalım!)

Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir poster hazırlayın. Sınıfa sunun.

1- Choose two types of TV programmes. (İki tür TV programı seçin.)

2- Prepare a poster. (Bir poster hazırlayın.)

3- Find their photos. (Fotoğraflarını bulun.)

4- Give information about the programmes. (Programlar hakkında bilgi veriniz.)


Let’s Refect! (Düşünelim!) 

Now I can understand speech on daily routines and preferences. (Artık günlük rutinler ve tercihlerle ilgili konuşmayı anlayabiliyorum.)

Now I can ask questions about preferences. (Artık tercihlerle ilgili sorular sorabilirim.)

Now I can talk about past events, preferences and personal experiences. (Artık geçmiş olaylardan, tercihlerden ve kişisel deneyimlerden bahsedebilirim.)

Now I can understand texts about past events, daily routines and preferences. (Artık geçmiş olaylar, günlük rutinler ve tercihler hakkındaki metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write sentences about daily routines and preferences. (Artık günlük rutinler ve tercihler hakkında cümleler yazabiliyorum.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap