Anasayfa Kitap Cevapları
16 Ekim 2023, 14:23 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27-28. Cevapları MEB Yayınları

Sports Ünitesi Cevapları

2. Ünite Sports 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27-28 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

1. Answer the questions about yourself.
Çeviri: Kendinizle ilgili soruları cevaplayın.
Cevap:

1. Which sports do you enjoy doing? (Hangi sporları yapmaktan hoşlanırsın?)
I enjoy playing football. (Futbol oynamaktan zevk alıyorum.)

2. Which sports do you fnd interesting/boring? (Hangi sporları ilginç/sıkıcı buluyorsunuz?)
Hockey is interesting. (Hokey ilgi çekicidir.)

3. Which sports do you do with your friends/on your own? (Arkadaşlarınızla/tek başınıza hangi sporları yaparsınız?)
I play football with my friends I go jogging on my own. (Arkadaşlarımla futbol oynuyorum, kendi başıma koşuya çıkıyorum.)


2. Look at the photo and guess:
Çeviri: Fotoğrafa bakın ve tahmin edin
Cevap:

Where is she? (O nerede?)
She is by the lake (O gölün kenarında)

What is she doing? (O ne yapıyor?)
She is trekkin (O yürüyüş yapıyor.)

What does she have in her bag? (Çantasında ne var?)
There is a rope, a thermos and a tent. (Halat, termos ve çadır var.)

How does she feel? (Nasıl hissediyor?)
She is happy and relaxed. (O mutlu ve huzurlu)


3. Listen and check your answers.
Çeviri: Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları

Match the sports with “play”, “do” and “go”.
Çeviri: Sporları “play”, “do” ve “go” ile eşleştirin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları


Listen and check your answers.
Çeviri: Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.


Read the sentences and write the names of the sports in part 4.
Çeviri: 4. bölümdeki cümleleri okuyun ve sporların isimlerini yazın.
Cevap:

1. It is a team sport. You use your hands to play it. You need a ball and a net. (Bu bir takım sporudur. Oynamak için ellerini kullanıyorsun. Bir top ve bir ağa ihtiyacınız var.)

2. It is an individual sport. You can do it on a snowy surface. (Bireysel bir spordur. Karlı bir yüzeyde yapabilirsiniz.)

3. It’s an outdoor sport. You need a backpack and walking sticks. (Açık hava sporudur. Bir sırt çantasına ve bastona ihtiyacınız var.)

4. It’s an indoor sport. You need a special white suit and a belt. (Bir salon sporudur. Özel bir beyaz takım elbise ve bir kemere ihtiyacınız var.)

5. It’s an individual sport. You just need a swimsuit. (Bireysel bir spordur. Sadece bir mayoya ihtiyacın var.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları

1. How often do you do sports? Where do you do them?
Çeviri: Ne sıklıkla spor yaparsın? Onları nerede yapıyorsun?
Cevap: I exercise 4 days a week. I’m doing it at home. (Haftada 4 gün spor yaparım. Evde yapıyorum.)


2. There is a new sports camp in town. Read and listen to the dialogue. Who is not joining the camp?
Çeviri: Kasabada yeni bir spor kampı var. Diyaloğu okuyun ve dinleyin. Kampa kimler katılmıyor?
Cevap: Mark does not attend the camp. (Mark kamp katılmıyor.)

Attendant: Hello. How can I help you? (Merhaba. Size nasıl yardım edebilirim?)

Rose: Hi! We would like to join the sports camp. (Selam! Spor kampına katılmak istiyoruz.)

Attendant: Sure. Which sports do you want to join? (Elbette. Hangi sporlara katılmak istersin?)

Bob: I really like jogging and I want to be healthy and ft. Jogging is the best for me. What about you, Lisa? (Jogging yapmayı gerçekten seviyorum ve sağlıklı ve fit olmak istiyorum. Jogging benim için en iyisi. Ya sen, Lisa?)

Lisa: These are all enjoyable sports, but my favourite sport is football. I’m also in my school’s team. (Bunların hepsi zevkli sporlar ama benim en sevdiğim spor futbol. Ben de okulumun takımındayım.)

Mark: I never do outdoor sports and I only like bowling and table tennis as indoor sports. So, I don’t want to join this camp. (Asla açık hava sporları yapmam ve iç mekan sporları olarak sadece bowling ve masa tenisini severim. Bu yüzden bu kampa katılmak istemiyorum.)

Rose: I sometimes go camping. I often go hiking or trekking. I also want to join because I love nature. (Bazen kampa giderim. Sık sık yürüyüşe veya trekkinge giderim. Ben de doğayı sevdiğim için katılmak istiyorum.)

Attendant: Okay, friends. Thank you. I will write your names on the list. See you on Monday. (Tamam arkadaşlar. Teşekkürler. Listeye isimlerinizi yazacağım. Pazartesi görüşürüz.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the dialogue in part 2. Help the attendant to fll in the application forms.
Çeviri: 2. bölümdeki diyaloğu okuyunuz. Görevlinin başvuru formlarını doldurmasına yardımcı olunuz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları MEB Yayınları


4. Look at the poster of sports camp. Do you want to join this sports camp? If yes, which sports activities do you want to join? Why?
Çeviri: Spor kampının posterine bakın. Bu spor kampına katılmak ister misiniz? Cevabınız evet ise hangi spor aktivitelerine katılmak istersiniz? Neden?

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29-30-31-32-33-34. Cevapları MEB Yayınları

I want to play football in this camp because I think it is more exciting than the other sports.(Bu kampta futbol oynamak istiyorum çünkü diğer sporlardan daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum.)

I usually go climbing and I’m good at it. I want to be a professional climber. (Genelde tırmanmaya giderim ve bunda iyiyimdir. Profesyonel bir dağcı olmak istiyorum.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları

1. Are you good at sports? Which sports do you like most? Why?
Çeviri: Sporda iyi misin? En çok hangi sporları seversin? Neden?
Cevap: I like to play volleyball. Because it is exciting (Voleybol oynamayı severim. Çünkü heyecan verici)


2. Listen to the dialogues. Tick the sports you hear.
Çeviri: Diyalogları dinleyin. Duyduğunuz sporları işaretleyin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları


3. Listen again and complete the sentences.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1. _How often_ do you play? (Ne sıklıkla oynarsın?)
2. I _sometimes_ go skiing with my family. (Bazen ailemle kayak yapmaya giderim.)
3. Why? What was _the score_? (Niye ya? Skor neydi?)
4. No, I _never_ go to the gym. (Hayır, asla spor salonuna gitmem.)


4. Look at the sports names in part 2 and write the sports in the correct places. You can use them more than once.
Çeviri: 2. bölümdeki spor adlarına bakın ve sporları doğru yerlere yazın. Bunları bir kereden fazla kullanabilirsiniz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları MEB Yayınları1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap