Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 20:01 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22. Cevapları MEB Yayınları

Apperance and Personality Ünitesi Cevapları

1. Ünite Apperance and Personality 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

1. Who do you feel close to in your family? Why?
Çeviri: Ailende kendini kime yakın hissediyorsun? Neden?
Cevap: I feel close to my father. Because my dad loves me very much and always jokes around. (Babama yakın hissediyorum. Çünkü babam beni çok seviyor ve her zaman şakalaşır.)


2. Look at the photos and guess:
Çeviri: Fotoğraflara bakın ve tahminde bulunun
Cevap:

– What is the relationship between them? (Aralarında nasıl bir ilişki var?)
They are close friends. (Onlar yakın arkadaşlar.)

– Do they get on well with each other? (Birbirleriyle iyi geçiniyorlar mı?)
Yes, they get along. (Evet birbirleriyle anlaşıyorlar.)


3. Read the text quickly. Choose the best title and write it in the box.
Çeviri: Metni hızlıca okuyun. En iyi başlığı seçin ve kutuya yazın.
Cevap: c. My Lovely Twin Brothers (Sevgili İkiz Kardeşlerim)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

4. Read the text again and complete the sentences with the names.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve cümleleri isimlerle tamamlayın.
Cevap:

1. _Jack_ is taller than his brother. (Jack, erkek kardeşinden daha uzundur.)

2. _Joe_ isn’t more hardworking than his brother. (Joe, erkek kardeşinden daha çalışkan değildir.)

3. _Joe_ is more popular than his brother. (Joe kardeşinden daha popüler.)

4. _Jack_ is more punctual than his brother. (Jack, erkek kardeşinden daha dakik.)

5. _Joe_ isn’t slimmer than his brother. (Joe kardeşinden daha ince değil.)


5. Read again and answer the questions.
Çeviri: Tekrar oku ve soruları cevapla.
Cevap:

1. What does Jack look like? (Jack neye benziyor?)
→ He is tall and alim with dark hair and brown eyes. (Koyu saçlı ve kahverengi gözlü uzun boylu ve alimdir.)

2. Why is Joe so popular at school? (Joe okulda neden bu kadar popüler?)
→ Because, he is thoughtful and friendly. (Çünkü düşünceli ve arkadaş canlısıdır.)

3. Is it difcult or easy to make friends with Joe? Why? (Joe ile arkadaş olmak zor mu yoksa kolay mı? Neden?)
→ It is difficult. Because, he is stubborn and he is not friendly. (Zor. Çünkü inatçıdır ve arkadaş canlısı değildir.)

4. Is Jack a hardworking student? Why? (Jack çalışkan bir öğrenci mi? Neden?)
→ Yes. Because, he doesn’t forget doing his homework and he is never late for the clss. (Evet. Çünkü ödevlerini yapmayı unutmaz ve derse asla geç kalmaz.)

5. What do they like doing together? (Birlikte ne yapmaktan hoşlanırlar?)
→ They often play football and go cycling. (Genellikle futbol oynarlar ve bisiklete binerler.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

Think of two people in your family. Write some sentences to compare them. You can also use their photos.
Çeviri: Ailenizden iki kişi düşünün. Karşılaştırmak için birkaç cümle yazın. Onların fotoğraflarını da kullanabilirsiniz.
Cevap:

My father is more affectionate than my mothe. (Babam annemden daha sevecendir.)

My sister is warmer than my brother. (Kız kardeşim erkek kardeşimden daha sıcak kanlı.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

Find the adjectives in the puzzle. Write down the hidden question and answer it.
Çeviri: Bulmacadaki sıfatları bulun. Gizli soruyu yazın ve cevaplayın.
Cevap: Who does he look plike? (O kime benziyor?)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir poster hazırlayın. Sınıfa sunun.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82. Cevapları MEB Yayınları

1- Find a photo of a famous person you like. (Beğendiğiniz ünlü bir kişinin fotoğrafını bulun.)

2- Stick it on a cardboard. (Bir kartona yapıştırın.)

3- Write sentences about her/his physical appearance. (Fiziksel görünümü ile ilgili cümleler yazınız.)

4- Write sentences about her/his personality. (Kişiliği ile ilgili cümleler yazınız.)


Let’s Refect! (Düşünelim!)

Now I can understand speech on appearances and personalities. (Artık görünüşler ve kişilikler hakkındaki konuşmayı anlayabiliyorum.)

Now I can talk about appearances and personalities. (Artık görünüşler ve kişilikler hakkında konuşabilirim.)

Now I can understand texts about appearances and personalities. (Artık görünüşler ve kişiliklerle ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can understand texts about comparisons. (Artık karşılaştırmalarla ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write sentences to compare people. (Artık insanları karşılaştırmak için cümleler yazabiliyorum.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap